1b2676da56

Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki
Priesteris Ernests Jansons

Sv Komunija

"Ņemiet, tā ir mana miesa.” (Mk 14, 22)

Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkos mēs, kristieši, paužam savu ticību Pestītāja klātbūtnei Vissvētākajā Sakramentā zem maizes un vīna zīmēm. Kādēļ Jēzus izvēlējās tieši šīs zīmes, lai paliktu klātesošs Baznīcā, savā Mistiskajā Miesā, līdz pat laiku beigām?

Kard.Bessetti

Третье издание итальянского перевода Римского миссала вступит в силу не раньше, чем через несколько месяцев: об этом сообщил президент Итальянской епископской конференции кардинал Гуалтьеро Бассетти. "Отче наш" и "Слава в вышних Богу" в новом издании миссала взяты из перевода Библии 2008 года, утвержденного итальянским епископатом и уже использующегося в лекционарии. Папа Франциск уполномочил итальянских епископов опубликовать текст миссала после его утверждения Конгрегацией богослужений и дисциплины Таинств.

A.RodrigesVasarsvētku vigīlijā, šī gada 8. jūnijā, misionārs no Indijas, kurš šobrīd dzīvo Londonā, Aivons Rodrigezs uzrunāja klātesošos, īpaši pievēršoties diviem konkrētiem Svētā Gara aspektiem - Svētais Gars kā Patiesības un Spēka Gars. Turpinājumā iespējams lasīt fragmentus no viņa uzrunas.

Ordinacijas sakramentsPriesteru uzdevums ir palīdzēt attīstīt visu kristiešu Kristības žēlastību. Tas ir viens no līdzekļiem, ar kuru Kristus nemitīgi ceļ un vada savu Baznīcu. Tie, kuri saņem Priesterības sakramentu, tiek ordinēti (iesvētīti) Baznīcas ganīšanai ar Dieva Vārdu un žēlastību Kristus vārdā (sal. KBK 1535, 1545).

Priesterība jeb Ordinācija ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kas dod varu upurēt Svēto Misi, piešķirt Svētos sakramentus un mācīt ticības un tikumības lietās.

Šo sakramentu var piešķirt tikai bīskaps. Tā būtiskais rits ir roku uzlikšana kopā konsekrācijas lūgšanu.

Priesteriskais paaicinājums nāk no Dieva. “Neviens nedrīkst šo godu piesavināties, vienīgi tas, kas Dieva aicināts kā Ārons” (Ebr 5,4). Tam, kas domā, ka ir atpazinis zīmes, kas liecina par Dieva aicinājumu, šī vēlme jāuztic Baznīcas vadībai, kam pienākas atbildība sagatavot (šim nolūkam paredzētās mācību iestādēs) un tiesības aicināt kādu saņemt šo sakramentu. Kā Kristus izvēlējās sev mācekļus un apustuļus, tā arī tagad Baznīcas vadība izvēlas, kurus ordinēt par priesteriem vai bīskapiem.

Par priesteriem tiek ordinēti vīrieši, kuri ir neprecēti un vēlas saglabāt celibātu (sevi nedalīti veltīt Kungam) debesu valstības dēļ (sal. Mt 19,12).

JezusKristusPriesterisŠo svētku pirmsākumi meklējami Spānijā, laikā, kad tika nogalināti daudzi priesteri. Vietējais bīskaps, Kristus Priestera Oblāšu māsu kopienas, kuru aicinājums ir lūgties par priesteriem un jauniem aicinājumiem uz priesterību, pamatlicējs, lūdza pāvestu Piju XII iedibināt patronālos Kristus Priestera svētkus. Pāvests to izdarīja 1952. gadā un kopš tā laika svētki spāniski runājošās zemēs tika svinēti ceturtdienā pēc Vasarsvētkiem.

No 2009. gada jūnija līdz 2010. gada jūnijam Baznīcā tika svinēts Priesterībai veltīts gads, pēc kura pāvests Benedikts XVI paziņoja par svētku iedibināšanu, lai atgādinātu par nepieciešamību lūgties par priesteriem un jauniem aicinājumiem uz priesterību. Pirmo reizi šie svētki tika svinēti visā Baznīcā 2013. gadā. Tika saglabāta tradīcija šos svētkus svinēt ceturtdienā pēc Vasarsvētkiem un nedēļu pirms Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētkiem, lai uzsvērtu priesterības un Euharistijas ciešo saikni.

Šie svētki ir aicinājums lūgties par priesteriem, lai tie būtu kā Jēzus.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv

Св. Антоний Падуанский – один из самых почитаемых святых в католическом мире. Имя «Антоний» носят некоторые пастыри, трудившиеся в нашей епархии прежде или трудящиеся в ней теперь. Редакция «СКГ» от всей души поздравляет именинников.

Antonio 1Отметим, что святой Антоний Падуанский почитается не только католиками, но даже некоторыми мусульманами. Например, храм в Стамбуле, воздвигнутый в его честь, всегда полон молящихся, многие из которых исповедуют ислам. Они так же ожидают помощи от Святого, слывущего великим чудотворцем. Слава чудотворца окружала св. Антония уже при жизни. В его «Житии» описано, как его не раз видели с Младенцем Иисусом на руках (что нашло отражение в его позднейшей иконографии) и проповедующим в разных местах одновременно; как рыбы собирались в огромном количестве и высовывали головы из воды, слушая его проповедь; как голодная лошадь отказалась от корма и преклонила колени, когда Святой проходил мимо со Святыми Дарами; как разбитый стакан стал целым по его молитве; как отрезанная нога приросла тотчас, как только Святой приставил ее к месту; как заговорил младенец нескольких дней отроду и назвал по имени своего отца, чем рассеял его сомнения; как чудесным образом воскрес другой младенец, умерший в колыбельке, пока его мама слушала проповедь Святого; как сердце богача, на похоронах которого Антоний сказал, что тот оставил сердце свое среди своих сокровищ, действительно было найдено среди богатств умершего. Однако же нам следует задуматься: неужели слава Святого обусловлена только его чудотворческим даром? Не связано ли с его жизнью иное, более глубокое послание Церкви и миру?

katolisLv5. jūnijā Valsts Ieņēmumu dienests (VID) veica kratīšanu vairākos katoļu Baznīcas dievnamos, kas saistīta ar aizdomām par likumam neatbilstošu ziedojumu izmantošanu. Šobrīd katoļu Baznīca Latvijā sadarbojas ar VID, lai noskaidrotu apstākļus saistībā ar ierosināto izmeklēšanu. Šīs sadarbības ietvaros Baznīca sniedz VID nepieciešamo informāciju lietas izskatīšanai.

Izmeklēšanas procesā arestēto nav. Viens no veiktās kratīšanas iemesliem saistīts ar automašīnas iegādi pirms vairāk nekā pieciem gadiem. Tuvākajā laikā, pēc apstākļu noskaidrošanas, puses sniegs plašāku paziņojumu saistībā ar VID ierosināto lietu.

LRKB IC

pavels 400No 24. līdz 29. (30.) jūnijam Liepājā notiks Liturģiskās mūzikas darbnīcas, kuras vadīs poļu komponists un diriģents Pāvels Bembeneks (Paweł Bębenek).

Latvijā jau 2018. gadā interesentiem bija lieliska iespēja piedalīties un muzicēt poļu liturģiskās mūzikas komponista un diriģenta Pāvela Bembeneka vadītajās liturģiskās mūzikas darbnīcās Liepājā.

Turpinot šo skaisto tradīciju, visi, kam sagādā prieku dziedāt un muzicēt kopā Dieva godam, aicināti līdz 16. jūnijam pieteikties liturģiskās mūzikas darbnīcām „Jēzu, uzticos Tev!”, kas notiks Liepājā, Sv. Dominika klosterī, Jelgavas ielā 17. Nav tik svarīga muzikālā izglītība, lai dziedātu, komponists ļoti mīl strādāt ar amatieriem (jeb amatoriem – tiem, kas mīl, to ko dara).

Audience Vatikana

Ceturtdien, 6. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē dažādu Eiropas zemju aicinājumu centru rīkotās tikšanās dalībniekus. Uzrunājot atbildīgos par pastorālo darbu aicinājumu jomā, Francisks mudināja ticēt, ka viss, kam pieskaras Kristus, kļūst jauns un piepildās ar dzīvību.