Dievkalpojumu kārtība 29.09.2022.

Pasākumi
Date: 29 September 2022

29. septembris, ceturtdiena
40 stundu atlaidu sākums
Sv. Erceņģeļi Miķelis, Gabriēls un Rafaēls, svētki

   07.00   sv. Mise LV
   17.00   Uzstādīšana, Rožukronis LV
   18.00   sv. Mise, procesija, Depozīcija LV