DAUGAVPILS DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZES ZIEMASSVĒTKU LAIKA DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 2020. GADĀ

ZS .

24. decembris, ceturtdiena 

   07.00   sv. Mise   LV
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS PIEDZIMŠANA, lieli svētki
   16.00   Bētlemes pasvētīšana, sv. Mise   PL
   18.00   sv. Mise   LV

25. decembris, piektdiena

   09.30   sv. Mise   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   sv. Mise   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   sv. Mise   PL

26. decembris, sestdiena Sv. Stefans, pirmmoceklis, svētki

   09.30   sv. Mise   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   sv. Mise   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   kopīgā sv. Mise par mirušiem   PL

27. decembris, svētdiena Sv. Ģimene – Jēzus, Marija, Jāzeps, svētki
Sausā vīna un sulas pasvētīšana

   08.30   sv. Mise, Uzstādīšana   LV
   09.30   sv. Mise, Svētais Dievs   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   sv. Mise par tautu   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   sv. Mise, Depozīcija   PL

28. decembris, pirmdiena Sv. Nevainīgie bērniņi, mocekļi, svētki

   07.00   sv. Mise   PL
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   sv. Mise   PL

31. decembris, ceturtdiena Vecā gada noslēgums

   07.00   sv. Mise   LV
   17.30   Rožukronis   LV
VSSV. JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, lieli svētki
   18.00   sv. Mise, Uzstādīšana, TE DEUM LAUDAMUS   LV

1. janvāris, piektdiena Mēneša I piektdiena

   09.30   sv. Mise   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   NĀC SVĒTAIS GARS, sv. Mise, litānija Dievmātes godam   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Litānija Jēzus Sirds godam, Depozīcija   PL