2817 420

Ar valdības lēmumu kopš 9. jūnija ir atcelta ārkārtas situācija Latvijā. Neskatoties uz šo lēmumu, visi esam aicinātie ievērot piesardzības pasākumus - 2 metru distanci, roku dezinficēšanu un mazgāšanu, pašizolāciju atgriežoties no valstīm, kuras ir iekļautas to valstu sarakstā, kur slimības uzliesmojums ir palielināts.
Ārkārtas situācijā Latvijas Bīskapu konference, balstoties uz Baznīcas likumiem, deva atļauju (dispensu) nepiedalīties Sv. Misē svētdienās, apmeklējot dievnamu. Tā kā situācija Eiropā un pasaulē nav pilnīgi stabila, tad tiem, kas aizvien izjūt lielas bailes no inficēšanās, šī atļauja ir spēkā. Tāpat šī atļauja ir spēkā tajos gadījumos, kad dievnama izmēri neļauj ievērot distancēšanās noteikumus visiem tiem, kas gribētu piedalīties dievkalpojumā. Šos ticīgos aicinām izmantot iespēju piedalīties Sv. Mises tiešraidēs ar Radio Marija Latvija vai interneta starpniecību.

 

Foto: Pixabay.com/Peter H
Pārpublicēts no katedrale.lv

Pr V.LitaunieksVladislavs Litaunieks dzimis 1909. gada 28. augustā Rēzeknes apriņķa Bikavas pagasta Bernānu sādžā Nagļu draudzē Vladislava un Aleksandras Litaunieku ģimenē kā vecākais bērns. Beidzis Nagļu pamatskolu. 1926. gadā iestājās Aglonas katoļu ģimnāzijā, 1928. gadā Rīgas Garīgā semināra sagatavošanas kursā. 1933. gadā V. E. arhibīskaps Antons Springovičs Svētā Jēkaba katedrālē viņu ordinēja par priesteri. Priesteris Vladislavs Litaunieks primīcijas Svēto Misi celebrēja Nagļu draudzes baznīcā. Viņš tika nozīmēts par vikāru Rēzeknē, bet drīz pēc tam par prāvestu Jaunbornē, vēlāk Spruktu draudzē, kur pabeidza dievnama celtniecību. No 1938. gada līdz 1941. gadam bija Indras draudzes prāvests, kur arī rūpējās par dievnama celtniecību. 1941. gada ziemā priesteri Vladislavu Litaunieku pārcēla uz Višķiem. Vladislavs Litaunieks bija ļoti darbīgs priesteris, kurš nepārtraukti strādājis pie baznīcu būvdarbiem, mīlējis bērnus un rūpējies par viņu kristīgo audzināšanu.

1941. gada 23. martā jaunais Višķu draudzes prāvests ar vilcienu devās uz Feimaņu draudzi palīdzēt tās prāvestam Kazimiram Strodam novadīt gavēņa rekolekcijas (pēc Višķu draudzes locekļu liecībām). Priesteris nenojauta, ka jau izbraukšanas brīdī un vēlāk Višķu stacijā vairāki čekas ierēdņi sekoja un uzmanīja viņu, lai vilcienā apcietinātu un iznīcinātu kā bez vēsts pazudušu. Vilcienā čekisti priesteri apcietināja un nākamajā pieturā izsēdināja, kur viņus jau gaidīja „melnā Berta” no Daugavpils cietuma. Vilcienā bija vairāki ticīgie, kas pazina prāvestu Litaunieku un redzēja, kā izsēdināšanas brīdī čekisti viņu grūstīja un sita.

Veltīgi bija viņa piederīgo un draudzes locekļu mēģinājumi un centieni satikt viņu cietumā. Daži draudzes locekļi iedrošinājās pieprasīt izlaist no cietuma prāvestu V. Litaunieku. Taču par to viņiem nācās samaksāt ar savām dzīvībām turpat cietumā.

FIRE HEART 2

Один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. (Иоан. 19,34).

Эту евангельскую цитату можно считать началом зарождения культа Святейшего Сердца Иисуса. Крестные раны Христа, Его духовные переживания, Его боль, причиненная Ему предательством и отречением, выразились в физической ране – Его Сердце было пронзено. Боль Христа прошла через все его существо и достигла центра его человеческой жизни – сердца.

Св. Антоний Падуанский – один из самых почитаемых святых в католическом мире. Имя «Антоний» носят некоторые пастыри, трудившиеся в нашей епархии прежде или трудящиеся в ней теперь. Редакция «СКГ» от всей души поздравляет именинников.

Antonio 1Отметим, что святой Антоний Падуанский почитается не только католиками, но даже некоторыми мусульманами. Например, храм в Стамбуле, воздвигнутый в его честь, всегда полон молящихся, многие из которых исповедуют ислам. Они так же ожидают помощи от Святого, слывущего великим чудотворцем. Слава чудотворца окружала св. Антония уже при жизни. В его «Житии» описано, как его не раз видели с Младенцем Иисусом на руках (что нашло отражение в его позднейшей иконографии) и проповедующим в разных местах одновременно; как рыбы собирались в огромном количестве и высовывали головы из воды, слушая его проповедь; как голодная лошадь отказалась от корма и преклонила колени, когда Святой проходил мимо со Святыми Дарами; как разбитый стакан стал целым по его молитве; как отрезанная нога приросла тотчас, как только Святой приставил ее к месту; как заговорил младенец нескольких дней отроду и назвал по имени своего отца, чем рассеял его сомнения; как чудесным образом воскрес другой младенец, умерший в колыбельке, пока его мама слушала проповедь Святого; как сердце богача, на похоронах которого Антоний сказал, что тот оставил сердце свое среди своих сокровищ, действительно было найдено среди богатств умершего. Однако же нам следует задуматься: неужели слава Святого обусловлена только его чудотворческим даром? Не связано ли с его жизнью иное, более глубокое послание Церкви и миру?

Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki
Priesteris Ernests Jansons

Sv Komunija

"Ņemiet, tā ir mana miesa.” (Mk 14, 22)

Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkos mēs, kristieši, paužam savu ticību Pestītāja klātbūtnei Vissvētākajā Sakramentā zem maizes un vīna zīmēm. Kādēļ Jēzus izvēlējās tieši šīs zīmes, lai paliktu klātesošs Baznīcā, savā Mistiskajā Miesā, līdz pat laiku beigām?

3333b

Приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «По великой милости Твоей». 12.06.2020 в 17.15 состоится реколлекция «Увидел его отец и сжалился» в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ

 

Visu mēnesi pēc vakara sv. Mises litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam.
   
   
1. jūnijā, pirmdiena Vssv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte, svētki 
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis  
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
4. jūnijs, ceturdiena Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais un Mūžīgais prieteris, svētki
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise latviski
 
7. jūnijs, svētdiena  
VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, LIELI SVĒTKI
  08.30 sv. Mise, Uzstādīšana latviski
   09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par mirušajiem Komunālajos kapos latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11. jūnijs, ceturdiena  
KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS, LIELI SVĒTKI
   09.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 sv. Mise par tautu latviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
14. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, procesija ar 4 Evaņģēlijiem latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
18. jūnijs, ceturtdiena Kristus Vissvēto Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēgums 
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, svētība bērniem, zāļu pasvētīšana latviski
       
19. jūnijs, piektdiena  
VISSVĒTĀKĀ JĒZUS SIRDS, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožuronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožuronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
21. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. jūnijs, trešdiena  
SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANA, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
28. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
       
29. jūnijs, pirmdiena  
SVĒTIE APUSTUĻI PĒTERIS UN PĀVILS, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski

 

PrBernards resized

Sveicam mūsu draudzes prāvestu priesteri Bernardu Vagali 8. priestera ordinācijas gadadienā!

Novēlam Kristus gaismu un stiprinājumu Jūsu apustuliskajā kalpojumā, gudrību, pacietību un izturību dvēseļu aprūpē un Dieva goda vairošanā. Lai Jēzus un Viņa Mātes svētā mīlestība apņem Jūs un pasargā no pasaulīgās ietekmes! Lai Kungs no debesu augstumiem svētī katru Jūsu domu, vārdu, darbu.

 

Marija i Elisaveta 3 3Праздник Посещения Пресвятой Девой Марией Елисаветы впервые стал отмечаться монахами-францисканцами по настоянию Бонаветуры в 1263 году. С 1389 года он отмечается всей Римско-Католической Церковью 31 мая. Значение встречи Девы Марии с Елисаветой состоит в том, что в этот момент Елисавете впервые открылась тайна Воплощения Господа.
Вплоть до эпохи Позднего Средневековья этот сюжет не изображался как самостоятельный, а примыкал к сценам Благовещения и Рождения Христа. Лишь с XV века он появляется в виде отдельного сюжета произведений изобразительного искусства.

Встреча Марии с Елисаветой, о которой повествует только Лука, произошла к их обоюдной радости: Елисавета, женщина уже преклонных лет, до того остававшаяся бесплодной, вот уже шесть месяцев как беременна (она станет матерью Иоанна Предтечи и Крестителя), а Мария лишь только что зачала от Св. Духа. Мария от Ангела узнала о тайне Елисаветы. Та же в свою очередь приветствует Марию словами, с которыми обратился к Марии Архангел Гавриил: «Благословенна Ты между женами». Елисавета могла говорить так только потому, что «исполнилась Св. Духа».