Svētais Stefans

Pasākumi
Date: 26 grudzień 2020

Svētais Stefans
Pirmais Baznīcas moceklis

Stefans piederēja vienai no pirmajām Jeruzalemes kristiešu draudzēm apustuļu laikā. Mācekļu skaitam pieaugot, septiņi no viņu vidus ar roku uzlikšanu tika apustuļu iesvētīti par diakoniem, lai palīdzētu sludināšanā, kalpošanā un žēlsirdības darbos. Starp šiem diakoniem bija arī Stefans. Viņš bija pirmais, kas apliecināja savu ticību Kungam Jēzum Kristum, pieņemot mocekļa nāvi. Dieva spēka stiprināts, Stefans nāves brīdī lūdzās par saviem slepkavām: „Kungs, neieskaiti viņiem šo grēku!”

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv