Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Kad tu piedalies Mise, no jauna atmodini savu ticību un meditē par Upuri, kurš uzupurējas tevis labā... 
Nekad nedodies projām no altāra, nelejot grēku nožēlas un mīlestības asaras uz Jēzu Kristu, jo tavas mūžīgās pestīšanas dēļ Viņš tika krustā sists.
 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. 18.07.2021.g.