Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Tu esi slikti būvējis. Nojauc visu, lai celtu uz jauniem pamatiem.  

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Pirmā Svētā Komūnija 2020 (latviešu grupa)