Svētais Norberts

Pasākumi
Date: 6 czerwiec 2020

Svētais Norberts
Bīskaps

Svētais Norberts (1080-1134) jaunībā dzīvoja ļoti vieglprātīgu dzīvi, par mūžīgām lietām nedomādams. Taču kāds gadījums viņu pilnībā izmainīja - jājot negaisa laikā, jaunekli no zirga notrieca zibens. Norberts izdalīja savu mantu nabagiem, kļuva par priesteri un, sludinot Dieva vārdu, apceļoja visu Vāciju, Beļģiju un Franciju. Svētais Norberts lika pamatus premonstriešu jeb norbertiešu ordenim. 1126. gadā šis ticības un apustuliskās degsmes pilnais cilvēks kļuva par Magdeburgas arhibīskapu.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv