Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

“Vienīgi Dievam pienākas slava, nevis cilvēkiem. Jāgodina Radītājs, nevis radība.
Kaut jel tu spētu stāties pretī dzīves sarūgtinājumiem, lai vēl lielākā mērā būtu līdzdalībnieks Kristus ciešanās…”

 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. 18.07.2021.g.