10
Nov
2020
10 November 2020
Sv. Leona Lielā piemiņas diena
11
Nov
2020
11 November 2020
Sv. Mārtiņā no Tūras piemiņas diena
12
Nov
2020
12 November 2020
Sv. Jozafata piemiņas diena
15
Nov
2020
15 November 2020
Sv. Alberta Lielā, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena
16
Nov
2020
16 November 2020
Sv. Margaritas no Skotijas, piemiņas diena Sv. Ģertrūdes, jaunavas, piemiņas diena
17
Nov
2020
17 November 2020
Sv. Elizabetes no Ungārijas piemiņas diena
22
Nov
2020
22 November 2020
Sv. Cecīlijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena
22
Nov
2020
22 November 2020
Kristus Karaļa svētki