Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki
Priesteris Ernests Jansons

Sv Komunija

"Ņemiet, tā ir mana miesa.” (Mk 14, 22)

Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkos mēs, kristieši, paužam savu ticību Pestītāja klātbūtnei Vissvētākajā Sakramentā zem maizes un vīna zīmēm. Kādēļ Jēzus izvēlējās tieši šīs zīmes, lai paliktu klātesošs Baznīcā, savā Mistiskajā Miesā, līdz pat laiku beigām?

3333b

Aicina Tevi piedalīties garīgajās rekolekcijās "Tavas lielas žēlastības dēļ.", kas notiks Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu draudzē, Baznīcas ielā 28.
12.06.2020.g. 17.15 notiks rekolekcija krievu valodā - "Viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl".

Kontaktpersona:
Pr.Vjačeslavs, m.t.226310861;
Viktors, m.t.29532316

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ

 

Visu mēnesi pēc vakara sv. Mises litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam.
   
   
1. jūnijā, pirmdiena Vssv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte, svētki 
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis  
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
4. jūnijs, ceturdiena Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais un Mūžīgais prieteris, svētki
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise latviski
 
7. jūnijs, svētdiena  
VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, LIELI SVĒTKI
  08.30 sv. Mise, Uzstādīšana latviski
   09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par mirušajiem Komunālajos kapos latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11. jūnijs, ceturdiena  
KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS, LIELI SVĒTKI
   09.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 sv. Mise par tautu latviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
14. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, procesija ar 4 Evaņģēlijiem latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
18. jūnijs, ceturtdiena Kristus Vissvēto Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēgums 
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, svētība bērniem, zāļu pasvētīšana latviski
       
19. jūnijs, piektdiena  
VISSVĒTĀKĀ JĒZUS SIRDS, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožuronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožuronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
21. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. jūnijs, trešdiena  
SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANA, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
28. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
       
29. jūnijs, pirmdiena  
SVĒTIE APUSTUĻI PĒTERIS UN PĀVILS, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski

 

PrBernards resized

Sveicam mūsu draudzes prāvestu priesteri Bernardu Vagali 8. priestera ordinācijas gadadienā!

Novēlam Kristus gaismu un stiprinājumu Jūsu apustuliskajā kalpojumā, gudrību, pacietību un izturību dvēseļu aprūpē un Dieva goda vairošanā. Lai Jēzus un Viņa Mātes svētā mīlestība apņem Jūs un pasargā no pasaulīgās ietekmes! Lai Kungs no debesu augstumiem svētī katru Jūsu domu, vārdu, darbu.

 

JMarijai apmeklesanaEņģelis Gabriēls, pasludinādams Marijai, ka viņa kļūst par Pestītāja Māti, pateica viņai, ka viņas māsīca Elizabete, ko uzskatīja par neauglīgu, ir mātes cerībās. Šajā dienā Baznīcā tiek godināta Vissvētākā Jaunava Marija, kas steigšus devās pie savas māsīcas Elizabetes, Jāņa Kristītāja mātes. Marija steidzās pie Elizabetes, lai atklātu viņai vēsti par gaidāmo Pestītāja dzimšanu. Abām satiekoties, Svētais Gars piepildīja Mariju un viņa slavēja Dievu, dziedot skaisto slavas dziesmu Magnificat.

3333b

ЦЕРКОВНОЕ ОБЪЕДИНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АНИМАТОРОВ приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «По великой милости Твоей». 29.05.2020 в 17.15 состоится реколлекция «Как велико милосердие Господа!» в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

Czestochowa Madona

Ченстоховская икона Божьей матери – одна из самых почитаемых святынь не только в Польше, но и во всём мире. Она находится в Ясной Гуре в городе Ченстохова. Каждый год поклониться иконе и попросить об исцелении и об избавлении от несчастья приходят десятки тысяч людей…

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 30.05. - 07.06.2020

 

30. maijs, sestdiena mēneša pēdējā sestdiena 
  07.00     Sv. Mise latviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise par mirušajiem poliski
 
31. maijs, svētdiena Svētā Gara Nosūtīšana, lieli svētki
  08.30     Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise par tautu latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  15.00     KAPUSVĒTKI KOMUNĀLAJOS KAPOS  
  16.00     Sv. Mise krieviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     sv. Mise, Depozīcija poliski
 
1. jūnijs, pirmdiena Vssv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte, svētki
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis  
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise poliski
 
4. jūnijs, ceturtdiena Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais un Mūžīgais prieteris, svētki
  07.00     Sv. Mise latviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise latviski
 
7. jūnijs, svētdiena Vissvētā Trīsvienība, lieli svētki
  08.30     Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise par mirušajiem Komunālajos kapos latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00     Sv. Mise par tautu krieviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise, Depozīcija poliski
 

 

Visgudraka JaunavaLitānijā Dievmātei mēs Mariju uzrunājam: „Visgudrākā Jaunava - lūdz par mums!” Pasludināšanas aina īpašā veidā atklāj, cik liela ir Viņas gudrība, prātīgums, apķērība. Erceņģelim Gabrielam viņa uzdod prātīgu jautājumu: „Kā tas notiks, jo es vīra nepazīstu?”(Lk. 1, 34).

Kas ir gudrība, prātīgums? Gudrība ir prāta spēja, pateicoties kurai cilvēks, pazinis tiekšanās cienīgu mērķi, spēj paredzēt visus apstākļus un izvēlēties vislabākos līdzekļus šī mērķa sasniegšanai. Tātad gudrs un prātīgs ir tas, kurš ne tikai pieņem prātīgus lēmumus, bet vispirms tas, kurš savā rīcībā vadās pēc saprātīga lēmuma. Gudrība ir praktisks tikums. Tā pasargā cilvēku no ļaunuma un viņa rīcību vada uz labu. Kristīgais gudrības tikums ir Dieva dāvana, kura apgaismo prātu, lai vienmēr izvēlētos vislabākos līdzekļus pēdējā mērķa sasniegšanai un lai cilvēka rīcību pakārtotu šim mērķim.

21. maijā Baznīca svin Kristus debeskāpšanu.

 

DebKap1

Četrdesmitajā dienā pēc Lieldienu svētdienas un augšāmcelšanās, saviem mācekļiem klātesot, Kungs Jēzus tika uzņemts debesīs un apsēdās pie Dieva labās rokas. Kaut gan Apustuļu darbos nav minēta precīza vieta, ir secināts, ka tas bijis Olīvkalns: „Tad tie, kas bija sapulcējušies, Viņam jautāja: „Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcelsi Israēlam ķēniņvalsti?" Viņš tiem sacīja: "Nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko Tēvs ir nolicis savā varā, bet jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē, gan visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam." Un to pateicis, viņš tiem redzot, tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm." (Ap. darbi 1, 6-9) Mākonis un debesis simbolizē Jēzus ieiešanu Dieva godībā. „Kungs Jēzus, pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas" (Mk 16, 19), kas nozīmē, ka Jēzus valda kopā ar Dievu Tēvu.

Pirms debeskāpšanas augšāmceltā Kunga godība vēl bija apslēpta. Jēzus vārdi Marijai Magdalēnai - „Nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie Tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem: es uzkāpju pie mana Tēva un jūsu Tēva un pie mana Dieva un jūsu Dieva," norāda uz atšķirību starp „augšāmceltā Kristus godību un to godību, kas Viņam piemīt, kad Viņš ir paaugstināts pie Tēva labās rokas". Uzkāpšana debesīs iezīmē pāreju no vienas godības otrā (KBK 660).

Sākotnēji agrīnajā Baznīcā Kunga uzkāpšana Debesīs tika cieši saistīta ar Svētā Gara apsolījumu (Ap. darbi 1), tādēļ pirmsākumos Debeskāpšana un Vasarsvētki veidoja vienu vienību. Tikai IV gadsimta beigās tie tika izdalīti divos atsevišķos svētkos. Baznīcas liturģijā šajā dienā tiek svinēts mūsu pestīšanas piepildījums. Tā kā Kristus iegāja Dieva godībā, arī mēs, Viņa miesas locekļi, reiz ieiesim „Tēva mājoklī, Dieva dzīvē un svētlaimē" un būsim kopā ar Viņu mūžībā (KBK 661).