eksorcism

Согласно исследованию ВЦИОМ, почти половина россиян (45%) не верит в существование дьявола. Католический священник из Испании Хосе Мария Вегас Мольа, который уже более двадцати лет служит в России, об этом очень сожалеет. Будучи официальным экзорцистом Архиепархии Божией Матери в Москве, отец Хосе уверен, что неверие не делает дьявола менее опасным. Вот и Папа Франциск недавно призвал католических священников не стесняться прибегать к услугам экзорцистов, если у них возникают подозрения в одержимости кого-то из прихожан. О том, как дьявол подчиняет себе человеческую волю, чего он боится и как изгоняется, священник рассказал в интервью РИА Новости.

— Отец Хосе, когда, на ваш взгляд, злой дух подчиняет себе человека?

— Влияние злого духа всегда подавляет или ограничивает нашу волю и притупляет нашу совесть. Важно понимать, что дьявол может только искушать нас, но решение преступить заповеди принимаем мы сами.

Недавно в Москве была интересная конференция, на которой один американский священник назвал четыре ситуации, четыре «точки доступа» дьявола в нашу жизнь.

vtorobrachnye

Почему разведенным, вступившим в повторный брак, отказано в милосердии и запрещено причащаться, а молодым людям, вступающим в интимную связь до брака, не отказано в отпущении грехов и в Причастии? Ведь, по сути, и те, и другие нарушают заповедь.

Автор вопроса верно заметил очевидную вещь: и те, и другие нарушают заповедь. Разведенным же второбрачным предлагается пройти путь покаяния и вновь приобщаться Святых Тайн. Но что означает этот путь покаяния?

Милосердный подход к вопросу разведенных второбрачных описан уже в учении Нашего Господа Иисуса Христа, в Евангелии. «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие, - говорит Иисус, - покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1,15). Не может быть истинного обращения, если человек не раскаялся в прошлых грехах. Когда речь идет о милосердии Бога, часто мы забываем об этих существенных словах Иисуса, о Его призыве к покаянию. Покаяние, конечно, не означает раскаяться в прежних грехах, чтобы заранее получить прощение за новые грехи, а в нашем случае – разведенных второбрачных – мы имеем дело именно с такой ситуацией.

Pr. Džons R. P. Rasels (John R.P. Russel)

 

stJēzus zināja, ko rakstu mācītāji domā (Mt 9,4). Viņš zina arī to, ko mēs domājam. Viņš zina visu. Dieva pilnīgajā visa zināšanā nav trūkumu. Tas gan neattiecas uz Viņa radībām - pat ne eņģeļiem: kritušajiem vai nekritušajiem.

Mums, cilvēkiem, piemīt krietni vien mazāk inteliģences, nekā eņģeļiem. Dionīsijs [red.: - Pseidodionīsijs Areopagīts] saka, ka “eņģeļa intelektuālais spēks mirdz skaidrā dievišķo jēdzienu vienkāršībā” (De divinis nominibus [Par dievišķajiem vārdiem], VII). Viņu prāts ir tuvu Dievam. Kamēr mums ir nosliece padarīt lietas netīras, nešķīstas.

Un tomēr, ir lietas, ko pat eņģeļi nezina. Nav nekā tāda, ko Dievs nezinātu. Visa gudrība, visa zinība īstenībā nāk no Dieva. Ja tu zini, pazīsti kādu lietu (kas ir pretēji domāšanai, ka tu zini vai pazīsti kaut ko), tas ir tāpēc, ka Dievs tev to ir devis zināt. Ja Dievs nav devis gudrības dāvanu, tu nezini un nepazīsti to, ko domā, ka zini un pazīsti. Tu tam tikai tici. Taču pārliecība nav zināšana. Katram ir viedoklis. Taču ne katram ir zināšana un pazīšana. Iemesls, kāpēc eņģeļi un cilvēki nezina visu, ir tajā, ka Dievs nav mums devis zināt visu.

Duhovnye vstrechi

12 июля (воскресенье) –  ДУХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ в воскресной школе прихода Непорочного Зачатия Девы Марии (по адресу А. Пумпура 11 а):

  • в 16.00 – св.Месса на русском языке 
  • в 17.00 – встреча с христ. психологом Т. Узоле
    Тема: «Человеческий страх и злость у христианина».

Контакное лицо: Виктор, м.т. (+371) 29532316.

 

 

2828 420Esam apskatījuši ticību kā dzīves pamatu, tās īpašības un augļus. Pāri visam jāatceras, ka ticība – tā ir Dieva dāvana, bet cilvēkam ir jābūt atvērtam šai dāvanai un jāsadarbojas ar to.

Šajā numurā aplūkosim ticības pieaugšanu un līdzekļus, kas palīdz šajā darbā. Te varam jautāt: kā pilnveidot ticību?

Lūgšana

Ir jālūdz ticības dāvana sev un saviem tuvākajiem, jo tā ir lielākais dārgums, kas cilvēkam var piederēt. Ja vēlamies kādu bagātināt, tad vispirms ir jālūdz viņam ticības žēlastība. Kad apustuļi bija noklausījušies katehēzi par ticību, tad saprata tās nozīmi un lūdza: “Kungs, pavairo mums ticību.” (Lk 17,5) Lūgšanā arī jāpateicas Dievam par lielo ticības dāvanu. Pateicība ir tā, kas novērtē dāvanu un mudina rūpēties, lai šī dāvana neietu zudumā. Lūgšanas dzīves regulāra praktizēšana ir ticības tikuma dzinējspēks. Ne velti Baznīca aicina ticīgos lūgties no rīta un vakarā, kā arī dienas vidū. Svarīgi ir dzīvot arī aktīvu sakramentālo dzīvi, pēc nepieciešamības meklējot iespēju izsūdzēt grēkus, pieņemt sv. Komūniju. Arī citās dzīves situācijās atbilstoši lūdzot sakramentu svinēšanu. Ne velti Baznīca ir definējusi septiņus svētos sakramentus, kas cilvēku pavada visas viņa dzīves garumā.

Lūgšanā atzīstam Dieva autoritāti un to, ka viss, ko Viņš ir atklājis, ir patiesība. Bez tam lūgšanā apliecinām Dieva visvarenību, kura valda pār visu. No tikko teiktā izriet otrā lieta – ticības tikums atklājas spējā pārvarēt dzīves grūtības, balstoties ne tikai uz savu prātu vien, bet arī Dieva spēkā. Tādēļ dzīvē sastopamies ar grūtībām, lai ticībā mēs spētu tās pārvarēt. Ir svarīgi savā ikdienas dzīvē bieži uzmodināt ticības aktus. Tas palīdz uz notikumiem, bieži vien neizprotamiem un grūtiem, skatīties kā uz ceļiem, pa kuriem mūs vada Dieva apredzība.

3 15

«Нет праведного ни одного» (Рим 3, 10)

«Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе «до семи раз», но до седмижды семидесяти раз» (Мф 18,21-22).

Вопрос, заданный Петром и так красочно описанный евангелистом Матфеем, отнюдь не праздный, и каждый из нас наверняка хоть раз в жизни задавал его. Иногда мы перефразировали его: «Ну, сколько мне еще терпеть?» И если над вопросом о количестве раз мы хоть иногда, да задумывались, то задумывались ли мы об ответе Иисуса? По сути, ответом с человеческой точки зрения вроде бы непонятным. «Семь» цифра названная Петром, вполне понятная, ее можно представить, загибая пальцы каждый раз, когда тебя обижают. Но что ответил Учитель: не (…) «до семи раз», но «до седмижды семидесяти раз»… Почему Он называет такое странное число, которое даже трудно себе представить? Может быть, для того, чтобы мы не задавали вопрос «сколько раз нужно прощать», а задали другой, о котором лично я задумалась лишь совсем недавно: почему у нас вообще возникает проблема с тем, «сколько» от нас требуется прощений? И как только я задумалась об этом, передо мной встал еще один вопрос: «А что случится потом, когда исчерпается лимит прощений? Что тогда нужно делать? Начинать отсчет заново? Но это же бессмысленно, или что…, что тогда…?» Честно говоря, мне стало немного не по себе, и почему-то не захотелось искать ответ на этот вопрос.

Но почему мы вообще задаем этот вопрос? Не по «жестокосердию» ли нашему, о котором так часто говорит Иисус? Не от того ли, что не умеем, а порой просто не желаем прощать? И тогда ответ Иисуса вдруг становится весьма прозрачным. Число, Им названное столь велико, что даже если мы, возведя семерку в столь высокую N-ую степень, получим количество предполагаемых актов прощения, едва ли нам удастся при подсчете обид ни разу не сбиться со счета, и, сбившись в очередной раз, мы друг осознаем тщетность наших усилий, и тогда простим обидчика, или же, утомившись от подсчетов, наконец-то захотим научиться прощать. В словах «до седмижды семидесяти раз» заложена вера Иисуса в человека и бесконечная надежда на то, что мы всё же научимся прощать.

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪLIJĀ

 

   
3. jūlijā, piektdiena Sv. Ap. Toms, svētki
  09.30 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise par dzīvajiem poliski
 
4. jūlijs, sestdiena  
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Misepar aicinājumiem pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
5. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIV svētdiena 
  08.30 sv. Mise par tautu, Uzstādīšana latviski
   09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise – I svētā Komunija latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11. jūlijs, sestdiena Sv. Benedikts, abats, Eiropas aizbildnis, svētki 
   09.30 Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
  12.00 sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise poliski
 
12. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XV svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
19. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
22. jūlijs, trešdiena Sv. Marija Magdalēna, svētki 
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
23. jūlijs, ceturdiena Sv. Brigita, mūķene, Eiropas aizbildne, svētki
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise latviski
   
25. jūlijs, sestdiena Sv. Ap. Jēkabs, svētki
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise par mirušajiem poliski
   
26. jūlijs, svētdiena Rīgas Metropolijas Dievnamu iesvētīšanas gadadiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Kapusvētki Katoļu kapos  
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
       

 

3333b

Приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «По великой милости Твоей». 03.07.2020 в 17.15 состоится реколлекции «Сын мой, ты всегда со Мной» в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

2810 400Garīgā dzīve un ikdiena: Marta un Marija (III)
Diāna Jaks OP 

Turpināsim doties pie Martas un Marijas Lūkasa evaņģēlijā, lai dziļāk izprastu mūsu garīgo dzīvi, kas ik dienas norisinās mūsu sirdī. Tur, kur mēs pavadām visvairāk laika un patērējam visvairāk enerģijas. Starp vienkāršām nodarbēm, lietām, kuras mūs aizrauj, kuras mīlam, pēc kurām ilgojamies, bet arī starp tām, kas mūs nomāc, mums nepatīk, no kurām bēgam. Tā visa vidū – ikdienas putekļos – pulsē mūsu garīgā dzīve.

Martas pārmetumi

Kas Jēzum nerūp Martas skatījumā? Tas, ka Marija viņu pametusi vienu! Par ko Marta visu laiku runā ar Jēzu? Par Mariju. Kur ir Marija? Pie Jēzus, netālu no viņas pašas, droši vien pat ļoti tuvu. Bet Marta saka: “Mana māsa atstājusi mani, lai es viena kalpotu,” – tā, it kā Marijas tur nemaz nebūtu.

“Saki viņai” – mēs jau saprotam, no kurienes zinām šādu situāciju. Jēzus mūs pārsteidz, viņš divas reizes saka: “Marta, Marta,” lai viņa sadzirdētu, ar to norādot, ka problēma ir viņā pašā. Divas reizes sakot: “Marta, Marta,” Jēzus izrāda Savu mīlestību, rūpes. Svarīgi šajos vārdos sadzirdēt Jēzus maigumu, bet vienlaikus arī stingrību. “Tu rūpējies un pūlies par daudzām lietām” – Marta ir uztraukusies, nervoza. Tikai viena lieta ir nepieciešama. Vārdu “daļa” vajadzētu tulkot kā līdzdalība, mantojums, jo te ir runa par to, ko izvēlamies tajā, ko darām. Kas ir šis mantojums? Atbilde uz šo jautājumu jāmeklē tur, kur ir teksta centrs, mūsu ikdienas centrs. Kur ir centrs tam, kas notiek Martā un Marijā? Jēzus, Viņa vārds. Uz šo centru ved visi Bībeles un arī mūsu dzīves notikumi.

Tavs vārds ir gaismeklis manām takām (Ps 119, 105)

Konkrētais notikums par Martu un Mariju, ko evaņģēlists Lūkass aprakstījis pirms apmēram 2000 gadiem, neattiecas tikai uz Martu un Mariju, tas attiecas arī uz mani un tevi, tādēļ tas aizkustina vai arī uztrauc. Dieva vārds ir precīzs, tas nozīmē, ka tā tas arī mani apmeklē laikā, kad man šis vārds ir nepieciešams. Tas ir punktuāls arī tādā nozīmē, ka man pieskaras tiem manas dzīves vēstures punktiem, kuros man vajadzīga Dieva vārda apmeklēšana, lai man dāvātu vairāk dzīvības, brīvības un mani vadītu tālāk.

Atcerēsimies, ka ar tādu domu rakstīja arī iedvesmas autori, kuri dzīvoja konkrētā realitātē savā kopienā. Evaņģēlisti bija savu kopienu gani, viņi sajuta to problēmas, dzirdēja to jautājumus. Ar ko dzīvoja, ar to arī nodarbojās. Lūk, kāpēc Lūkass tik bieži raksta par Jēzus apmeklējumiem mājās. Viņš to dara, domājot par savas kopienas ikdienu, par ģimenēm, viņu priekiem, grūtībām. Varbūt arī par konfliktu starp tādiem vienas ģimenes cilvēkiem kā Marta un Marija. Lūkass nezināja mūsu kopienas ģimenes, mājas, bet Svētais Gars to zina. Gars, kurš Bībelei nodrošina mūžīgu jaunību. Tāpēc arī šodien jūtam, ka šis vārds ir aktuāls.

Atklāt garīgo dzīvi ikdienā

Mums nav uzreiz jāsaprot – kāpēc šis vārds mūs ir aizkustinājis? Kāpēc tā pieskāries? Uz kurieni tas ved? Jautāsim mierīgi un gaidīsim atbildi. Tā noteikti nāks.

Ko nozīmē būt Jēzus māceklim? Tas nozīmē vienmēr būt ceļā kopā ar Jēzu. Ticēt nozīmē būt ceļā. Tā ir piekrišana provizoriskumam, mainīgām situācijām, nedrošībai, jauniem izaicinājumiem. Bet vienlaikus – ticība, ka tajā visā Dievs man atklājas un atklāsies. Viņš mani vienmēr apmeklēs, apciemos.

Kādēļ dažas situācijas dzīvē cenšamies apturēt? Tādēļ, ka, mūsuprāt, tas dod drošības sajūtu, jo labāk turēties pie jau zināmā, nekā tā, kas svešs. Tomēr Svētais Gars mūs mudina ar ticību doties nezināmajā, lai dziedinātu, stiprinātu, apgaismotu. Tas nozīmē – kopā ar Jēzu pārdzīvot un piedzīvot visus dzīves noslēpumus, arī ciešanas, nāvi un augšāmcelšanos.

Kad savā dzīvē pa īstam satiekamies ar Vārdu – Jēzu, kas ir mūsu dzīves centrs, tad mainās visa dzīve. Pilnīgi no jauna mēs ieraugām visu dzīves realitāti. Tas nozīmē, ka tad, kad atradīsim dzīves centru – “labāko daļu”, tad pilnīgi jaunā veidā sāksim uzlūkot realitāti ap mums. Ja apstāsimies pusceļā, netiksim pie centra. Cik bieži mēdz būt dienas beigās, ka tik daudz svarīga gribējās paveikt, bet nekas no tā pat nav iesākts. Jūtamies, ka riņķojam apkārt, nepieskaroties būtiskākajam. Evaņģēlists Lūkass mūs vada, lai mēs atklātu būtību un līdz ar to arī visu realitāti citā gaismā. Tas nozīmē – atklāt garīgo dzīvi ikdienā.

Kas valda manas dzīves “mājā”?

Lūkass mūs ieved divu sieviešu mājā, bet caur to viņš vēlas pateikt, ka runa ir par mūsu katra “māju”. Reizēm var likties, ka Jēzus apmeklē visas citas mājas, izņemot manējo, taču Lūkass grib atklāt, ka Jēzus atspēko šādu domāšanu. Viņš vēlas pateikt, ka ir klātesošs tavā dzīvē tieši tajās attiecībās, kas ir visgrūtākās, Viņš ir tavās ciešanās, vientulībā, īpaši tajos mirkļos, kad kā Martai gribas jautāt: “Vai tev vispār rūp?” Jēzus apmeklējums tavas dzīves “mājā” ir ļoti diskrēts, reizēm gandrīz nepamanāms. Lūkass pat, aprakstot notikumu Martas un Marija mājā, ne reizi nepiemin Jēzus vārdu.

Marta, kura sevī piedzīvo visvairāk šaubu par to, vai Jēzum vispār rūp tas, kas ar viņu notiek, uzrunā Jēzu, sakot: “Kungs!” Te varam atklāt kādu mūsu dzīves paradoksu – tas, kurš liekas esam tālu, ir Kungs. Kungs, kurš valda pār manas dzīves realitāti, vēsturi. Lūkasa dzīves laikā tā bija īsākā un svarīgākā katehēze, apliecinot, ka Jēzus ir Kungs. Šaubu, ticības krīzes brīžos katrs varēja iegremdēties šajā patiesībā un tā deva dzīvību, izkliedēja šaubas. Tā Marta, kura piedzīvo grūtības satikt Vārdu, sauc uz Jēzu: “Kungs!”

Kas notiek starp visām trim personām, kuras satikušās? Tur ir jūtams sasprindzinājums, un tā tas ir jebkurās attiecībās. Tas ir svarīgi, jo tur, kur nav sasprindzinājuma, tur arī nekas nenotiek, attiecības ir vēsas. Tas ir dabīgi, ka šāda spriedze pastāv, ja mēs ar otru cilvēku patiesi satiekamies. Katra no personām: Marta, Marija un Jēzus šajās mājās rada konkrētu gaisotni. Tā tiek radīta ar klātbūtni, žestiem, uzvedību, teikto. Arī manu ikdienu un “māju” veido cilvēki, viņu uzvedība, žesti, sarunas. Arī klusēšana un klusums. Mūsu ikdiena ir tāda, kādi esam paši. Tādēļ uzlūkosim katru personu, pajautāsim – kādu gaisotni šīs personas rada mūsu “mājās”, arī mūsu sirdīs. Ko par mums saka Marta un Marija?

Marija

Marija mums var likties kontemplatīva personība, jo viņa sēž pie Jēzus kājām, klausās, neko nesaka. No viņas staro miers, koncentrēšanās, ieklausīšanās, dziļas saites… Vai mēs nejūtamies labi ar tādiem cilvēkiem? Cilvēkiem, kuri ievada brīvības telpā, ar kuriem gribas būt tā kā ar Mariju. Lūkass ļoti skaidri parāda, ka Marijas nostāja ir ļoti cieši saistīta ar attiecībām ar Jēzu, jo arī attiecības veido mūsu personību, uzvedību. Ar ko kopā pavadi laiku, tāds arī kļūsti. Marija smeļ no attiecībām ar Jēzu, un tās atklāj viņas dzīves skaistumu.

Bet vai Marija tiešām var būt tik ideāla? Šeit netiek sniegta atbilde uz šo jautājumu. Varbūt Lūkass Mariju tēlo tik ideālu tādēļ, lai atmodinātu tos sapņus, ideālus, kas mūsos dus, lai atgādinātu par mūsu dziļākajām garīgajām ilgām. Uzlūkojot Mariju, esam aicināti ieklausīties savās ilgās. Kas manī ir no Marijas, bet kas nav?

Marta

Pirmais, ko noteikti nevajadzētu darīt, ir salīdzināt Martu ar Mariju. Nedarīsim to, kas mums pašiem nepatīk – salīdzināšana ar kādu citu, ģimenē tas bieži notiek brāļu un māsu starpā, darbā – ar kolēģiem utt. Marta nav jāuzlūko ar aizspriedumiem. Mēs mēdzam citiem “piespraust birku”, un tieši tāpat rīkojas citi attiecībā pret mums. Centīsimies neizmantot šo mehānismu, domājot par Martu. Pieņemsim to, ka abas māsas ir dažādas. Tieši dažādības bagātība atklājas, pateicoties otram cilvēkam. Tādēļ, ka Marija ir tāda, varam skaidrāk saredzēt to, kāda atklājas Marta, un arī otrādi. Centīsimies uzlūkot Martas raksturu, temperamentu, garastāvokli, arī problēmas, gan tās, ar kurām viņa tiek, gan tās, ar kurām netiek galā. Ieraudzīsim viņā sievieti, kura prot uzņemt ciemiņus, ir čakla, jūtīga, laba un dāsna. Pajautāsim – ko apbrīnojam viņā? Varbūt mēs pazīstam tādu Martu mūsu mājās? Cik ļoti esam viņai pateicīgi? Kā viņa ietekmē mājas gaisotni, ikdienu? Mūsu ikdiena būtu daudz nabadzīgāka, ja tajā nebūtu Martas, un tieši tāpat arī tad, ja nebūtu Marijas.

"Nāc", Nr. 114
Pārpublicēts no www.karedrale.lv

 

12.03.2020 - Garīgā dzīve un ikdiena: Marta un Marija (II)
23.01.2020 - Garīgā dzīve un ikdiena: Marta un Marija (I)

 

12 июля (29 июня) Греко-Католическая и Православная Церкви совершают общий праздник в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

ppПразднуя в этот день их память, Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла; воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся.