Miniatiura1

В Церкви не существует традиции праздновать день земного рождения святых. Обычно празднуют день их рождения для жизни вечной (dies natalis), т.е. день смерти. Из этого правила существуют лишь два исключения – Пресвятая Дева Мария и св. Иоанн Креститель. Церковь празднует их рождение как для небесной, так и для земной жизни.

TereseŠī ievērojamā sieviete, kuru pazīstam kā Māti Terēzi, savu dzīvi iesāka kā Agnese Gondža Bohadžiu. Agnese piedzima 1910. gada 26. augustā Skopjē, mūsdienu Maķedonijas Republikas teritorijā. Piecu gadu vecumā viņa tika nokristīta, bet gadu vēlāk saņēma Iestiprināšanas sakramentu. Agneses tēvs nomira, kad meitenei bija tikai astoņi gadi, atstājot ģimeni finansiālās grūtībās.

Agneses reliģisko audzināšanu uzņēmās Vissvētās Sirds jezuītu draudze, kuras aktivitātēs meitene ļoti iesaistījās. Vēlāk Agnese iesaistījās misiju darbā un 1928. gada septembrī 18 gadu vecumā atstāja mājas, lai iestātos Vissvētākās Jaunavas Marijas institūtā, vairāk zināmā kā Loreto māsu kopiena, Īrijā. Viņa pieņēma māsas Marijas Terēzes vārdu. 1929. gada decembrī māsa devās savā pirmajā braucienā uz Indiju, Kalkutu. Salikusi savus pirmos svētsolījumus 1931. gadā, māsa Terēze tika nosūtīta uz Loreto māsu Kalkutas māju, lai tur mācītu Sv. Marijas meiteņu skolā. Māsa Terēze salika savus mūža solījumus 1937. gadā, kļūstot, viņas pašas vārdiem, par „Jēzus līgavu uz mūžiem”. No šī brīža viņa tika saukta par Māti Terēzi. Viņa turpināja mācīt Sv. Marijas skolā un 1944. gadā kļuva par skolas direktori. Mātes Terēzes 20 Loreto kopienā pavadītie gadi bija dziļa prieka piepildīti. Ievērota ar savu žēlsirdību, nesavtību un drosmi, spēju smagi strādāt un dabisku organizatorisko talantu, Māte Terēze izdzīvoja savu veltīšanos Jēzum starp savām māsām uzticībā un priekā.

Czystiec

“Любая помощь страждущим, любая помощь беднякам, каждое доброе слово, адресованное обездоленным, каждая страстная молитва, каждая св. Месса или св. Причастие, каждый факт жертвоприношения — это громадное облегчение душам в чистилище”. Блаженный Гонорат. (...)

Во все времена человечество было одержимо жаждой узнать, что нас ждет после смерти. Неведение, как правило, вселяет страх. Мне часто приходилось слышать: “Коль душа не умирает, почему же наши усопшие не приходят к нам и не рассказывают, как живется им там — за чертой?”

SloskansBīskaps Boļeslavs Sloskāns
(1893-1981)

Boļeslavs Sloskāns ir dzimis 1893. gada 31. augustā Stirnienes draudzē. 1917. gada janvārī Pēterpilī (Sanktpēterburgā) viņu iesvētīja par priesteri. Pāvesta Pija XI uzdevumā 1926. gada 10. maijā bīskaps d'Erbiņi Sv. Ludviga baznīcā Maskavā slepus iesvētīja B. Sloskānu par bīskapu un iecēla viņu par Mogiļevas un Minskas apustulisko administratoru. Jau 1927. gada septembrī bīskapu Sloskānu apcietināja un nosūtīja spaidu darbos uz Solovku salām (Baltajā jūrā). Vēlāk viņu izsūtīja uz Sibīriju. Nepatiesi apsūdzēts, bīskaps tika spīdzināts 17 padomju cietumos, nežēlīgi mocīts un sists līdz asinīm. Nedēļām ilgi viņš gulēja sasiets nāvinieku kameras tumsā, pakļauts sargu brutālai nežēlībai, izsalkumam un slāpēm. Bīskapa Sloskāna dziļā ticība viņam palīdzēja izturēt šo krusta ceļu. Apmaiņā pret krievu spiegu Latvijas valdība 1933. gadā panāca bīskapa Sloskāna atbrīvošanu. 22. janvārī bīskaps Sloskāns tika samainīts pret krievu cietumnieku Indras robežpunktā. Dažas stundas vēlāk bīskaps ieradās Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, kur viņu sagaidīja Svētā Krēsla apustuliskais nuncijs arhibīskaps Cehīni, valdības pārstāvji, deputāti, studenti.

Pēc atbrīvošanas bīskaps Sloskāns strādāja Rīgas Garīgajā seminārā kā profesors un vēlāk Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. Cilvēkus, kas ar bīskapu tikās, dziļi iespaidoja viņa patiesais svētums. Bīskaps Sloskāns izstaroja mieru, pazemību, vienkāršību un dziļu mīlestību. Kara beigās vācieši kopā ar bīskapu Rancānu un Liepājas bīskapu Urbsu aizveda Boļeslavu Sloskānu uz Vāciju. Pateicoties vācu bīskapu gādībai, visi trīs Latvijas bīskapi tika atbrīvoti un nonāca Bavārijā, kur arī sagaidīja kara beigas. 1946. gada beigās bīskaps Sloskāns pārcēlās uz dzīvi Beļģijā, Skildē, kur viņš uzņēmās jaunizveidotā latviešu Garīgā semināra vadību. Viņa aprūpē nonāca arī ap 40 studentu, kuri studēja Luvēnas Katoļu universitātē. Pēc tam bīskaps Sloskāns dzīvoja Mont-Cesar klosterī Luvenā, kur rūpējās par vietējo latviešu garīgo un materiālo labklājību. Bīskapa Sloskāna dziļā dievbijība, sirsnība un pazemība pārsteidza daudzus. Viņa gluži pārdabiskais starojums katru tikšanos padarīja par īpašu garīgu piedzīvojumu. Bīskapa būtību raksturoja pacietība un gatavība panest ciešanas. Turklāt viņš spēja piedot saviem vajātājiem un lūdzās par tiem.

Saint Augustine

Bīskaps un Baznīcas mācītāj
28. augusts (piemiņas diena)

Viens no dižākajiem kristietiskās filozofijas pārstāvjiem ir Aurēlijs Augustīns (354-430).

Viņš dzimis nelielā Ziemeļāfrikas pilsētā Tagestē neievērojama ierēdņa ģimenē. Sākotnējo izglītību viņš gūst savā dzimtajā pilsētā, vēlāk, izmantojot tēva draugu finansiālo palīdzību, apgūst retorikas māku Kartāgā. Augustīna izglītība pilnībā veidojas uz latīņu kultūras pamata. Lielu ietekmi uz viņu atstāj Romas politiskā darbinieka un filozofa Cicerona uzskati. Šajā laikā viņš zaudē ticību un sāk izlaidīgu dzīvi. Augustīna izziņas ceļš iet cauri dažādiem filozofijas virzieniem — maniheismam, skepticismam, materiālismam, platonismam, neoplatonismam. Visu dzīvi viņš ar dedzību cenšas rast atbildi uz jautājumu par labo un ļauno. Kādu laiku strādājis par pasniedzēju Tagastā, Kartāgā, 383. gadā Augustīns dodas pasniegt retoriku Romā. Kādu laiku viņš māca retoriku Milānā. Šis ir intensīvu patiesības meklējumu laiks, kurā viņš cīnās ar miesas kaislībām.

Beidzot Milānā Augustīns satiek bīskapu Ambroziju, kura sprediķi viņu dziļi uzrunā. Dieva žēlastība un mātes Monikas gadiem ilgās lūgšanas un asaras par savu dēlu gūst uzvaru. 387. gada Lieldienu priekšvakarā Augustīns saņem kristības sakramentu un uztic savu dzīvi Dievam. Atgriezies Āfrikā, viņš savā dzimtajā pilsētā Tagestē dibina reliģisku brālību un drīz vien kļūst par Hiponijas bīskapu. Šajā pilsētā viņš pavada savu atlikušo dzīves daļu. Augustīna dzīvi un garīgos meklējumus ļoti ietekmējusi viņa māte – pārliecināta kristiete, vienkārša un visai pieticīgi izglītota sieviete, taču apveltīta ar pārsteidzošu garīgo spēku un rakstura stingrību. Mātes nelokāmā ticība kļūst par ceļvedi un paraugu arī Aurēlija Augustīna brīžiem pretrunīgajos, taču nerimtajos patiesības meklējumos. Viņš sarakstījis daudz darbu, taču par ievērojamākajiem ir uzskatāmi trīs: „Grēksūdze”, „Par Trīsvienību” un „Par Dieva valstību”. Augustīns savā domāšanā saglabājis no Plotīna pārņemto atziņu par visas esamības vienotību. No Augustīna viedokļa, gudrība var būt tikai kristīgā gudrība, un tādējādi nevar būt atšķirības starp filozofiju un teoloģiju. Viņš bija pārliecināts, ka skaidra domāšana var būt tikai Dieva žēlastības ietvaros, kad ir mainījusies arī cilvēka griba. Lai pareizi izprastu cilvēku un pasauli, mums tā jāaplūko no kristīgās ticības redzes viedokļa. Cilvēka prātam ir jābūt „apgaismotam”.

st.monica

Если муж ушел в загул, а ребенок — в секту

Словосочетание «христианская семья» уже само по себе настраивает на что-то очень благостное. Муж и жена молятся, посещают службу, учат детей Закону Божьему. Дети вырастают, становятся монахами или священниками, да и сами родители на старости лет тоже принимают постриг. Такое вот распространенное мнение об идеальном образе христианской семьи. Но есть в истории Церкви одна святая женщина, жизнь которой — полная противоположность этому стереотипу.

Муж у нее не только в церковь не ходил, но вместо этого — беспардонно «бегал по девочкам». Ее сын, когда подрос, стал встречаться с девушкой, которая вскоре родила ему ребенка. При этом жениться молодые люди даже не собирались. Дальше — ничуть не лучше: сын попал в еретическую секту и стал активно проповедовать ее лжеучение. Ну как, вы еще готовы читать дальше? Тогда необходимо пояснить, что речь идет о святой Монике — матери одного из самых известных учителей Церкви — блаженного Августина.

swiety Bartlomiej 24 августа католики вспоминают святого апостола Варфоломея. По сравнению с другими святыми в христианской традиции о Варфоломее мало сведений в Библии. Большая часть его жизнеописания известна по апокрифам (произведениям с библейским сюжетом, содержащим отступление от официального церковного учения) и житиям святых.

 

 

Факт 1. Ученик Христа

Святой Варфоломей – один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. Апостол имел второе имя – Нафанаил (в давние времена широко была распространена практика иметь два имени, что можно заметить и сегодня). По словам евангелиста Иоанна, Варфоломей был четвёртым апостолом после Андрея, Петра и Филиппа.

RARZI

 

Aicinajums 1

Aicinajums 2