Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

   “Lūdzieties par neuzticamajiem tāpat kā par dedzīgajiem, lūdzieties par Svēto Tēvu, par visām Baznīcas garīgajām un laicīgajām vajadzībām, jo tā ir mūsu Māte. Īpaši aizlūdziet arī par tiem, kuri darbojas dvēseļu pestīšanas labā Tēva godam.”

 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Svētdienas skolas Ziemassvētki 2019