Adorācija – Lūgšana Jēzum, par mūsu mirušajiem un dvēselēm šķīstītavā

pazinjojums uz 03.11. 1

Ak, kaut tu zinātu, cik ļoti cieš šīs dvēseles šķīstīšanas ugunī, tad tu nemitīgi upurētu par viņām kaut kādu nabaga dāvanu...
ņem no Baznīcas dārgumu krātuves visas atlaidas un upurē tās par dvēselēm šķīstīšanas ugunī...
Jēzus vārdi māsai Faustīnei

O, gdybyś znała mękę dusz czyśćcowych, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha...
Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie...
Pan Jezus do Siostry Faustyny

О, если бы ты знала страдания душ из чистилища, ты бы неустанно жертвовала за них смирение духа...
Бери из сокровищницы Моей Церкви любые индульгенции и жертвуй за них...
Обращение Иисуса к Сестре Фаустине