Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

   “Ciest ir izredzēto liktenis.
   Dievs, ikvienas žēlastības un visa tā, kas ved uz pestīšanu, avots, ir gribējis dāvāt mums godību caur kristīgi panestām ciešanām.”

 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • DAUGAVPILS KATOĻU DRAUDŽU KOPĪGO GAVĒŅA LŪGŠANA – KRUSTACEĻŠ