Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

   “Dieva Gars ir miera gars; pat mūsu visnopietnākajos kritienos Viņš liek mums izjust rāmas, pazemīgas un paļāvīgas sāpes, kas ir Viņa žēlsirdības auglis.
   Un, gluži pretēji, ļaunais gars mūs uzbudina, satrauc un, kad mums gadās šie kritieni, liek izjust dusmas pašiem pret sevi. Tomēr mēs paši esam pirmie, pret kuriem mums jāizturas ar žēlsirdību.
   Tad nu, kad tevi nomoka zināmas domas, šis nemiers nekad nenāk no Dieva, bet gan no dēmona; jo, tā kā Dievs ir miera gars, Viņš tev sniedz rāmu apskaidrību.”

 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. 18.07.2021.g.