Dievkalpojumu kārtība 23.01.2022.

Pasākumi
Date: 23 January 2022

23. janvāris, svētdiena
Parastā liturģiskā laika III svētdiena

08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) PL
09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs PL
11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) LV
12.00   Sv. Mise par tautu LV
15.00   Sv. Mise, Depozīcija RU