PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA W STYCZNIU

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA W STYCZNIU

  

 

1 stycznia, środa  
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA, MATKA BOŻA, wielkie święto
     9.30 Msza św w języku łotewskim
  12.00 Msza św w języku polskim
  18.00 Msza św w języku polskim
 
5 stycznia, niedziela II niedziela Bożego Narodzenia
  09.30 Msza św., Wystawienie, Adoracja w języku polskim
  12.00 Msza św., procesja w języku łotewskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św., Depozycja w języku łotewskim
 
6 stycznia, poniedziałek Poświęcenia kadzidła, mirry i złota
OBJAWIENIE PAŃSKIE, święto
    9.30 Msza św., Wystawienie, Adoracja w języku łotewskim
  12.00 Msza św. w języku polskim
  18.00 Msza św., Depozycja w języku polskim
 
11 stycznia, sobota wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30 Msza św., Wystawienie, Adoracja w języku łotewskim
  12.00 Msza św., Depozycja w języku polskim
  18.00 Msza św. w języku polskim
 
12 stycznia, niedziela
CHRZEST PAŃSKI, święto
    9.30 Msza św. w języku polskim
  12.00 Msza św. w języku łotewskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św. w języku łotewskim
 
19 stycznia, niedziela II niedziela zwykła
    9.30 Msza św. w języku łotewskim
  12.00 Msza św. w języku polskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św. w języku polskim
 
25 stycznia, sobota  
NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA, svētki
    7.00 Msza św. w języku łotewskim
  18.00 Msza św. w języku polskim
 
26 stycznia, niedziela III niedziela zwykła
  9.30 Msza św. w języku polskim
  12.00 Msza św. w języku łotewskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św. w języku łotewskim