Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Šajā pasaulē neviens neko nav pelnījis; tikai Kungs mums piešķir visu aiz tīras labvēlības un tāpēc, ka Savā bezgalīgajā labestībā Viņš mums visu piedod.  

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Pirmā Svētā Komūnija 2020 (latviešu grupa)