Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

    “Vienkāršībā ir tikums, bet tikai līdz no-teiktai pakāpei. Tai nedrīkst trūkt apdomības; turpretim viltība un divkosība nāk no dēmona un nodara daudz ļauna!

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Procesija ar 4 evaņģēlijiem