Svētais Timotejs; svētais Tits

Pasākumi
Date: 26 styczeń 2022

Svētais Timotejs; svētais Tits

SV. TIMOTEJS, bīskaps

Sv. Timotejs nāca no Listras pilsētas Mazāzijā, viņš bija svētā apustuļa Pāvila uzticīgākais audzēknis un pastāvīgs pavadonis, kā arī tika iesvētīts par Efezas bīskapu. Viņš mira mocekļa nāvē, nomētāts ar akmeņiem.

SV. TITS, bīskaps

Sv. Tits bija viens no grieķu pagāniem, kurus kristīja pats apustulis Pāvils. Vēlāk Pāvils Titu iesvētīja par Krētas bīskapu. Svētajos Rakstos ir ietvertas svētā apustuļa Pāvila vēstules Titam un Timotejam.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv