14
Aug
2022
2022. gada 14. Augusts
SV. BĪSKAPA MEINARDA, LATVIJAS AIZBILDŅA svētki
14
Aug
2022
2022. gada 14. Augusts
SV. BĪSKAPS MEINARDS – LATVIJAS AIZBILDNIS, lieli svētki
15
Aug
2022
2022. gada 15. Augusts
VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS lieli svētki (MĀRAS ZEME KARALIENE UN AIZBILDNES)
15
Aug
2022
2022. gada 15. Augusts
VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANAS DEBESĪS, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE, lieli svētki
16
Aug
2022
2022. gada 16. Augusts
Sv. Stefana no Ungārijas piemiņas diena Sv. Sv. Roha piemiņas diena
20
Aug
2022
2022. gada 20. Augusts
Sv. Bernarda, abata un Baznīcas doktora, piemiņas diena
21
Aug
2022
2022. gada 21. Augusts
Parastā liturģiskā laika XXI svētdiena
22
Aug
2022
2022. gada 22. Augusts
Vissv. Jaunavas Marijas - Karalienes piemiņas diena
23
Aug
2022
2022. gada 23. Augusts
Sv. Rozes no Limas, jaunavas, piemiņas diena
24
Aug
2022
2022. gada 24. Augusts
SV. APUSTUĻA BARTOLOMEJA, svētki