Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

    “Dvēsele, kas no kārdinājuma iznāk kā uzvarētāja, ir kā tīģelī attīrīts metāls.

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

Pr. Juris Mukāns

  • Pr. Juris Mukāns