Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “"Kāpēc pasaulē ir ļaunums?"
Atbilde: "Uzklausi mani vērīgi: iedomāsimies māti, kura patlaban izšuj. Viņas mazulis, sēdēdams uz zema ķeblīša, vēro, kā viņa strādā, - bet viņš skatās no otras puses, no apakšas. Viņš redz izšuvuma mezglus, samudžinātus pavedienus...
Un bērns saka: "Mamm, ko tu dari? Tavs darbs ir pavisam sabojāts!"
Tad māte izšuvumu nolaiž zemāk un parāda viņam tā labo pusi. Katra krāsa ir savā vietā, un dažādie pavedieni veido saskanīgu zīmējumu.
Arī mēs redzam tikai izšuvuma kreiso pusi. Mēs sēžam uz maza ķeblīša...
     

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. 18.07.2021.g.