Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

   “Pēc Dieva Apredzības lēmuma gan atsevišķu cilvēku, gan tautu dzīvē prieki mijas ar asarām, vadot viņus uz galamērķi. Būsim uzticīgi Tās nodomiem. Ir jāprot atpazīt Dieva roka, kas slēpjas aiz cilvēka rokas.”

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Euharistiskā procesija 16.08.2020