Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Es klustu par visu ikvienam, un katram ir tiesības sacīt: "Tēvs Pio pieder man." Es tā mīlu savus trimdas brāļus! Es mīlu savus garīgos dēlus kā sevi pašu vai pat vairāk. Jo sāpēs un mīlestībā es viņus esmu dzemdinājis Kristum.
      Es varu aizmirst sevi, bet ne savus garīgos dēlus. Gluži pretēji, es varu jums apliecināt - kad Kungs mani aicinās pie Sevis, es Viņam sacīšu: "Kungs, es labprātāk palikšu pie Tavas paradīzes vārtiem un ieiešu tajā vienīgi tad, kad būšu redzējis tur ieejam visus savus dēlus līdz pēdējam."
     Es ārkārtīgi ciešu, ka nespēju iemantot visus savus brāļus Dievam. Dažreiz es būtu gandrīz varējis nomirt - tik ļoti man sažņaudzās sirds, redzot tik daudz dvēseļu ciešam, nespēdams tām palīdzēt, un tik daudz savu brāļu slēdzam līgumu ar velnu.
  
     

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. 18.07.2021.g.