Atbalstīsim savu draudzi ar svētdienas kolekti, lai mums būtu, kur atgriezties!

durvisŠajā pārbaudījumu laikā mēs spēcīgi izjūtam, cik dārga mums katram ir draudze, kas ir kā otrā ģimene, kurā mēs kopīgi ejam savas dzīves garīgo svētceļojumu.
Pašlaik nav skaidrs, cik ilgs būs nošķirtības laiks. Mūsu draudzes prāvesti katrs pēc savām iespējām centīsies nodrošināt mūsu garīgo aprūpi un, izmantojot modernās tehnoloģijas, dos mums garīgo barību. Būsim solidāri un vienoti, atbalstot mūsu draudzi un tās ganus ar lūgšanām un svētdienas ziedojumu. Rūpēsimies par to, lai pēc šī nošķirtības laika, mums būtu vieta, kur atgriezties
Ziedojumus aicinām ieskaitīt draudžu kontos vai ja draudzei nav sava konta, tad tās draudzes kontā, kuras prāvests apkalpo šo draudzi.

Latvijas Bīskapu konference

Daugavpils Dievmātes draudze
LV69PARX0016994520001
Pateicos par jau saņemto atbalstu, lai Dievs aizmaksā!
Sv. Mise par draudzes labdariem 25.03.2020