paliecmajas

Lūgums palikt mājās un lūgties, izmantojot:
Facebook, Latgales radio http://eradio.lv/latgales/ un Radio Marija Latvija http://www.rml.lv/

Diecēzes bīskaps Jānis Bulis svētīs Lieldienu mielastu Sv. Mises tiešraides laikā (Latgales radio 95,2 FM) Kunga Augšāmcelšanas vigīlijā 11. aprīlī pl. 18.00, kā arī Kunga Augšāmcelšanas svētdienā pl. 8.00 un 12.00.

Dievkalpojumiem no Aglonas Bazilikas var sekot līdzi tiešsaistē:
• facebook.com: katru dienu plkst. 12.00 un 19.00
• Latgales radio 95,2 FM: Sv. Mises darbdienās 12.00 un 19.00, svetdienās 19.00
Svētdienu un svētku dienu dievkalpojumu kārtība 2020. gadā caur Latgales radio un Facebook tiešraidēm: šeit

Dievkalpojumiem no Daugavpils Jēzus Sirds draudzes var sekot līdzi tiešsaistē:
• facebook.com/JezusSirdsDaugavpils
Pirmdienās, otrdienās (poliski, sprediķis krievu valodā), trešdienās, ceturtdienās (poliski, sprediķis krievu valodā) un sestdienās plkst. 18.30. Svētdienās plkst. 12.00 un 15.00 (krievu valodā).

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:
• facebook.com/JelgavasKatedrale
• YouTube ej.uz/JelgavasKatedrale
• Radio Marija Latvija (FM 97,3) 3., 8., 18., 20., 22., 29.aprīlī 18:00.

Tiešraides svētdienās 9PL/RU, 11LV,
darbadienās 7:30 un 18:00,
mēneša pirmajā piektdienā 9PL/RU, 11LV, 18LV.
Rožukronis pēc vakara sv.Mises.
Krustaceļš trešdien, 8.aprīlī, 17:00.

Dievkalpojumiem no Liepājas sv. Jāzepa katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:
• YouTube.com/katedrale lv

Pirmdien, otrdien, trešdien: Sv. Mise - 8.00; 18.00.
Lielā Ceturtdiena: Pēdējo Vakariņu Sv. Mise - 18.00.
Lielā Piektdiena: Kunga Ciešanu dievkalpojums - 15.00.
Lieldienu vigīlija (sestdien): Sv. Mise - 18.00.
Lieldienas - Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētki (12.04.2020): Sv. Mise - 8.00; 11.00; 16.00


Lieldienu dievkalpojumi, ko translē SIA“MG Latgolas Bolss” programma Latgales radio

http://eradio.lv/latgales/

09.04.2020. (Lielā ceturtdiena)
plkst. 10:00, 18:00 – sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles.

10.04.2020. (Lielā piektdiena)
plkst. 10:00 svētā krusta pagodināšanas dievkalpojums. Translācija no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles; 15:00 krustaceļš, 18:00 dziedājumi “Rūgtās sāpes” 3 daļas.

11.04.2020. (Lielā sestdiena)
plkst. 18:00 sv. Mises translācija no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles.

12.04.2020. (Kunga Augšāmcelšanās svinības)
plkst. 8:00, 12:00 – sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles, 19:00 sv. Mises translācija no Aglonas Dievmātes sanktuārija.

13.04.2020. (Otrās Lieldienas)
plkst. 8:00, 10:00, 12:00 – sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles, 19:00 sv. Mises translācija no Aglonas Dievmātes sanktuārija.

 

PieminŠī gada 3. aprīlī apritēja gads kopš Mūža majās Dievs ir aicinājis Daugavpils Dievmātes draudzes ilggadējo prāvestu Juri Mukānu. Atzīmējot viņa piedzimšanu Debesīm, pēc sv. Mises Dievmātes draudzes prāvests Bernards Vagalis iesvētīja pr. Jura Mukāna kapa pieminekli.
Sirsnīga pateicība draudzes locekļiem un radiem par lūgšanām un materiālo atbalstu kapavietas iekārtošanai.
Mūžīgo mieru dod viņam, Kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam mūžam!

 

03.04.2020 7:00

Sv. Mise par Tēva mājās aizsauktā, ilggadējā Dievmātes draudzes prāvesta, Jura Mukāna dvēseli miršanas I gadadienā. Pēc sv. Mises kapa pieminekļa iesvētīšana Daugavpils katoļu kapos.

 

baznica

Pirmdien, 30. martā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103. “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, kuri pastiprina iepriekš ieviestos ierobežojumus.

Vispirms vēlamies pateikties visiem, kas jau atbildīgi ievēro principu “Paliec mājās” un piedalās dievkalpojumos ar radio vai interneta starpniecību. Tā kā situācija pasaulē un valstī ir saasinājusies, aicinām visus ticīgos stingri ievērot šo principu un izmantot plašsaziņas līdzekļus un sociālos tīklus, lai turpinātu sekot līdzi dievkalpojumiem.

Ņemot vērā jaunos ierobežojumus, Romas katoļu Baznīcas Latvijā Bīskapu konference aicina ticīgos un garīdzniekus ievērot sekojošo:

1. Svētās Mises priesteri un kalpotāji svin bez draudzes fiziskas dalības parastajos laikos, lai tos var attiecīgi pārraidīt Radio Marija Latvija, Latgales radio un tiem var sekot līdzi internetā.

2. Attiecībā uz grēksūdzi aicinām privāti nožēlot grēkus, lai pēc tam varētu izmantot Baznīcas piešķirtās pilnas atlaidas ticīgajiem. Šai sakarā ir nepieciešams iekšēji atraisīties no jelkāda grēka, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību garīgi piedalīties Svētās Mises upurī, vienoties Rožukroņa lūgšanā, Krustaceļa dievbijīgā apcerē vai cita veida lūgšanā, un palūgties lūgšanas „Es ticu“, „Tēvs mūsu“ un kādu no Jaunavai Marijai veltītajām lūgšanām, ticības garā upurējot savas ciešanas Dievam un mīlestībā uz brāļiem, ar nodomu, ka tiklīdz tas būs iespējams, izpildīt ierastos noteikumus (sakramentāla grēksūdze, Sv. Komūnija un lūgšana Svētā tēva nodomos). Atsevišķos gadījumos, sazinoties ar priesteri, var izdarīt arī privāto grēksūdzi ievērojot visas higiēnas un drošības pasākumus.

3. Slimnieku apmeklējumi veicami tikai gadījumos kad pastāv nāves briesmas. Slimniekus jāpiesaka telefoniski un ar priesteri jāizrunā katra konkrētā situācija.

4. Kā iepriekšējā Bīskapu konferences dokumentā minēts, Kristības (izņemot nāves briesmas), laulības un citu sakramentu svinēšana ir pārceļamas uz vēlāku laiku. Arī šajos gadījumos ir jāsazinās ar priesteri.

5. Atvadu ceremonijas (bēres) ir jāsvin ārpus telpām. Lūgums aicināt piedalīties tikai pašus tuvākos ģimenes locekļus un piederīgos, ievērojot distanci 2 m, kā arī atteikties no bēru mielasta rīkošanas.

6. Jelkādas ticīgo pulcēšanās šajā laikā ir atceļamas un nav organizējamas.

Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, sv. Jāzeps svētās Ģimenes un Baznīcas sargs palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Romas katoļu Baznīcas Latvijas Bīskapu konference
Foto: www.apollo.lv

 

durvisŠajā pārbaudījumu laikā mēs spēcīgi izjūtam, cik dārga mums katram ir draudze, kas ir kā otrā ģimene, kurā mēs kopīgi ejam savas dzīves garīgo svētceļojumu.
Pašlaik nav skaidrs, cik ilgs būs nošķirtības laiks. Mūsu draudzes prāvesti katrs pēc savām iespējām centīsies nodrošināt mūsu garīgo aprūpi un, izmantojot modernās tehnoloģijas, dos mums garīgo barību. Būsim solidāri un vienoti, atbalstot mūsu draudzi un tās ganus ar lūgšanām un svētdienas ziedojumu. Rūpēsimies par to, lai pēc šī nošķirtības laika, mums būtu vieta, kur atgriezties
Ziedojumus aicinām ieskaitīt draudžu kontos vai ja draudzei nav sava konta, tad tās draudzes kontā, kuras prāvests apkalpo šo draudzi.

Latvijas Bīskapu konference

Daugavpils Dievmātes draudze
LV69PARX0016994520001
Pateicos par jau saņemto atbalstu, lai Dievs aizmaksā!
Sv. Mise par draudzes labdariem 25.03.2020