Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Ja biju noskumis, uzzinot, ka esi bijis slims, tagad esmu laimīgs uzzināt, ka atveseļojies.
Bet jo īpaši mani iepriecināja tas, ka redzēju jūsu vidū no jauna atplaukstam patiesu dievbijību un kristīgu tuvākmīlestību, kas tika paustas tavas slimības laikā.

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Jelgavas diecēzes diakona Maksima Vlasova ordinācija