Lielā Ceturtdiena

Pasākumi
Date: 09 April 2020

Lielā Ceturtdiena
Jēzus lauza maizi.

Ja Viņš nebūtu maizi lauzis, kā gan drupatas no tās sasniegtu mūs? Tāpēc Jēzus lauza maizi un dalīja to - Viņš, kurš ir dāsns un bagātīgi dod nabagiem. Viņš lauza maizi žēlastībā, lai salauztu Tēva dusmas un savējās. Dievs sacīja, ka būtu mūs iznicinājis, ja nebūtu bijis Viņa Izredzētā, Viņa Vienīgā, kurš mūs aizstāvēja Dieva priekšā, lai novērstu Viņa bardzību. Dieva Vienīgais mierināja Tēva dusmas, ar savu nemainīgo spēku Viņš palika nesatricināms. Un Kungs pats vēlējās lauzt maizi, Viņš vēlējās pasniegt savu miesu, salauztu ciešanās... Tā tika samīta pūķa galva un Dieva dusmās - visi ienaidnieki. Savā ziņā tika salauzti pirmās derības galdi, lai mēs vairs nebūtu pakļauti Likumam. Tika salauzts tas jūgs, kas mūs turēja apspiestus. Salauzts viss, kas mūs lauza, lai labotu to, kas mūsos jau bija salauzts, un lai atdotu brīvību mums, apspiestajiem Labais Jēzu, arī šodien, lai arī Tu esi lauzis maizi mūsu, nabaga lūdzēju, dēļ, tomēr aizvien mēs esam izsalkuši... Lauz tādēļ ik dienas šo maizi tiem, kas izsalkuši. Jo gan šodien, gan katru dienu mēs lasām drupačas un atkal no jauna esam izsalkuši pēc savas dienišķās maizes. Bet, ja Tu nedosi savu Maizi, kurš gan to dos? Mūsu trūkumā un vajadzībās nav neviena cita, kas lauztu mums gabalu maizes, nav neviena, kas mūs pabarotu, neviena, kas mūs pārveidotu, - vienīgi Tu, mūsu Dievs!

Katrā mierinājumā, ko Tu mums sūti, mēs salasām šīs maizes druskas, ko Tu lauz mūsu dēļ.

Boduēns de Fords

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv