IL
Святой Игнатий Лойола основатель Общества Иисуса (ордена иезуитов).

Детство и юность святого

Дон Иньиго Лопес де Рекардо Лойола родился 23 октября 1491 года в баскской провинции Гипускоа Испания в родовом замке Лойола. Семья Лойола была одной из знатнейших аристократических семей в Испании того времени. Он являлся младшим, тринадцатым ребенком (восьмым сыном) и после смерти его родителей через какое-то время был отправлен на житье и воспитание к крестному в город Аревало. Его крестный отец — Хуан Веласкес был королевским казначеем кастильского двора. Ребенок воспитывался как положено дворянину того времени: научился читать и писать по-кастильски, фехтовать, ездить верхом, сочинять стихи, играть на мандолине. Благодаря знатности семьи и родственным связям, у него были покровители, и в 16 лет, то есть в 1507 году, дон Иньиго стал пажом при дворе королевской четы Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, резиденция двора которых находилась в Барселоне.

marta2

Марфа (из Вифании) – одна из первых учениц Иисуса Христа, в ее (вместе с братом Лазарем и сестрой Марией) доме любил останавливаться Господь. Имя «Марфа» – арамейского происхождения, означающее «хозяйка», «госпожа».

Marta vstreca Упоминания о Марфе имеются в двух Евангелиях: от Луки и от Иоанна.
В Евангелии от Луки (Лк 10,38-42) Марфа с сестрой Марией проживает в неком неназванном по имени селении и принимает у себя в доме странствующего по дорогам Палестины Иисуса. Марфа хочет встретить гостя с честью и заботится о большом угощении, в то время как ее сестра Мария, сидя у ног Учителя, слушает Его наставления. Такое поведение, вообще говоря, противоречило нормам поведения женщины в иудейском мире, и Марфа просит, чтобы Иисус призвал ее сестру заняться хлопотами по хозяйству. В ответ Иисус заявляет, что Мария «избрала благую часть, которая не отнимется у нее», а суетиться сверх меры не нужно.

3333b

Приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «По великой милости Твоей». 31.07.2020 в 17.15 состоится реколлекция «Адам, где ты?» в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

Asīze

Svetvietas AsizeAsīze ir ievērojama ar to, ka tajā ir dzimis franciskāņu ordeņa aizsācējs sv. Francisks, kā arī sv. Klāra. Galvenais pilsētas apskates objekts ir Eņģeļu Sv. Marijas bazilika, kurā atrodas cita maza baznīciņa – Porciunkula, kur meklējami franciskāņu ordeņa pirmsākumi.

Lūgšanas laikā mazajā, pussagruvušajā svētā Damiāna baznīciņā netālu no Asīzes sv. Francisks dzirdēja Kristus balsi sev sakām: „Atjauno Manu namu, kas sabrūk!” Sv. Francisks nekavējoties sāka vākt naudu, lai samaksātu par vecās baznīcas atjaunošanu. Viņš pat pārdeva kādu auduma baķi no sava tēva veikala. Izcēlās strīds tēva un dēla starpā, un Francisks atteicās no sava mantojuma, atdeva drēbes, kas viņam bija mugurā, un par savu dzīves ceļa pavadoni izvēlējās „Nabadzības kundzi”. Viņš ubagoja naudu, lai spētu pabeigt baznīcas atjaunošanas darbus, rūpējās par nabagiem un sprediķoja.

1209. gadā Francisks salika svētsolījumus, kas bija sākums franciskāņu ordenim. Kad Franciskam pievienojās pirmie sekotāji, brāļi apmetās Porciunkulā. Viņi dzīvoja nabadzībā un vienkāršībā, savas pazemības dēļ iemantojot apzīmējumu „mazākie brāļi”.

Sv. Francisks ir viens no tiem nedaudzajiem svētajiem, kurus ar Kristu vienojusi īpaša, pārdabiska saikne, dalība Kunga ciešanās. 1224. gadā viņš saņēma stigmas - Kristus brūču zīmes.

Mūsdienās uz Asīzi dodas miljoniem svētceļnieku.

Apmeklējot uz Asīzi, ir vērts doties arī uz nepilnus 100 km attālo Orvjeto pilsētiņu, kur 1263. gadā notika euharistiskais brīnums. Kāds vācu priesteris, Pēteris no Prāgas, sava svētceļojuma laikā uz Romu bija apstājies Bolsēnas pilī. Lai arī viņš bija ļoti dievbijīgs, tomēr līdz galam nespēja noticēt Euharistijas sakramentam, tāpēc lūdza Kungu dod Viņam kādu zīmi. Svinot Svēto Misi sv. Kristīnes baznīcā un izsakot konsekrācijas vārdus, hostija priestera rokās sāka pārvērsties miesā un no tās sāka pilēt asinis. Sākotnēji priesteris centās hostiju paslēpt korporālā, bet tad, vairs nespējot turpināt Svēto Misi, nekavējoties devās uz tuvējo Orvjeto, kur tajā laikā rezidēja pāvests Urbāns IV. Pēc pāvesta lūguma asiņojošā hostija un korporāls ar svinīgu procesiju tika pārnests uz Orvjeto katedrāli, kur tas apskatāms joprojām. Katru gadu Kunga Miesas un Asins svētkos Orvjeto pulcējas daudzi ticīgie, lai piedalītos svinīgajā procesijā pa Orvjeto pilsētas ielām.

IakimUnAnna

«Родители Пречистой Девы Марии, Матери Божией, чьи имена сохранены древней христианской традицией». В этих нескольких словах из Римского Мартиролога заключено всё, что мы знаем о святых Иоакиме и Анне.

В канонических Евангелиях нет никаких сведений о них, однако традиция их почитания насчитывает почти столько же лет, сколько существует сама Церковь. История преданной взаимной любви родителей Пречистой Девы Марии изложена в апокрифических текстах Протоевангелия Иакова, Евангелия псевдо-Матфея, книге Рождества Марии, а в житийной литературе дополнена множеством подробностей, о которых сегодня никто уже не сможет с уверенностью сказать – являются ли они дошедшими до нас подлинными свидетельствами очевидцев и участников событий двухтысячелетней давности, или плодом поэтического воображения потомков.

 Aglona

Svetcelijums AglonaAglona, kas atrodas 250 km attālumā no Rīgas, ir starptautiska mēroga svētvieta, kurā katru gadu uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem 15. augustā ierodas tūkstošiem svētceļnieku.

Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas bazilika ir vissvarīgākā svētnīca un lielākais svētceļojumu centrs Ziemeļaustrumu Eiropā. Pirmā baznīca Aglonā tika uzbūvēta 1700. gadā. Tā bija koka celtne, kura sadega 1766. gadā. Pašreizējo baznīcu uzcēla dominikāņu mūki – „baltie tēvi” laika posmā no 1768. – 1800. gadam.

Aglonas bazilika celta vēlā baroka stilā, tās priekšdaļā izbūvēti divi 60 m augsti torņi. Dievnama interjers saglabājies pēc pēdējās pārveides no 18. - 19. gs. Baznīcas iekārtas priekšmeti - kancele, ērģeļu prospekts, ērģeles, biktssols, soli darināti 18. gs., sānu altāri - 19. gs. sākumā. Baznīcā glabājas plaša gleznu, skulptūru un mākslas vērtību kolekcija, tajā skaitā slavenā svētbilde "Aglonas Brīnumdarītāja Dievmāte".

jakobs

Иаков Старший или Иаков Заведеев — один из двенадцати апостолов. Он родился в Палестине (точная дата не известна) и умер в Иерусалиме около 44 н.э.

Биографические сведения об Иакове в Евангелиях и в Деяниях апостолов позволяют проследить его жизненный путь лишь фрагментарно. Он был сыном галилейского рыбака Зеведея и братом Иоанна Богослова, очевидно, старшим, поскольку евангелисты, говоря о сыновьях Зеведеевых, чаще всего указывают Иакова первым (например, Мф 4, 21; Мк 1, 19-20). Вместе с отцом и братом он занимался рыболовством (Мф 4, 21; Мк 1, 19).

3333b

Приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «По великой милости Твоей». 03.07.2020 в 17.15 состоится реколлекции «Кто делает грех, тот от дьявола» в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

Uzole 3

Лекция психолога Татьяны Узоле "Человеческий страх и злость у христианина" - 12.07.2020, костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

 

audio ic3- Аудио

 

miniatiura

The resurrection day 1Мария Магдалина – преданная ученица Иисуса Христа, входившая в группу женщин, везде следовавших за Учителем и «служивших Ему имением своим» (ср. Лк 8,2-3). Она стояла у подножия креста на Голгофе (Мф 27,56 и др.), была свидетельницей погребения Иисуса (Мф 28,61 и др.), а рано утром первого дня недели, вместе с некоторыми другими женщинами, пошла к гробнице Христа, чтобы помазать Его тело благовониями (Мф 28,1; Мк 16,1-8). Здесь Воскресший Господь явился ей, хотя и в измененном облике, а она узнала Его, когда Он окликнул ее по имени. Таким образом, согласно Евангелию от Иоанна (Ин 20,11-18), Мария Магдалина удостоилась первой увидеть Воскресшего Иисуса и возвестить о Его Воскресении апостолам и прочим ученикам.