SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪLIJĀ

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪLIJĀ

 

Jūlija mēnesī darbadienu vakaros pirms sv. Mises
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Visdārgāko Asiņu litānija.
   
02. jūlijs, piektdiena mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
03. jūlijs, sestdiena mēneša I sestdiena – SV. APUSTULIS TOMS, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
04. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIV svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
     
11. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XV svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, svētība slimniekiem, Kristus Asiņu litānija latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
18. jūlijs, svētdiena  Parastā liturģiskā laika XVI svētdiena
Bīskapa kanoniskā vizitācija,
Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Iestiprināšana latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
22. jūlijs, ceturtdiena Sv. Marija Magdalēna, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 
23. jūlijs, piektdiena Sv. Brigita, mūķene, Eiropas aizbildne, svētki
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
25. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVII svētdiena
Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Kristus Asiņu litānija latviski
  15.00   Aizlūgums par mirušiem Daugavpils Katoļu kapos  
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis  krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
31. jūlijs, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
 
 *01. augusts, svētdiena                                                                                                  Parastā liturģiskā laika XVIII svētdiena
Ziedojumi Starpdiecēžu Garīgā Semināra vajadzībām