Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Neaizmirsīsim: Jēzus Svētā Sirds mūs ir aicinājusi ne vien uz personisko svēttapšanu, bet arī pazemīgi līdzdarboties mūsu brāļu pestīšanā.
Viņš vēlas, lai mēs Viņam palīdzam glābt dvēseles.
 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Kunga Augšāmcelšanas vigīlija