Svētais Francisks no Sales

Pasākumi
Date: 24 January 2022

Sv. Francisks no Sales
Bīskaps un Baznīcas mācītājs

Sv. Francisks (1567-1622) piedzima Savojā (Francijā). Viņš studēja pie jezuītiem Parīzē un Boloņā, ieguva doktora grādu teoloģijā un tieslietās un 1593. gadā tika iesvētīts par priesteri. Labās izglītības dēļ kļuva par spožu sprediķotāju, tāpat viņš bija pazīstams daudzo žēlsirdības darbu dēļ. Svētais priesteris dedzīgi strādāja, lai aizstāvētu katoļu Baznīcas mācību pret kalvinismu. Viņam nācās paciest naidīgumu un draudus, tomēr savas pacietības un erudīcijas dēļ Francisks panāca neskaitāmu bijušo katoļu atgriešanos Baznīcas ticībā. 1602. gadā Francisks tika iecelts par Ženēvas bīskapu. Savu skaidro un noteikto sprediķu, labo administratora spēju un inteliģences dēļ viņš kļuva par tautas cienītu dvēseļu ganu. Būdams bīskaps, Francisks deva personisku ieguldījumu izglītības attīstīšanā, viņš pats atvēra vairākas skolas. Francisks no Sales bija svētās Joannas Franciskas de Šantālas garīgais vadītājs un pamudināja viņu dibināt Vissvētākās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas kongregāciju. Abi Franciska no Sales nozīmīgākie teoloģiskie darbi - ievads kristīgajā dievbijībā „Filoteja” un Dieva mīlestības apcerējums „Teotims” - pieder pie skaistākajām kristietības grāmatām. 1665. gadā Francisks no Sales tika atzīts par svētu, bet kopš 1877. gada viņu godina kā Baznīcas mācītāju. Pāvests Pijs XI pasludināja svēto Francisku no Sales arī par katoļu žurnālistu aizbildni.

LŪGŠANA
Kungs, pirms es vēl biju dzimis, Tu jau uzlūkoji mani un sauci vārdā. Kā māte, kas gaida bērniņu, gatavo viņam šūpuli, tā Tu, mans Kungs un mans Dievs, sagatavoji man savas žēlastības šūpuli...

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv