SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA MARTĀ

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA MARTĀ

 

2. marts, trešdiena Pelnu Trešdiena, Lielā gavēņa sākums
Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis
  07.00   Sv. Mise, pelnu kaisīšana poliski
  17.00   Krustaceļš poliski
  18.00   Sv.Mise, pelnu kaisīšana poliski
 
4. marts, piektdiena   Sv. Kazimirs, Mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise pie sv. Kazimira altāra, Uzstādīšana, Litānija Jēzus Sirds godam poliski
  17.00   Krustaceļš, Žēlsirdības kronītis poliski
  18.00   Sv. Mise, Žēlsirdības vakars poliski
 
6. marts, svētdiena Gavēņa I svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  14.00   Krustaceļš krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
11. marts, piektdiena V. J. M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  17.00   Krustaceļš poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
13. marts, svētdiena Gavēņa II svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
19. marts, sestdiena Sv. Jāzeps, Jaunavas Marijas, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Litānija sv. Jāzepa godam poliski
  17.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis latviski
  18.00   Sv.Mise, Litānija sv. Jāzepa godam, Depozīcija latviski
 
20. marts, svētdiena Gavēņa III svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs  poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš  krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 
25. marts, piektdiena Kunga pasludināšana, lieli svētki
  09.30
  Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  17.00   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
26. marts, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis latviski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem  latviski
 
27.marts, svētdiena Gavēņa IV svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš  krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski