Dievkalpojumu kārtība 26.09.2021.

Pasākumi
Date: 26 September 2021

26. septembris, svētdiena
Parastā liturģiskā laika XXVI svētdiena

08.30   Sv. Mise (latviski)
09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs (poliski)
10.30   Rožukronis (latviski)
12.00   Sv. Mise par tautu (latviski)
15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis (krieviski)
16.00   Sv. Mise (krieviski)
17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis (poliski)
18.00   Sv. Mise, Depozīcija (poliski)