69096383 3079756815431596 34337065235644416 n

Aglonas bazilikā piektdien, 2019.gada 30.augustā notiks kārtējā lūgšanu tikšanās, kuras tēma šoreiz ir “Kā pazīt Dievu?”. Kā citus gadus, arī šogad augusta beigās uz lūgšanu tikšanos īpaši ir gaidīti tie, kuri mācās vai studē, lai pirms jaunā mācību vai studiju gada lūgtu Svētā Gara spēku mācībām vai studijām.

Lūgšanu tikšanās Aglonā 30.augustā sāksies bazilikā plkst. 19.00 ar Sv.Misi, kurā piedalīsies arī Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes bērnu un jauniešu koris “Deo Gratias”, pēc tam no plkst. 20.00 bazilikā notiks slavēšana ar meditācijām un dziesmām, kā arī dienas noslēguma lūgšana – kompletorijs. Vakara noslēgumā būs arī tradicionālā sadraudzības zupa, sarunas. Visu nakti bazilikā notiks arī adorācija – Kunga Jēzus pielūgsme Vissvētākajā Altāra Sakramentā.

Uz lūgšanu tikšanos aicināts ikviens, kurš vēlas vairāk iepazīt, slavēt un pielūgt Dievu, kā arī satikt citus kristiešus, svētceļniekus Aglonas Dievmātes sanktuārijā. Dalības maksas nav. Līdzi var paņemt nelielu cienastu sadraudzībai.

Lūgšanu tikšanās Aglonas bazilikā notiek kopš 2016.gada sākuma pēc priestera Jura Skutela iniciatīvas. Tās notiek dažas reizes gadā – parasti Adventā, Gavēņa vai Lieldienu laikā un augusta beigās. Lūgšanu tikšanās piedalās gan tuvāko draudžu ticīgie no Izvaltas, Peipiņiem, Krāslavas, Preiļiem, gan tālāki svētceļotāji no Daugavpils, Līksnas, Balviem un citām vietām.

Ja ir nepieciešama papildus informācija par lūgšanu tikšanos vai naktsmītne Aglonā, aicinām sazināties ar rīkotājiem:
tālr. (+371) 29108392 (Anna),
         (+371) 28604045 (pr. Juris).

Lūgšanu nakts komanda

 

Lūgšanu tikšanās Aglonā / 30.11.2018 (Foto)

Lūgšanu tikšanās Aglonā / 24.08.2018 (Foto)

Lūgšanu tikšanās Daugavpilī 2017 (Foto)

2019 08 31 Sloskans

Sestdien, 31. augustā notiks bīskapa B.Sloskāna svētki Stirnienē

Svētku programma:
   15.00    Muzikālās un radošās darbnīcas bērniem Tautas namā
   17.00    Slavēšana baznīcā
   18.00    Sv.Mise godināmā bīskapa B.Sloskāna dzimšanas dienā. Svētība skolēniem, studentiem, pedagogiem
   19.30    Bīskapa Sloskāna ielas iesvētīšana

Piedalās Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas draudzes koris un garīgās mūzikas koris "Reversium”

 

Uzmanību! Mūsu bibliotēkā ir jaunas grāmatas! 

 

 BIBLIOTEKA 

Исцеление от чувства обиды.  Юзеф Августин SJ.
Адам, где ты был? Юзеф Августин SJ. 
Дай Мне пить. Юзеф Августин SJ. 
Ранами Его мы исцелились . Юзеф Августин SJ. 
Мы видели Господа . Юзеф Августин SJ.
Нагорная проповедь. Юзеф Августин SJ. 

Spagna ru A4 21 montserrat spain

Евхаристическое чудо в Монсеррат заставляет нас задуматься о реальности чистилища и напоминает, что каждая Месса бесконечно важна, потому что на ней снова и снова воспроизводится у нас на глазах великая жертва Христа на Голгофе. Об этом чудесном знаке рассказано в книге бенедиктинского священника преподобного отца Франсио де Паула Крусельяс «Новая история храма и монастыря Богородицы Монтсеррат».

sludinajums2

2019. gada 31. augustā plkst. 11.00 Sv.Mises laikā notiks svētība pirmsskolas bērniem, jauniešiem, skolotājiem un vecākiem. Ikvienam ir izdevība pienākt pie grēkusūdzes un pieņemt Sv.Komuniju, lai Dieva Žēlastības stiprināti varētu iesākt Jauno Mācību Gadu!


Tāpat atgādinām, ka jauns mācību gads paredzēts arī mūsu draudzes
Svētdienas skolā. Tas sāksies 6.oktobrī un ilgs līdz 31.maijam. Visi, kas vēlas sagatavoties Kristībām, Grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai ir laipni aicināti! Nodarbības notiks katru svētdienu Svētdienas skolā (A.Pumpura iela 11A).

Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa vadītās Krusta ceļa meditācijas 14. augusta vakarā.

Pirmā apstāšanās – nāves spriedums Dieva Dēlam

Krustacels1Mūsdienu cilvēka viens no lielākajiem sapņiem ir būt kaut kam, būt kādam. Kaut uz brīdi parādīt sevi cilvēkiem kā svarīgu, izcilu, košu, interesantu personu. Par to sapņo ne viens vien dziedātājs, aktieris, politiķis, sportists.. varbūt arī garīdzinieks. Un daudzi dara visu, lai tikai viņus ievērotu – uz ielas, skolā, interneta vidē, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Cik gan pusaudžu un jauniešu nav zaudējuši dzīvību tikai tādēļ, ka gribējuši uztaisīt selfiju kādā īpašā, interesantā vietā! Cik gan cilvēku izgudro vai falsificē informāciju, lai gūtu ievērību!

Jēzum nerūpēja zināt, ko par viņu runā, jo cilvēku viedoklis bieži ir virspusējs un pakļauts manipulācijām. Līdzīgi bija arī ar tiem cilvēkiem, kuri sekoja Jēzum – vienus vadīja ziņkāre, citi gribēja tikt dziedināti, vēl citus uzrunāja Jēzus labestība un gudrība, bet daļa sekoja tādēļ, ka reiz tika paēdināti ar maizi. Taču, kad Jēzus sāka mācīt citas vērtības, ne tikai šīs laicīgās, daudzi no viņa attālinājās. Pūlis bija arī tas, kas vēlāk, farizeju un rakstu mācītāju kūdīts, kliedzot prasīja Jēzu sist krustā. Vēlāk cilvēki pulcējās Kolizejā un citās arēnās, lai vienaldzībā vai sadismā vērotu mežonīgiem zvēriem saplosīšanai nodotos kristiešus. Tik daudzu karu, revolūciju, naida līdzdalībnieki bija noteiktu indivīdu vai grupu manipulācijai pakļautu cilvēku pūļi!

Katrs uzbrukums Dieva likumiem atjauno to netaisnīgo spriedumu pirms 2 tūkstošiem gadu, ar kuru Dieva Dēls tika notiesāts uz nāvi. Cikkārt tiek apklusināta patiesība par ģimeni, par laulību, patiesība par cilvēka dzīvības cieņu no pirmās tās esamības brīža līdz dabiskai nāvei, patiesība par cilvēka personas cieņu, tikkārt tiek atjaunots šis netaisnīgais spriedums.

Kungs Jēzu, lūdzam, lai nemazgājam rokas kā Pilāts, bet spējam atzīt savu vainu!

swiety Bartlomiej 24 августа католики вспоминают святого апостола Варфоломея. По сравнению с другими святыми в христианской традиции о Варфоломее мало сведений в Библии. Большая часть его жизнеописания известна по апокрифам (произведениям с библейским сюжетом, содержащим отступление от официального церковного учения) и житиям святых.

 

 

Факт 1. Ученик Христа

Святой Варфоломей – один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. Апостол имел второе имя – Нафанаил (в давние времена широко была распространена практика иметь два имени, что можно заметить и сегодня). По словам евангелиста Иоанна, Варфоломей был четвёртым апостолом после Андрея, Петра и Филиппа.

the coronation of the virginПраздник Пресвятой Девы Марии Царицы (22 августа) был учреждён Папой Пием XII энцикликой Ad Caeli Reginam (О провозглашении Небесного Царствования Девы Марии), изданной 11 октября 1954 года в честь 100-летия провозглашения догмата «О Непорочном Зачатии Девы Марии».

Уже во время Первого Ватиканского Собора в 1869 году французские и испанские епископы просили об учреждении этого праздника. Позже многие мариологические конгрессы и движения повторяли эту просьбу. Этот праздник отмечался до недавней реформы литургического календаря 31 мая, венчая исключительное богородичное почитание посвящённого Ей месяца.

В рамках литургического обновления, начатого Вторым Ватиканским собором этот праздник стал дополнять торжество Успения, поскольку они образуют единую тайну: «Непорочная Дева, сохранённая непричастной всякой скверне первородного греха, завершив путь земной жизни, телом и душою взята была в небесную славу и превознесена Господом как Царица вселенной, чтобы полнее уподобиться Своему Сыну, Господу господствующих (ср. Откр 19,16) и Победителю греха и смерти» (Догматическая конституция о Церкви «Lumen Gentium», 59).

Важно заметить, что Папа Пий XII в 1942 году посвятил весь мир Непорочному Сердцу Марии и, восстанавливая праздник Пресвятой Девы Марии Царицы в 1954 году, постановил каждый год именно в этот день обновлять посвящение мира Пресвятому Сердцу Марии.

Sludinajums LV

Daugavpils Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas SVĒTDIENAS SKOLA aicina bērnus, jauniešus un pieaugušus sagatavoties Kristības, Grēksūdzes un Svētā Altāra sakramentiem (latviešu un krievu grupa). Mācību laiks – 8 mēneši. Nodarbības notiek katru svētdienu Svētdienas skolā (A.Pumpura iela 11A).

Nodarbību sākums 6.oktobrī 10.30 (latviešu grupa).

Pierakstīties var katru svētdienu no 12.00 līdz 15.00, draudzes bibliotēkā vai 
zvanot pa telefonu (+371) 28201973 (Alla); (+371) 26194777 (Monika).

Voznesenije Marii

Догмат о телесном Вознесении Девы Марии на Небеса провозгласил в 1950 г. Папа Пий XII в своей булле (Апостольской Конституции) «Munificentissimus Deus».

Данная истина веры основана на Священном Писании, истолкованном в соответствии с церковным Преданием. Папа пишет: «Все доводы и рассуждения святых и богословов (по этому вопросу) в конечном счете опираются на Священное Писание». «Для того, чтобы продемонстрировать свою веру в Вознесение Девы Марии, они с определенной свободой используют события и слова из Священного Писания: иными словами, пользуются текстами Писания, чтобы показать, насколько эта привилегия дивным образом согласуется с истинами, преподанными нам Священным Писанием».

 • Mēs varam palīdzēt mirušajiem

  Draudzes mājā, katehēzes telpās katra mēneša otrajā svētdienā, pēc sv.Mises plkst.12.00 notiek tikšanās par tematiem…

  06.12.2019

 • Kāpēc mums būtu jāzina par svēto Nikolaju?

  6. decembris ir svētā Nikolaja diena. Daudzās Eiropas tautu tradīcijās, īpaši Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, kā…

  05.12.2019

 • Dievkalpojumu kārtība decembrī

      DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA DECEMBRĪ      1.decembris, svētdiena  Adventa laika I…

  04.12.2019

 • Oblātes

  Sākot ar 8.decembri varēs saņemt oblātes, ar kurām ģimenes lokā dalīsimies Kristus Dzimšanas svētku Vigīlijas…

  03.12.2019

 • Lūgšanu tikšanās Aglonā

   Piektdien, 27. decembrī, Aglonas bazilikā notiks lūgšanu tikšanās. Tās tēma - “Kā slavēt Dievu?”. Lūgšanu…

  02.12.2019