Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Celies, Kungs, un stiprini Sava žēlastība tos, kurus esi man uzticējis; nepieļauj, ka jel viens no Tavējiem pazustu...
Ak, mans Dievs, mans Dievs! Neļauj Savam mantojumam aiziet pazušanā...
       

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Sv. Mise ar jauno prāvestu Bernardu Vagali