Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Es nemitīgi piesaucu Kungu Jēzu, lai Viņš jūs svētī un pilnībā pārveido Sevī.
Cik skaista ir Viņa seja, cik maigas Viņa acis, un cik tīkami ir būt kopā ar Viņu Viņa godības kalnā!
    Tieši šajā virzienā mums jāvērš visas savas ilgas. Pietiks, ja stingri apņemsimies labi Viņam kalpot un Viņu mīlēt, lai pāri par jebkādu nopelnu mēs Viņu kontemplētu Tabora godībā.
 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Kunga Augšāmcelšanas vigīlija