Sv. apustuļa Pāvila atgriešanās

Pasākumi
Date: 25 January 2022

Sv. apustuļa Pāvila atgriešanās

25. janvāris

Ceļā uz Damasku Saulu, nežēlīgu kristiešu vajātāju, apžilbināja spoža gaisma no debesīm, un viņš izdzirdēja balsi: "Saul, kāpēc tu mani vajā?" Sauls jautāja: "Kungs, kas Tu esi?" Un saņēma atbildi: "Es esmu Jēzus Nācarietis." (sal. Apd 8, 3-5)

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv