Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

   Paliec allaž priecīgs un saskaņā ar savu sirdsapziņu; domā par to, ka tu kalpo bezgalīgi labestīgam Tēvam, jo vienīgi ar maigumu Viņš izmeklē Savu radījumu, audzina to un pārvērš Pats Sevī, viņa Radītājā.
   Un bēdz no skumjām, jo tās piederas sirdīm, kas piesaistītas pie šīs pasaules realitātēm.

 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Sv. Mise ar jauno prāvestu Bernardu Vagali