Svētais Bonifācijs

Pasākumi
Date: 05 June 2020

Svētais Bonifācijs
Bīskaps un moceklis

Svētais Bonifācijs (673-754) nāca no dižciltīgas angļu ģimenes. Izaudzināts benediktīniešu klostera skolā, viņš vēlāk kļuva par šī ordeņa mūku. Trīsdesmit gadu vecumā Bonifācijs saņēma priesterības svētību. Vēlēdamies nest pagāniem Kristus Evaņģēlija gaismu, viņš devās pie ģermāņiem un daudz ļaužu pievērsa kristīgajai ticībai. Pāvests Gregors II iesvētīja Bonifāciju par bīskapu un uzticēja viņam pārzināt vācu misijas. Svēto Bonifāciju nogalināja pagāni, uzbrukdami bīskapam brīdī, kad viņš dalīja jaunkristītajiem iestiprināšanas sakramentu.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv