Svētie erceņģeļi Miķelis, Gabriēls un Rafaēls

Pasākumi
Date: 29 September 2022

Svētie erceņģeļi Miķelis, Gabriēls un Rafaēls

Svēto erceņģelu svētku Baznīca svin jau no 5. gadsimta, kad Romas ziemeļaustrumos tika iesvētīta bazilika svētā Miķeļa godam. Vecā Derība vairākkārt piemin Miķeli jeb Mihāelu un Gabriēlu; par eņģeli Rafaēlu mēs uzzinām no Tobija grāmatas. Jaunajā Derībā eņģelis Gabriēls pasludina Jāņa Kristītāja un Jēzus dzimšanu, savukārt erceņģelis Miķelis ir attēlots kā Debesu armijas vadonis un sātana uzvarētājs lielajā cīņā laiku beigās.

Sv. erceņģelu svētkos tiek godināti visi eņģeļi, kas ir Dieva vēstneši, atklāj Kunga gribu, izpilda Viņa pavēles, dzied un slavē Viņa godību un kam ir uzticēta gan atsevišķu cilvēku, ģimeņu, draudžu un diecēžu, gan visas Baznīcas aizsardzība.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv