proschenie

Мать Анжелика, итальянская монахиня, однажды сказала: «Если бы не люди, мы все могли бы быть святыми». И это правда. Кто из нас хотя бы раз не думал, что путь к святости был бы намного проще, если бы не тот или иной человек, который является настоящей занозой для нас?

Отношения могут быть беспорядочными, чреватыми недоразумениями, а иногда и нередко — реальным источником беспокойства. Люди могут возмущать нас своей грубостью и быть совершенно нечувствительными к нашим потребностям. Они могут раздражать нас своим ершистым характером или расстраивать нас своим упрямством и отсутствием гибкости. Могут возникать обиды. Могут вспыхивать эмоции и звучать горячие слова.

Tieslietu Min"Atskatoties uz 2020.gadu un tā notikumiem, esmu gandarīts par jūsu veiksmīgo sadarbību gan ar veselības nozares pārstāvjiem, gan tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, kā arī ar sabiedriskajiem medijiem, nodrošinot nepieciešamo pasākumu realizēšanā, nodrošinot Covid-19 pārvaldību," vēstulē, kuru saņēma arī katoļu bīskapi, raksta Jānis Bordāns.

Ministrs vērš uzmanību uz to, ka šis gads un ārkārtējā situācija prasīja ātru lēmumu pieņemšanu un saskaņotu to realizāciju. Pielāgojoties ārējiem apstākļiem, ir nācies mainīt ierasto komunikācijas veidu - no klātienes sanāksmēm uz komunikāciju tiešsaistē, kas ļāvis operatīvi vienoties par labākajiem risinājumiem nestandarta situācijās. Pateicoties šai komunikācijai, ministrs ir spējis valdībai skaidrot reliģisko organizāciju situācijas un darbības īpatnības Covid-19 krīzes laikā.

Vēstulē J. Bordāns raksta: "Pateicos, ka esat spējuši saglabāt savā darbā pašu svarīgāko pienākumu - rūpes par Latvijas iedzīvotāju garīgo stāvokli, kas tieši šogad bija nepieciešams daudz vairāk nekā iepriekš, tādējādi nodrošinot ikviena ticīgā iekšējo mieru. Ciešās sadarbības rezultātā, pateicoties jūsu gatavībai un spējai pielāgot garīgās jomas intereses laicīgās varas noteiktajiem ierobežojumiem, ir izdevies sasniegt panākumus Covid - 19 pārvaldībā. Mūsu kopīgais darbs ir vainagojies ar panākumiem, jo izvērtējot gan vajadzības, gan iespējas, pateicoties tieši jūsu ierosinājumiem un gatavībai sadarboties, ir izdevies nodrošināt pabalsta izmaksas garīgajam un kalpojošajam personālam."

Ministrs šo sadarbību raksturo kā lielisku un uzsver kā tā var kalpot pašiem un visiem pārējiem par piemēru arī nākotnes darbā. Tādēļ viņš aicina reliģiskās organizācijas arī turpmāk nepieciešamības gadījumā vērsties Tieslietu ministrijā ar priekšlikumiem vēl veiksmīgākas un efektīvākas līdzdarbošanās nodrošināšanai reliģijas lietu pārvaldībā Latvijā.

 

Pārpublicēts no www.katedrāle.lv
Foto: Tieslietu ministrija

 

3333b

ЦЕРКОВНОЕ ОБЪЕДИНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АНИМАТОРОВ приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «Исцеление от чувства обиды». 16.10.2020 в 17.15 состоится реколлекции «Отче Наш, Сущий на Небесах» в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

Duhovnye vstrechi

18 октября (воскресенье) –  ДУХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ в приходе Непорочного Зачатия Девы Марии (по адресу А. Пумпура 11 а):

  • в 16.00 – св.Месса на русском языке в намерении семей
  • в 17.00 – встреча с отцом Родионом Доля
    Тема: «Единство Ветхого и Нового Заветов».

Контакное лицо: Виктор, м.т. (+371) 29532316.

padre pio

Мы должны презирать свои недостатки, но, если мы начинаем слишком тревожиться из-за них, надо менять курс.

Я люблю выходить с исповеди. Я даже люблю приходить на исповедь. Но предшествующее исповеди испытание совести даётся мне с таким трудом, что я ищу предлогов, чтобы увильнуть от принятия таинства. Я склонна к скрупулёзности, и воспоминание о недавно совершённых грехах открывает шлюзы для целых потоков вины и упрёков самой себе. Это подавляет.

sargengeli Mums visiem dzīvē ir bijis tāds gadījums, kad par mata tiesu esam izsprukuši no iekļūšanas nelaimes gadījumā vai noslēpumainā, mums nesaprotamā veidā esam izglābušies kādās nopietnās briesmās. Ir reizes, kad prātā ienāk sen neredzēts un nesatikts draugs – kāds, kurš, kā vēlāk noskaidrojies, tieši tobrīd ir piedzīvojis sarežģījumus savā dzīvē. Tie visi ir atgadījumi, ko, šķiet, nevaram izskaidrot. Vai tas ir mūsu apsargātājs, kurš mūs paglābis no šīm briesmām vai mēģinājis pievērst mūsu uzmanību cilvēkam, kuram ļoti nepieciešama mūsu palīdzība un lūgšanas?

Sargeņģeļu loma mūsu dzīvē

Katoliskās Baznīcas katehisms apraksta to, kādu loma mūsu dzīvē ir eņģeļiem. Tajā teikts, ka “cilvēka dzīve no šūpuļa līdz kapam noris viņu aizsardzībā un aizbildnībā. “Neviens nenoliegs, ka ikvienam ticīgajam līdzās ir eņģelis, kas kā audzinātājs un gans viņu vada uz dzīvi.” Jau šeit, virs zemes, kristietis caur ticību ir līdzdalīgs eņģeļu un cilvēku, kas vienoti Dievā, svētlaimīgajā sadraudzībā.” (KBK, 336)

Sv. Terēzes no Bērna Jēzus, jaunavas un Baznīcas doktores piemiņas diena (1. oktobris)
(1873 – 1897)

Therese en meditation1 Terēzes svētums nebalstās uz kādiem neparastiem fenomeniem. Tā būtība ir «neparastā veidā darīt pavisam parastas lietas».

Ir diezgan grūti aptvert, ka Terēzes Martēnas dzīve bija pavisam parasta. Tā kā viņa ir kļuvusi par svēto Terēzi no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga, ko pazīst visā pasaulē un kam piešķirti daudzi tituli (vispasaules misiju aizbildne, Francijas otrā aizbildne, Baznīcas doktore u. c.), daudzi bieži vien aizmirst, ka viņa savu ceļu staigāja neievērota – savas ģimenes, apkārtnes, savas Karmela kopienas, garīgā tēva, bīskapa utt. neievērota… Protams, Lizjē apkārtnē ļaudis droši vien runāja par kādu jaunu meiteni, kam ir bijusi drosme runāt ar pāvestu Leonu XIII audiences laikā Romā (par to ziņoja kāds nacionālais žurnāls). Pēc tam viņa iestājās karmelīšu ordenī piecpadsmit gadu un trīs mēnešu vecumā. Kad viņa mira mazajā provinces klosterī kā nevienam nezināma mūķene, bērēs Lizjē kapsētā piedalījās labi ja 30 cilvēki. Taču dienā, kad Terēze tika pasludināta par svēto, 1925. gada 17. maijā, Svētā Pētera laukumā Romā pulcējās 500 000 cilvēku.

Rozarij

Октябрь в Католической Церкви посвящен молитве Святого Розария. С 1 октября в каждом храме (обычно перед Мессой) верующие собираются на эту молитву, также священники призывают молиться на Розарии в семейном кругу. Вместе испрашивая заступничества Пресвятой Девы Марии, семья получает возможность духовно объединиться и получить Божью благодать.

HOW I STARTED A WORKPLACE PRAYER

Sarunā ar kardinālu Jozefu Racingeru Peters Sivalds vaicāja, kāds ir pats nopietnākais šķērslis, lai cilvēki šodien ieticētu Kristum? Kāda ir galvenā Baznīcas evaņģelizācijas problēma? Kardināls Racingers atbildēja: "Vienotības trūkums Jēzus mācekļu vidū. Pasaule neticēs, ja mēs nebūsim vienoti mīlestībā." (Grāmata "Zemes sāls")

Ir viegli meklēt vainu citos un domāt, ka evaņģelizācijas problēma ir neticīgā pasaule, masoni, dažādas liberālās ideoloģijas, kristiešu apspiešana, vajāšana, kristofobija, utt. Taču patiesībā galvenais šķērslis ir mūsos – Baznīcas iekšienē. Laika gaitā Baznīcai visvairāk ir kaitējuši nevis tās pretinieki, bet gan remdenie kristieši. Tā vietā, lai citiem rādītu ceļu pie Dieva, viņi kļūst par šķērsli un ieļaunojumu. Mūsu draudzēs un kopienās sastopamies ar dažādām nepilnībām, kuru vidū minēšu piecas vispārējas tendences, kas grauj vienotību.