Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

      “Kristus valda Debesis ar cilvēcisko dabu, ko ir mantojis no Marijas. Tāpēc Viņš gribēja, lai Viņa Māte tur atrodas līdzās Viņam un pilnā mērā ir līdzdalīga Viņa godībā ar savu dvēseli un miesu.
     Marijas miesa ne uz mirkli nebija vergojusi dēmonam un grēkam, tāpēc ir saprotams, ka tā nebija pakļauta iznīcībai.
    

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. 18.07.2021.g.