Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Ja Dievs tev paredzējis Sava Dēla ciešanas un vēlas tev bez aplinkiem norādīt uz tavu vājumu, labāk ir veikt pazemības aktu nekā zaudēt drosmi.
   Raidi pretim Dievam paļāvības un cerības pilnu lūgšanu, kad sava trausluma dēļ esi pakritis, un pateicies Kungam par visam želastībām, ar kurām Viņš tevi dara bagātu.
 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija