Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Ja tev neizdodas ilgstoši palikt lūgšanā vai apcerē, nezaudē drosmi.
Kamēr Tu katru rītu Euharistijas sakramentā dedzīgi saņemsi Kristu, uzskati sevi par visaugstākajā mērā laimīgu.
Dienas gaitā, kad tev nav iespējams paveikt vēl ko vairāk, sauc Jēzu Kristu ar savas dvēseles nopūtām, pat tad, kad esi pilnīgi aizņemta ar kādiem darbiem; Viņš atnāks un paliks vienots ar tevi caur Savu žēlastību un mīlestību.
Garā traucies Tabernākula priekšā, kad nevari turp doties fiziski, un tur izsaki savas ilgas savam Iemīļotajam, runā ar Viņu un lūdz Viņu.
 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Euharistiskā procesija 16.08.2020