Lielā Piektdiena.

Pasākumi
Date: 10 April 2020

Lielā Piektdiena

Šajā dienā Svētā Mise netiek celebrēta, bet baznīcās notiek Kunga ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums. Jēzus atdeva par mums savu dzīvību, lai mēs tiktu atpestīti. Viņa nāvē atklājas mīlestības uzvara pār katru grēku, egoismu un ļaunumu. Šajā dienā esam aicināti ņemt dalību Kristus ciešanās ar stingru gavēni un gandarīšanu, kā arī iet pie grēksūdzes, lai tajā saņemtu Dieva žēlsirdīgās mīlestības dāvanu.

Centrālais altāris ir pilnīgi tukšs – bez krusta, svečturiem un altāra segām. Priesteris iesāk liturģiju, būdams ģērbies sarkanas krāsas liturģiskajās drēbēs, nomezdamies uz vaiga altāra priekšā. Šī dievkalpojuma kulminācija ir Krusta pagodināšana, jo Krusts ir mūsu dārgums un pestīšanas noslēpums. Svētais Bonaventūra ir sacījis: „Tas, kurš vēlas atrast Kungu Jēzu, atradīs Viņu Krustā. Tas, kurš bēg no krusta, vienlaikus atstāj pašu Kungu. Kur krusts, tur arī Kungs; kur Kungs, tur krusts.”Mēs tiekam aicināti apstāties pie Krusta un raudzīties uz tajā piesisto Jēzu, lai no Viņa mācītos pazemīgu mīlestību, kas dāvā dzīvību un lai iegūtu drosmi cīnīties ar savu egoismu un lepnību. Pagodinot Pestītāja Krustu, pārdomāsim: Kāds ir manas dzīves krusts? Kāpēc Dievs to ir pieļāvis? Kāda tam ir jēga? Vai es to labprātīgi pieņemu vai arī tam pretojos? Par Krusta pagodināšanu un adorāciju var iegūt pilnas atlaidas. Pēc Svētās Komūnijas izdalīšanas, Vissvētākais Sakraments procesijā tiek pārnests uz Kristus kapa altāri, kur varam uzlūkot mirušā Jēzus tēlu un kādu laiku palikt lūgšanā pie Kunga kapa.

Priesteris Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv