Svētais Kārlis Boromejs

Pasākumi
Date: 4 listopad 2020

Svētais Kārlis Boromejs
4. novembris (piemiņas diena)

Bīskaps

Svētais Kārlis Boromejs (1538-1584) bija svētā pāvesta Pija V māsas dēls. Viņš piedalījās Tridentas koncilā un dedzīgi centās koncila lēmumus īstenot dzīvē. 1564. gadā Kārlis Boromejs tika nozīmēts par Milānas arhibīskapu. Viņš dibināja garīgos seminārus, reformēja klosterus, sasauca sinodes un gādāja par katehisma izdošanu. Svētais bīskaps nebaidījās pat riskēt ar savu dzīvību, kalpodams slimajiem mēra laikā 1576. gadā. It visā viņš bija dedzīgs un patiess Kristus liecinieks, kas ar savu dzīves piemēru daudziem palīdzēja atgriezties pie ticības.

Svētais Kārlis Boromejs ir semināristu, topošo priesteru, aizbildnis.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv