Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

      “Pastāv atšķirība starp pazemības tikumu un sevis paša vadīšanu neesamības virzienā: pazemība ir savas nebūtības atzīšana, bet pazemības augstākā pakāpe ir mīlēt savu virzību uz neesamību.

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Pirmā Svētā Komūnija 2020 (latviešu grupa)