logo 2 lat 3 0Sagatavojoties Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, 2020.gada 17.jūlijā Aglonā norisinājās Aglonas rīcības komitejas izbraukuma sēde, kurā piedalījās Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Aglonas novada pašvaldības, Latgales plānošanas reģiona, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Slimību profilakses un kontroles dienesta, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Veselības inspekcijas, Zemessardzes, kā arī Romas Katoļu Baznīcas Latvijā pārstāvji.

Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumu Ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas nosaka pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kuri būs spēkā arī svētku laikā.

AglonaGatavojoties Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā, Tieslietu ministrija 2. jūlijā organizēja sanāksmi par šī gada pasākuma norisi, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus.
Sanāksmē piedalījās Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles dienesta, Iekšlietu ministrijas un Romas Katoļu Baznīcas Latvijā pārstāvji.

Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumam Ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, t.sk. pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kas attiecināmi arī uz reliģiskās darbības veikšanas vietām. Līdz ar to arī Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā, kas notiks no š.g. 12.augusta līdz 15.augustam, būs jāievēro Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi.

Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija un Romas Katoļu Baznīca Latvijā ikvienu iedzīvotāju un svētceļnieku aicina ievērot noteiktos ierobežojumus, rūpējoties par savu un apkārtējo drošību, izvērtēt sagaidāmos riskus un pieņemt atbildīgu lēmumu par savu dalību Aglonas svētkos, t.sk. svētceļojumu organizēšanu vai dalību svētceļojumos.

Respektējot ticīgo vēlmi piedalīties 14. un 15.augusta dievkalpojumos Aglonā, precīzāki norādījumi par svētku laikā noteiktajiem ierobežojumiem un ievērojamajiem drošības pasākumiem sekos pēc š.g. 20.jūlija.

 

Pārpublicēts no www.katedrale.lv
Foto: www.katedrale.lv

 

JohnvianneyJānis Marija Vianejs ir dzimis 1786. gada 8. maijā, Lionas diecēzē trūcīgā, taču dziļi ticīgā zemnieku ģimenē. Reliģijai Francijā tie bija visai grūti laiki. Kulta aktivitātes tobrīd bija aizliegtas, tādēļ pirmo Komūniju Jānis saņēma slepenībā. Pamazām viņa sirdī uzplauka vēlēšanās kļūt par priesteri un, neraugoties uz to, ka lasīja un rakstīja ar pūlēm, viņš tika stādīts priekšā kā kandidāts. Dēļ grūtībām latīņu valodas apguvē Jāni vairākkārtīgi no semināra izslēdza. Abats Ballejs uzņēmās sekot līdzi viņa mācībām un arī pēc1815. gada, kad Jānis Marija tika ordinēts par priesteri, viņš sadarbību ar savu skolotāju turpināja. Kad Abats Ballejs1817. gadā nomira, Jāni nozīmēja par maza – Arsendombes ciematiņa kapelānu. Tanī atradās aptuveni 40 mājas ar 270 iedzīvotājiem. Tur tad arī Jāņa Marijas svētums uzplauka.

Priesteris spēja saskatīt kādā nabadzībā dzīvo draudzes locekļi, un nojauta kādu postu tas var nest. Jāņa acīs liela nozīme bija katras atsevišķas dvēseles bagātībai: vajadzēja vien sirdi atkausēt ar Dieva mīlestību un Arsa atgūtu savu kristīgo seju. Viņa sprediķu pamatā bija lūgšana un grēku nožēla. Jānis Marija izveidoja Providences skolu, kurā uzņēma un apmācīja amatā daudzas meitenes, arī Rožukroņa brālību sievietēm un Vissvētākā Sakramenta Brālību vīriešiem. Tādējādi visi tika iesaistīti kulta un žēlsirdības aktivitātēs.

Pamazām draudzes stāvoklis izmainījās un tās vadītāja slava Arsai piesaistīja neskaitāmus ticīgos.

Kaut Jāņa Marijas pastorālā darbība nesa daudz augļu, pazemīgo prāvestu nomāca pārspīlēta sava vājuma apziņa un nedrošība par paša pestīšanu. Bieži viņš izjuta arī bailes par sātana klātbūtni. Vairākkārtīgi Jānis Marija no Arsas mēģināja bēgt, taču tauta un bīskaps viņu vēlējās redzēt tajā biktskrēslā un tajā kancelē, no kuras priesteris sludināja Dieva mīlestību visiem.

Arsas bīskaps mira 1859. gada 4. augustā. Pāvests Pijs XI 1925. gadā Jāni Mariju Vianeju kanonizēja un pasludināja par prāvestu aizbildni.

Svētais Pēteris Juliāns Eimards (Pierre-Julien Eymard)
(1811.g. 4. februāris – 1868.g. 1. augusts, La Mure)

EymardSvētais Pēteris Juliāns Eimards (Pierre-Julien Eymard), Vissvētā Sakramenta Priesteru kongregācijas dibinātājs, ir rakstījis: „Es nebūt nerūpējos par ikdienišķo maizi. Lai Karalis rūpējas par saviem kareivjiem. Mūsu vislielākās rūpes ir sniegt Viņam pienācīgu mājvietu, sniegt Viņam tabernākulu, altāri, izdaiļojumus... Viņam lai veltām visu, kas mums pieder: Euharistiskais Karalis ir tā visa cienīgs”. Kas gan ir šis svētais?

Galva pie tabernākula

Kādā 1804. gada dienā, kāds nažu asinātājs sasniedz Grenobles diecēzes (Francijā) La Mure pilsētiņu: viņu sauc Juliāns Eimards. Nāve ir izpostījusi viņa ģimeni no kuras ir izdzīvojuši tikai divi bērni: Antonijs un Marija Anna. Pēdējā ir divpadsmit gadu veca, kad 1811. gada 4. februārī viņa sievai piedzimst Pēteris Juliāns. Eimarda kungs liek nokristīt jaundzimušo jau nākošajā dienā. Pētera Juliāna māte nespēj pavadīt dienu bez aiziešanas uz baznīcu, lai tur uz pāris minūtēm nomestos ceļos. Viņa sev līdzi nes arī mazo Pēteri Juliānu, kas ietīts priekšautā un to velta Jēzum. Līdzko bērniņš sāk staigāt, viņš pavada māti uz baznīcu, taču drīz vien viņš iet viens pats, vairākas reizes dienā. Kādu dienu viņa māsa Marija Anna to pārsteidz aiz altāra, uzkāpušu uz ķeblīša, ar noliektu galvu pret tabernākulu. Pēteris Juliāns skaidro: „Tas ir tāpēc, ka es klausos un no šejienes es dzirdu labāk”. Viņa sirdī sakņojas ārkārtēja dedzība uz Vissvēto Sakramentu. Taču arī viņš nav bez trūkumiem: ir stūrgalvīgs, viegli sadusmojas, ir ziņkārīgs. Tomēr pēc dabas ir godīgs, nespēj dzīvot ar meliem. Pēteris Juliāns ir zinātkārs un viņam piemīt arī izteikta nosliece uz roku darbu. Tā kā apgabalā ir daudz riekstkoku, Juliāns Eimards uzceļ maltuvi, novēlēdams, lai dēls kļūtu par riekstu eļļas ražotāju.

IL
Святой Игнатий Лойола основатель Общества Иисуса (ордена иезуитов).

Детство и юность святого

Дон Иньиго Лопес де Рекардо Лойола родился 23 октября 1491 года в баскской провинции Гипускоа Испания в родовом замке Лойола. Семья Лойола была одной из знатнейших аристократических семей в Испании того времени. Он являлся младшим, тринадцатым ребенком (восьмым сыном) и после смерти его родителей через какое-то время был отправлен на житье и воспитание к крестному в город Аревало. Его крестный отец — Хуан Веласкес был королевским казначеем кастильского двора. Ребенок воспитывался как положено дворянину того времени: научился читать и писать по-кастильски, фехтовать, ездить верхом, сочинять стихи, играть на мандолине. Благодаря знатности семьи и родственным связям, у него были покровители, и в 16 лет, то есть в 1507 году, дон Иньиго стал пажом при дворе королевской четы Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, резиденция двора которых находилась в Барселоне.

marta2

Марфа (из Вифании) – одна из первых учениц Иисуса Христа, в ее (вместе с братом Лазарем и сестрой Марией) доме любил останавливаться Господь. Имя «Марфа» – арамейского происхождения, означающее «хозяйка», «госпожа».

Marta vstreca Упоминания о Марфе имеются в двух Евангелиях: от Луки и от Иоанна.
В Евангелии от Луки (Лк 10,38-42) Марфа с сестрой Марией проживает в неком неназванном по имени селении и принимает у себя в доме странствующего по дорогам Палестины Иисуса. Марфа хочет встретить гостя с честью и заботится о большом угощении, в то время как ее сестра Мария, сидя у ног Учителя, слушает Его наставления. Такое поведение, вообще говоря, противоречило нормам поведения женщины в иудейском мире, и Марфа просит, чтобы Иисус призвал ее сестру заняться хлопотами по хозяйству. В ответ Иисус заявляет, что Мария «избрала благую часть, которая не отнимется у нее», а суетиться сверх меры не нужно.

3333b

Aicina Tevi piedalīties garīgajās rekolekcijās "Tavas lielas žēlastības dēļ.", kas notiks Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu draudzē, Baznīcas ielā 28.
31.07.2020.g. 17.15 notiks rekolekcija krievu valodā - "Adams, kur tu esi?".

Kontaktpersona:
Pr.Vjačeslavs, m.t.226310861;
Viktors, m.t.29532316

Asīze

Svetvietas AsizeAsīze ir ievērojama ar to, ka tajā ir dzimis franciskāņu ordeņa aizsācējs sv. Francisks, kā arī sv. Klāra. Galvenais pilsētas apskates objekts ir Eņģeļu Sv. Marijas bazilika, kurā atrodas cita maza baznīciņa – Porciunkula, kur meklējami franciskāņu ordeņa pirmsākumi.

Lūgšanas laikā mazajā, pussagruvušajā svētā Damiāna baznīciņā netālu no Asīzes sv. Francisks dzirdēja Kristus balsi sev sakām: „Atjauno Manu namu, kas sabrūk!” Sv. Francisks nekavējoties sāka vākt naudu, lai samaksātu par vecās baznīcas atjaunošanu. Viņš pat pārdeva kādu auduma baķi no sava tēva veikala. Izcēlās strīds tēva un dēla starpā, un Francisks atteicās no sava mantojuma, atdeva drēbes, kas viņam bija mugurā, un par savu dzīves ceļa pavadoni izvēlējās „Nabadzības kundzi”. Viņš ubagoja naudu, lai spētu pabeigt baznīcas atjaunošanas darbus, rūpējās par nabagiem un sprediķoja.

1209. gadā Francisks salika svētsolījumus, kas bija sākums franciskāņu ordenim. Kad Franciskam pievienojās pirmie sekotāji, brāļi apmetās Porciunkulā. Viņi dzīvoja nabadzībā un vienkāršībā, savas pazemības dēļ iemantojot apzīmējumu „mazākie brāļi”.

Sv. Francisks ir viens no tiem nedaudzajiem svētajiem, kurus ar Kristu vienojusi īpaša, pārdabiska saikne, dalība Kunga ciešanās. 1224. gadā viņš saņēma stigmas - Kristus brūču zīmes.

Mūsdienās uz Asīzi dodas miljoniem svētceļnieku.

Apmeklējot uz Asīzi, ir vērts doties arī uz nepilnus 100 km attālo Orvjeto pilsētiņu, kur 1263. gadā notika euharistiskais brīnums. Kāds vācu priesteris, Pēteris no Prāgas, sava svētceļojuma laikā uz Romu bija apstājies Bolsēnas pilī. Lai arī viņš bija ļoti dievbijīgs, tomēr līdz galam nespēja noticēt Euharistijas sakramentam, tāpēc lūdza Kungu dod Viņam kādu zīmi. Svinot Svēto Misi sv. Kristīnes baznīcā un izsakot konsekrācijas vārdus, hostija priestera rokās sāka pārvērsties miesā un no tās sāka pilēt asinis. Sākotnēji priesteris centās hostiju paslēpt korporālā, bet tad, vairs nespējot turpināt Svēto Misi, nekavējoties devās uz tuvējo Orvjeto, kur tajā laikā rezidēja pāvests Urbāns IV. Pēc pāvesta lūguma asiņojošā hostija un korporāls ar svinīgu procesiju tika pārnests uz Orvjeto katedrāli, kur tas apskatāms joprojām. Katru gadu Kunga Miesas un Asins svētkos Orvjeto pulcējas daudzi ticīgie, lai piedalītos svinīgajā procesijā pa Orvjeto pilsētas ielām.

IakimUnAnna

«Родители Пречистой Девы Марии, Матери Божией, чьи имена сохранены древней христианской традицией». В этих нескольких словах из Римского Мартиролога заключено всё, что мы знаем о святых Иоакиме и Анне.

В канонических Евангелиях нет никаких сведений о них, однако традиция их почитания насчитывает почти столько же лет, сколько существует сама Церковь. История преданной взаимной любви родителей Пречистой Девы Марии изложена в апокрифических текстах Протоевангелия Иакова, Евангелия псевдо-Матфея, книге Рождества Марии, а в житийной литературе дополнена множеством подробностей, о которых сегодня никто уже не сможет с уверенностью сказать – являются ли они дошедшими до нас подлинными свидетельствами очевидцев и участников событий двухтысячелетней давности, или плодом поэтического воображения потомков.

 Aglona

Svetcelijums AglonaAglona, kas atrodas 250 km attālumā no Rīgas, ir starptautiska mēroga svētvieta, kurā katru gadu uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem 15. augustā ierodas tūkstošiem svētceļnieku.

Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas bazilika ir vissvarīgākā svētnīca un lielākais svētceļojumu centrs Ziemeļaustrumu Eiropā. Pirmā baznīca Aglonā tika uzbūvēta 1700. gadā. Tā bija koka celtne, kura sadega 1766. gadā. Pašreizējo baznīcu uzcēla dominikāņu mūki – „baltie tēvi” laika posmā no 1768. – 1800. gadam.

Aglonas bazilika celta vēlā baroka stilā, tās priekšdaļā izbūvēti divi 60 m augsti torņi. Dievnama interjers saglabājies pēc pēdējās pārveides no 18. - 19. gs. Baznīcas iekārtas priekšmeti - kancele, ērģeļu prospekts, ērģeles, biktssols, soli darināti 18. gs., sānu altāri - 19. gs. sākumā. Baznīcā glabājas plaša gleznu, skulptūru un mākslas vērtību kolekcija, tajā skaitā slavenā svētbilde "Aglonas Brīnumdarītāja Dievmāte".