logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪLIJĀ

 

Jūlija mēnesī darbadienu vakaros pirms sv. Mises
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Visdārgāko Asiņu litānija.
   
02. jūlijs, piektdiena mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
03. jūlijs, sestdiena mēneša I sestdiena – SV. APUSTULIS TOMS, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
04. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIV svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
     
11. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XV svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, svētība slimniekiem, Kristus Asiņu litānija latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
18. jūlijs, svētdiena  Parastā liturģiskā laika XVI svētdiena
Bīskapa kanoniskā vizitācija,
Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Iestiprināšana latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
22. jūlijs, ceturtdiena Sv. Marija Magdalēna, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 
23. jūlijs, piektdiena Sv. Brigita, mūķene, Eiropas aizbildne, svētki
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
25. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVII svētdiena
Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Kristus Asiņu litānija latviski
  15.00   Aizlūgums par mirušiem Daugavpils Katoļu kapos  
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis  krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
31. jūlijs, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
 
 *01. augusts, svētdiena                                                                                                  Parastā liturģiskā laika XVIII svētdiena
Ziedojumi Starpdiecēžu Garīgā Semināra vajadzībām

 

Iestipr RU 1

   В нашем приходе совершение таинства Миропомазания состоится 18 июля, в рамках пастырского визита епископа Яниса Булиса. Перед принятием таинства пройдут подготовительные занятия катехезы. Первое занятие состоится 09.07.2021 в 10.00 в помещении воскресной школы (A. Pumpura iela 11a, Daugavpils). К участию в занятиях приглашаются дети, принявшие Первое Причастие не ранее, чем в 2020-м году.

   Для принятия Миропомазания нужно связаться с настоятелем прихода (о.Бернард, тел. +371 28377893) и своевременно получить разрешение с печатью.

Занятия катехезы будут проведены с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

Jautājumi un atbildes par Iestiprināšanas sakramentu. Stāsta Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

 

3

2021.gada 18. jūlijā plkst. 12.00 Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudzē notiks Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāna Buļa vizitācija. Vizitācijas laikā bīskaps Jānis Bulis noturēs Sv. Misi un piešķirs Iestiprināšanas sakramentu.

Aicinam visus Daugavpils ticīgos būt klāt bīskapa vizitācijā, lai saņemtu Dieva žēlastību!

 

2019.gada 04. augustā V.E. bīskapa Jāņa Buļa kanoniskā vizitācija (FOTO)

bern 9

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzes prāvestu priesteri Bernardu Vagali 9. priestera ordinācijas gadadienā!

Novēlam Kristus gaismu un stiprinājumu Jūsu apustuliskajā kalpojumā, gudrību, pacietību un izturību dvēseļu aprūpē un Dieva goda vairošanā. Lai Jēzus un Viņa Mātes svētā mīlestība apņem Jūs un pasargā no pasaulīgās ietekmes! Lai Kungs no debesu augstumiem svētī katru Jūsu domu, vārdu, darbu.

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ

 

Jūnijā pirms vakara sv. Mises
litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam.
   
03. jūnijs, ceturtdiena Kristus Vissv. Miesa un Asinis, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu poliski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00
  Sv. Mise, Depozīcija latviski
   
04. jūnijs, piektdiena mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
05. jūnijs, sestdiena mēneša I sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
06. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika X svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  10.30   Procesija ar 4 evaņģēlijiem latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, I Svētā Komūnija, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise, I Svētā Komūnija krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
     
10. jūnijs, ceturtdiena Kristus Vissv. Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēgums
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise, svētība bērniem, zāļu pasvētīšana latviski
 
11. jūnijs, piektdiena Vissvētākā Jēzus Sirds, lieli svētki
Atturība no gaļas ēdieniem nesaista
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   sv. Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  17.30    Rožukronis poliski
  18.00    Sv. Mise, Depozīcija  poliski
     
12. jūnijs, sestdiena Vssv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Sirds, piemiņas diena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis  poliski
  18.00   Novenna, sv. Mise  poliski
   
13. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XI svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
20. jūnijs, svētdiena  Parastā liturģiskā laika XII svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. jūnijs, ceturtdiena Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis poliski
  12.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija latviski
 
26. jūnijs, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
 
27. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis  krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
29. jūnijs, otrdiena Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils, lieli svētki
Ziedojumi Vatikāna kūrijas vajadzībām
  09.30   Sv. Mise latviski
  11.00   Rožukronis poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu poliski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 

 

Marija i Elisaveta 3 3Праздник Посещения Пресвятой Девой Марией Елисаветы впервые стал отмечаться монахами-францисканцами по настоянию Бонаветуры в 1263 году. С 1389 года он отмечается всей Римско-Католической Церковью 31 мая. Значение встречи Девы Марии с Елисаветой состоит в том, что в этот момент Елисавете впервые открылась тайна Воплощения Господа.
Вплоть до эпохи Позднего Средневековья этот сюжет не изображался как самостоятельный, а примыкал к сценам Благовещения и Рождения Христа. Лишь с XV века он появляется в виде отдельного сюжета произведений изобразительного искусства.

Встреча Марии с Елисаветой, о которой повествует только Лука, произошла к их обоюдной радости: Елисавета, женщина уже преклонных лет, до того остававшаяся бесплодной, вот уже шесть месяцев как беременна (она станет матерью Иоанна Предтечи и Крестителя), а Мария лишь только что зачала от Св. Духа. Мария от Ангела узнала о тайне Елисаветы. Та же в свою очередь приветствует Марию словами, с которыми обратился к Марии Архангел Гавриил: «Благословенна Ты между женами». Елисавета могла говорить так только потому, что «исполнилась Св. Духа».

JezusKristusPriesterisŠo svētku pirmsākumi meklējami Spānijā, laikā, kad tika nogalināti daudzi priesteri. Vietējais bīskaps, Kristus Priestera Oblāšu māsu kopienas, kuru aicinājums ir lūgties par priesteriem un jauniem aicinājumiem uz priesterību, pamatlicējs, lūdza pāvestu Piju XII iedibināt patronālos Kristus Priestera svētkus. Pāvests to izdarīja 1952. gadā un kopš tā laika svētki spāniski runājošās zemēs tika svinēti ceturtdienā pēc Vasarsvētkiem.

No 2009. gada jūnija līdz 2010. gada jūnijam Baznīcā tika svinēts Priesterībai veltīts gads, pēc kura pāvests Benedikts XVI paziņoja par svētku iedibināšanu, lai atgādinātu par nepieciešamību lūgties par priesteriem un jauniem aicinājumiem uz priesterību. Pirmo reizi šie svētki tika svinēti visā Baznīcā 2013. gadā. Tika saglabāta tradīcija šos svētkus svinēt ceturtdienā pēc Vasarsvētkiem un nedēļu pirms Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētkiem, lai uzsvērtu priesterības un Euharistijas ciešo saikni.

Šie svētki ir aicinājums lūgties par priesteriem, lai tie būtu kā Jēzus.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv

Visgudraka JaunavaLitānijā Dievmātei mēs Mariju uzrunājam: „Visgudrākā Jaunava - lūdz par mums!” Pasludināšanas aina īpašā veidā atklāj, cik liela ir Viņas gudrība, prātīgums, apķērība. Erceņģelim Gabrielam viņa uzdod prātīgu jautājumu: „Kā tas notiks, jo es vīra nepazīstu?”(Lk. 1, 34).

Kas ir gudrība, prātīgums? Gudrība ir prāta spēja, pateicoties kurai cilvēks, pazinis tiekšanās cienīgu mērķi, spēj paredzēt visus apstākļus un izvēlēties vislabākos līdzekļus šī mērķa sasniegšanai. Tātad gudrs un prātīgs ir tas, kurš ne tikai pieņem prātīgus lēmumus, bet vispirms tas, kurš savā rīcībā vadās pēc saprātīga lēmuma. Gudrība ir praktisks tikums. Tā pasargā cilvēku no ļaunuma un viņa rīcību vada uz labu. Kristīgais gudrības tikums ir Dieva dāvana, kura apgaismo prātu, lai vienmēr izvēlētos vislabākos līdzekļus pēdējā mērķa sasniegšanai un lai cilvēka rīcību pakārtotu šim mērķim.

Ordinacijas sakramentsPriesteru uzdevums ir palīdzēt attīstīt visu kristiešu Kristības žēlastību. Tas ir viens no līdzekļiem, ar kuru Kristus nemitīgi ceļ un vada savu Baznīcu. Tie, kuri saņem Priesterības sakramentu, tiek ordinēti (iesvētīti) Baznīcas ganīšanai ar Dieva Vārdu un žēlastību Kristus vārdā (sal. KBK 1535, 1545).

Priesterība jeb Ordinācija ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kas dod varu upurēt Svēto Misi, piešķirt Svētos sakramentus un mācīt ticības un tikumības lietās.

Šo sakramentu var piešķirt tikai bīskaps. Tā būtiskais rits ir roku uzlikšana kopā konsekrācijas lūgšanu.

Priesteriskais paaicinājums nāk no Dieva. “Neviens nedrīkst šo godu piesavināties, vienīgi tas, kas Dieva aicināts kā Ārons” (Ebr 5,4). Tam, kas domā, ka ir atpazinis zīmes, kas liecina par Dieva aicinājumu, šī vēlme jāuztic Baznīcas vadībai, kam pienākas atbildība sagatavot (šim nolūkam paredzētās mācību iestādēs) un tiesības aicināt kādu saņemt šo sakramentu. Kā Kristus izvēlējās sev mācekļus un apustuļus, tā arī tagad Baznīcas vadība izvēlas, kurus ordinēt par priesteriem vai bīskapiem.

Par priesteriem tiek ordinēti vīrieši, kuri ir neprecēti un vēlas saglabāt celibātu (sevi nedalīti veltīt Kungam) debesu valstības dēļ (sal. Mt 19,12).

svGaraNosutisana

Šis gads ir veltīts svētajam Jāzepam. Tāpēc kustība “Pro Sanctitate” piedāvā šogad izdzīvot Svētā Gara novennu svētā Jāzepa ēnā. Kontemplējot svētā Jāzepa dzīvi, redzam, ka viņš bija uzticīgs Svētajam Garam, tāpēc kustība aicina, izmantojot pāvesta Franciska tekstus, meditēt klusumā katru dienu par Svētā Gara dāvanām un augļiem, kā arī pārdomāt, kā šīs dāvanas un augļus izdzīvoja svētais Jāzeps. Lai Svētais Gars mājo mūsu dzīvē un lai svētais Jāzeps kļūst mums par paraugu, kā klausīties Svētajā Garā un negrēkot pret to!

Novennas laikā no 14. maija līdz 22. maijam katru rītu pl. 8.30 novenna varēs lūgties kopā ar kustību “Pro Sanctitate”, jo lūgšana izskanēs kustības Facebook kontā.