Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Ienaidnieks ir ļoti stiprs, un, visu labi apsverot, šķiet, ka uzvarētājs būs viņš. Kas mani pa-glābs no viņa tik spēcīgajām rokām, viņa, kurš man ne uz mirkli nedod atelpas ne dienu, ne nakti? Vai ir iespējams, ka Kungs pieļautu manu kritienu? Diemžēl es to būtu gan pelnījis, bet nekad, ak, mans Tēvs, nekad lai tā nenotiek! 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Pirmā Svētā Komūnija 2020 (latviešu grupa)