121 145079581310

Oblāšu laušana

Uz galda, kas apklāts ar baltu galdautu, noliek Svēto Rakstu grāmatu un oblātes, kā arī novieto sveci. Viena no vietām pie galda var palikt tukša kā piemiņas zīme tiem tuviniekiem, kuri nevar kopā ar mums apsēsties uz vigīlijas maltīti (piemēram, ģimenes mirušie). Vigīlijas maltīti iesāk ar lūgšanu. Vislabāk to pieder vadīt ģimenes tēvam.

Svētā krusta zīme
Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.

Sveces iedegšana
Tēvs vai māte iededz sveci uz galda un saka: Kristus Gaisma.
Visi atbild: Pateicība Dievam.
Vecākais no bērniem iededz gaismiņas eglītē un bētlemītē.

ZS .

24. decembris, ceturtdiena 

   07.00   sv. Mise   LV
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS PIEDZIMŠANA, lieli svētki
   16.00   Bētlemes pasvētīšana, sv. Mise   PL
   18.00   sv. Mise   LV

25. decembris, piektdiena

   09.30   sv. Mise   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   sv. Mise   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   sv. Mise   PL

26. decembris, sestdiena Sv. Stefans, pirmmoceklis, svētki

   09.30   sv. Mise   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   sv. Mise   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   kopīgā sv. Mise par mirušiem   PL

27. decembris, svētdiena Sv. Ģimene – Jēzus, Marija, Jāzeps, svētki
Sausā vīna un sulas pasvētīšana

   08.30   sv. Mise, Uzstādīšana   LV
   09.30   sv. Mise, Svētais Dievs   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   sv. Mise par tautu   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   sv. Mise, Depozīcija   PL

28. decembris, pirmdiena Sv. Nevainīgie bērniņi, mocekļi, svētki

   07.00   sv. Mise   PL
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   sv. Mise   PL

31. decembris, ceturtdiena Vecā gada noslēgums

   07.00   sv. Mise   LV
   17.30   Rožukronis   LV
VSSV. JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, lieli svētki
   18.00   sv. Mise, Uzstādīšana, TE DEUM LAUDAMUS   LV

1. janvāris, piektdiena Mēneša I piektdiena

   09.30   sv. Mise   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   NĀC SVĒTAIS GARS, sv. Mise, litānija Dievmātes godam   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Litānija Jēzus Sirds godam, Depozīcija   PL

 

7398c634cfKad tradicionāli ir dzimis Kristus?
Īstā Kristus dzimšanas diena nav zināma, jo Evaņģēliji par to klusē. Tie stāsta par Jēzus piedzimšanas faktu. Ēģiptē 3. gs., kā liecina Baznīcas tēvs Klements no Aleksandrijas, Jēzus Kristus dzimšanas diena tika svinēta 25. martā. Arī citās austrumu zemēs šo dienu saistījuši ar pavasara saulgriežiem.

Romā 25. decembri kā Kristus dzimšanas dienu sākuši svinēt ap 336. gadu. Ķeizars Marks Aurēlijs 274. gadā par godu „neuzvaramā saules dieva” dzimšanai 25. decembri izsludināja par valsts svētkiem, lai stiprinātu pagānu valsti. Lai mazinātu šo pagānisko svētku iespaidu, kristieši sākuši svinēt 25. decembri kā Jēzus Kristus dzimšanas dienu, kas ir „pasaules Gaisma” (Jņ 8, 12) un „Taisnības saule” (Mt 3, 20).

No Romas šī tradīcija ātri izplatījās Āfrikā, Spānijā, Ziemeļitālijā, Gallijā.

Austrumos 6. janvāris (Epiphania – Kristus atklāšanās) sākumā bija veltīts Kristus dzimšanas piemiņai, bet 5. gs. šo dienu sāka svētīt par piemiņu trim austrumu gudrajiem (Zvaigznes diena). Tagad visas pasaules kristieši Jēzus dzimšanas dienu svin 25. decembrī, izņemot armēņus, kas vēl arvien šo notikumus saista ar 6. janvāri.

DDMD dec LV jauns 1

DDMD dec LV jauns 2

 

sv Josifs

Апостольская пенитенциария предоставила верующим возможность в течение года получить особые индульгенции, связанные с почитанием святого Иосифа, «главы небесного семейства из Назарета»; особое внимание уделяется тем, кто страдает в это время пандемии. Напомним, что индульгенция – это не отпущение грехов, но освобождение от временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена в Таинстве Исповеди; этот дар Церкви может быть получен не только для себя, но и для усопших, для отпущения их временной кары в чистилище.

Святой Иосиф – это «сокровище, которое Церковь продолжает открывать», говорится в новом декрете Апостольской пенитенциарии за подписью кардинала Мауро Пьяченцы. Папа Франциск посвятил Обручнику Пресвятой Девы специальный год по случаю 150-летия его провозглашения небесным покровителем Вселенской Церкви. Отсюда возникло решение пенитенциарии: в соответствии с волей Святейшего Отца предоставить верующим полную индульгенцию (с 8 декабря 2020 по 8 декабря 2021 года) на обычных условиях, в которые входят Таинство Исповеди, Святое Причастие и молитва о нуждах Папы Римского.

josifa gim

По случаю 150-летия провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской Церкви Папа Франциск опубликовал апостольское послание Patris corde («Отцовским сердцем»), а также провозгласил специальный церковный Год святого Иосифа.

Возлюбленный и нежный отец, внимательный и принимающий; трудолюбивый отец, преисполненный креативной смелости; отец, всегда остающийся в тени: такими словами Папа Франциск описывает святого Иосифа в апостольском послании Patris corde («Отцовским сердцем»). Новый документ обнародован 8 декабря по случаю 150-летия провозглашения Обручника Пресвятой Девы Марии небесным покровителем Католической Церкви. 8 декабря 1870 года этот титул святому Иосифу присвоил Папа Римский Пий IX, опубликовав декрет Quemadmodum Deus. В ознаменование этой годовщины Папа Франциск объявил особый церковный год, посвящённый приёмному отцу Иисуса, который продлится с сегодняшнего дня по 8 декабря 2021 года..

Miniatiura1

Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, отмечаемое 8 декабря, часто называют новым праздником. Действительно, обязательным для всей Церкви Торжеством оно стало, с точки зрения истории, совсем недавно, в начале XVIII века, а догмат, дающий его полное богословское обоснование, был принят ещё позднее, в 1854 г. Но сам праздник не так молод, как можно было бы думать, хотя и появился гораздо позже таких древних Богородичных праздников, как Успение и Рождество Богородицы, сложившихся ещё в Древней Церкви.

ddmd

Otrdien, 1. decembrī, pēc valdības sēdes ir pieņemti jauni ierobežojumi, kas attiecas arī uz Baznīcām.

Spēkā paliek 2 m distance, roku dezinfekcija, mutes un degunu aizsegi, saskaņā ar jaunajiem ierobežojumiem tie ir jālieto arī garīdzniekiem un kalpotājiem visu dievkalpojuma laiku.

Kārtējā dievkalpojumā tiek nodrošināts, ka tajā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra (vairākas ieejas un izejas no telpām, labierīcības); vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas.

Apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā.

Ņemot vērā epidemiologu veiktās izpētes, klātienē nav atļauti grupveida koru mēģinājumi un svētdienas skolas, bet tikai individuāli.

Izmaiņas skar pulcēšanos uz privātiem pasākumiem: kristībām un bērēm. Bērēs var notikt tikai ārpus telpām, piedaloties ne vairāk kā 10 cilvēkiem, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām vienlaikus, lietojot mutes un deguna aizsegu. Līdzīgi arī kristībās atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, lietojot mutes un deguna aizsegu. Abos gadījumos neskaitot personas, kas tieši saistītas ar attiecīgās norises nodrošināšanu.

Laulību svētīšana var notikt tikai klātesot tiem, kuri laulājas un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, lietojot mutes un deguna aizsegu.

Saskaņā ar valdības pieņemtajiem lēmumiem no 7. decembra brīvdienās un svētku dienās nedrīkst darboties draudžu grāmatu galdi.

Atgādinām, ka reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu var uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 20.00.

Šie ierobežojumi ir saistoši līdz ārkārtējās situācijas beigām.

 

Latvijas Bīskapu konference

 

SvNikolajs2 6. decembris ir svētā Nikolaja diena. Daudzās Eiropas tautu tradīcijās, īpaši Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, kā arī citās Centrāleiropas valstīs, svētais Nikolajs ir bērnu aizbildnis un pazīstams kā slepens dāvanu nesējs nabadzīgiem bērniem. Leģendas, kas apvij viņa būtību, mums arvien stāsta par neaprakstāmo labsirdību, kas plūdusi no šī cilvēka.

Mūsdienās svētā Nikolaja un Ziemassvētku vecīša, kas tiek saukts arī par Santa Klausu, tēls ir saplūdis vai arī Nikolaja vietā tiek piesaukts tikai Ziemassvētku vecītis, kurš bērnus apciemo un apdāvina Ziemassvētku laikā, nevis 6. decembrī, svētā Nikolaja dienā. Lai veicinātu izpratni par svēto Nikolaju, Vācijas katoļu organizācija “Bonifatiuswerk” 2002. gadā uzsāka akciju “No Ziemassvētku vecīša brīva zona”. Akcijas ietvaros tiek uzsvērts, ka svētais Nikolajs bija reāli dzīvojusi personība, kas palīdzējusi nabagiem, īpaši nabadzīgiem bērniem. Savukārt Ziemassvētku vecītis ir 20. gs. pirmajā pusē radīts tēls, kas saistīts ar patērētājsabiedrības ideāliem. Svētais Nikolajs ir tas, kurš iedvesmo arī šodien darīt labus darbus. Ņemot vērā, ka viņš ir bērnu aizbildnis, akcijas ietvaros tiek piedāvātas dažādas preces ar svētā Nikolaja simboliku, bet iegūtie līdzekļi tiek ziedoti iestādēm, kurās aug bez vecākiem palikuši bērni.

Daudziem brīnumiem, Dieva žēlastībām un leģendām apvītais svētā Nikolaja mūžs ir aizsācies 3. gs. Pataras pilsētā, Mazāzijā, mūsdienu Turcijas teritorijā. Nikolaja vecāki bijuši ļoti ievērojami un bagāti, bet vienlaikus arī dievbijīgi cilvēki, kas pēc ilgām lūgšanām, žēlsirdības darbiem un gavēņiem ir sagaidījuši pēcnācēju – svēto Nikolaju. Jau agrā bērnībā ar šo puisēnu notika neparastas lietas - trešdienās un piektdienās viņš pieņēma barību tikai vienu reizi – vakarā, un savā lūgšanā mēdza pateikties Dievam par savu radīšanu. Šos paradumus viņš saglabāja visu mūžu.

rorate resizeНаступает время Адвента, где каждый день является еще одним шагом, приближающим праздник Рождества. И мы часто обращаемся в молитвах к Пресвятой Деве Марии, чтобы Ее заступничество помогло нам подготовиться должным образом.

По традиции в этот период служатся Мессы Пресвятой Богородице, которые называются «Рораты». Название этих Месс связано с Песней на вход (интроитом), которая начинается словами «Rorate coeli desuper…» — «Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастет вместе правда. Я, Господь, творю это» (Ис 45,8).

Чаще всего «роратние» Мессы совершаются на восходе солнца, ведь ожидание восхода небесного светила символизирует ожидание пришествия Христа, Солнца Истины, рассеявшего тьму. Именно поэтому Рораты часто предваряет процессия со свечами, во главе которой идут дети с самодельными фонариками. Богослужение начинается в полутьме и лишь во время гимна «Слава в вышних Богу» в церкви включают свет.

Еще одной из отличительных черт роратних Месс является особая свеча, стоящая у алтаря и символизирующая Пресвятую Деву Марию, которая как утренняя заря возвестила восход Солнца Правды — Иисуса Христа.

Некогда Адвент был временем активной деятельности различных церковных братств. При храмах существовали братства роратистов, которые украшали литургию пением и музыкой, таким образом привлекая людей в храмы и способствуя распространению обычая служения Роратних Месс. Также братства роратистов в XIX веке продавали специальные свечи, собирая деньги на помощь бедным.

В Даугавпилсском католическом приходе Божьей Матери Месса «Рорате» будет совершаеться каждую субботу в 7 часов утра, начиная с первой субботы Адвента (5 декабря) и до Рождества.