14
авг
2022
14 августа 2022 г.
SV. BĪSKAPA MEINARDA, LATVIJAS AIZBILDŅA svētki
14
авг
2022
14 августа 2022 г.
SV. BĪSKAPS MEINARDS – LATVIJAS AIZBILDNIS, lieli svētki
15
авг
2022
15 августа 2022 г.
VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS lieli svētki (MĀRAS ZEME KARALIENE UN AIZBILDNES)
15
авг
2022
15 августа 2022 г.
VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANAS DEBESĪS, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE, lieli svētki
16
авг
2022
16 августа 2022 г.
Sv. Stefana no Ungārijas piemiņas diena Sv. Sv. Roha piemiņas diena
20
авг
2022
20 августа 2022 г.
Sv. Bernarda, abata un Baznīcas doktora, piemiņas diena
21
авг
2022
21 августа 2022 г.
Parastā liturģiskā laika XXI svētdiena
22
авг
2022
22 августа 2022 г.
Vissv. Jaunavas Marijas - Karalienes piemiņas diena
23
авг
2022
23 августа 2022 г.
Sv. Rozes no Limas, jaunavas, piemiņas diena
24
авг
2022
24 августа 2022 г.
SV. APUSTUĻA BARTOLOMEJA, svētki