Dievnams pieejams personīgai lūgšanai

Sludinajums 24.03 R4