Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Mācēt mīlēt nozīmē mācēt ciest.        

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Euharistiskā procesija 16.08.2020