3333b

ЦЕРКОВНОЕ ОБЪЕДИНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АНИМАТОРОВ приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «Исцеление от чувства обиды». 30.10.2020 в 17.15 состоится реколлекции «Два человека вошли в храм» I часть в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

Vatikans par atlaidam

Atlaidas mirušajiem varēs saņemt visu novembri. Atbildot bīskapu lūgumiem, Apustuliskais Penitenciārijs piektdien, 23. oktobrī, publicēja dekrētu, kas nosaka, ka šogad sakarā ar Covid-19 pandēmiju pilnas atlaidas nomirušajiem ticīgajiem varēs nopelnīt visu novembra mēnesi.

IoannPavelI

Понтификат Иоанна Павла II, длившийся почти 27 лет, стал третьим по продолжительности в истории Церкви. Первый Папа-поляк во многом был первым, например в количестве совершенных поездок. Он возглавил Великий Юбилей 2000 года и ввел традицию проведения Всемирных Дней Молодежи, которые каждые 2 года собирают миллионы молодых людей в одном из городов мира.

3333b

ЦЕРКОВНОЕ ОБЪЕДИНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АНИМАТОРОВ приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «Исцеление от чувства обиды». 23.10.2020 в 17.15 состоится реколлекции «Отче Наш, Сущий на Небесах» II часть в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

Luka

Святой Лука – автор двух текстов, вошедших в канон Нового Завета: третьего Евангелия и Книги Деяний Святых Апостолов. По всей вероятности, они изначально задумывались автором как единое произведение в двух томах – дилогия. Эти тексты являются наиболее совершенными в Новом Завете с литературной точки зрения.

Katolislv maketi 080x1080 px 04 1 1024x677

Otrdien, 13. oktobrī, notika Krīzes vadības padomes sēde, pēc kuras Ministru kabinets pieņēma virkni jaunu ierobežojumu. Saistībā ar jauno situāciju Bīskapu konference informē priesterus un ticīgos, kā rīkoties, piedaloties dievkalpojumos.

Baznīcas telpā:

   - piedaloties kārtējā dievkalpojumā, jāievēro 2 m distance, jādezinficē rokas un jālieto mutes un deguna aizsegs.

   - Svētās Mises laikā miera sveicienu sniegt nevis sarokojoties, bet viegli paklanoties.

   - Svētās Mises laikā, ejot pie dievgalda (sv. Komūnijas), arī jāievēro 2 m distance.

   - bēru, kristību un laulību pasākumā nedrīkst piedalīties vairāk par 30 cilvēkiem. Ja pasākumā (piem., bērēs) piedalās vairāk nekā 30 cilvēki, tad  pasākumam jānotiek ārtelpās.

Draudzes pasākumos un svētdienas skolas nodarbībās iespēju robežās jāievēro 2 m distance un jāveic roku dezinfekcija. Svētdienas skolas nodarbības jāorganizē individuāli.

Mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat to var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi jeb arī tā slimo ar astmu.

Priesteri, kuri vada dievkalpojumus, un kalpojošais personāls mutes un deguna aizsegus var nelietot dievkalpojuma laikā, bet viņiem ir jādezinficē rokas pirms un pēc dievkalpojuma, kā arī pirms un pēc sv. Komūnijas dalīšanas.

Priesteri tiek aicināti biktskrēslu lodziņus iespēju robežās aizklāt ar caurspīdīgu plēvi, tos regulāri dezinficēt vai organizēt grēksūdzes atsevišķās telpās, ievērojot higiēnas prasības.

Aicinām priesterus, ievērojot visus higiēnas noteikumus (lietojot mutes un deguna aizsegus), neatteikt sakramentālo aprūpi slimniekiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Šie noteikumi ir spēkā no šī gada 17. oktobra līdz 6. novembrim.

 

Avots: www.katedrale.lv
Foto: www.katolis.lv

52157084

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas ārkārtas konkursa ietvaros tika piešķirts finansējums arī divām vēsturiskajām Romas katoļu baznīcām Daugavpilī. Daugavpils Dievmātes draudze saņēma 10000 EUR dievnama loga virs galvenās ieejas restaurācijai, bet Svētā Pētera ķēdēs draudze - 9000 EUR baznīcas ēkas jumta restaurācijas projekta izstrādei.

Visi darbi ir jāpabeidz un finansējuma izlietojuma atskaite Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei ir jāiesniedz līdz š.g. 31. decembrim.

Avots: www.petrus.mozello.lv

 

proschenie

Мать Анжелика, итальянская монахиня, однажды сказала: «Если бы не люди, мы все могли бы быть святыми». И это правда. Кто из нас хотя бы раз не думал, что путь к святости был бы намного проще, если бы не тот или иной человек, который является настоящей занозой для нас?

Отношения могут быть беспорядочными, чреватыми недоразумениями, а иногда и нередко — реальным источником беспокойства. Люди могут возмущать нас своей грубостью и быть совершенно нечувствительными к нашим потребностям. Они могут раздражать нас своим ершистым характером или расстраивать нас своим упрямством и отсутствием гибкости. Могут возникать обиды. Могут вспыхивать эмоции и звучать горячие слова.

Tieslietu Min"Atskatoties uz 2020.gadu un tā notikumiem, esmu gandarīts par jūsu veiksmīgo sadarbību gan ar veselības nozares pārstāvjiem, gan tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, kā arī ar sabiedriskajiem medijiem, nodrošinot nepieciešamo pasākumu realizēšanā, nodrošinot Covid-19 pārvaldību," vēstulē, kuru saņēma arī katoļu bīskapi, raksta Jānis Bordāns.

Ministrs vērš uzmanību uz to, ka šis gads un ārkārtējā situācija prasīja ātru lēmumu pieņemšanu un saskaņotu to realizāciju. Pielāgojoties ārējiem apstākļiem, ir nācies mainīt ierasto komunikācijas veidu - no klātienes sanāksmēm uz komunikāciju tiešsaistē, kas ļāvis operatīvi vienoties par labākajiem risinājumiem nestandarta situācijās. Pateicoties šai komunikācijai, ministrs ir spējis valdībai skaidrot reliģisko organizāciju situācijas un darbības īpatnības Covid-19 krīzes laikā.

Vēstulē J. Bordāns raksta: "Pateicos, ka esat spējuši saglabāt savā darbā pašu svarīgāko pienākumu - rūpes par Latvijas iedzīvotāju garīgo stāvokli, kas tieši šogad bija nepieciešams daudz vairāk nekā iepriekš, tādējādi nodrošinot ikviena ticīgā iekšējo mieru. Ciešās sadarbības rezultātā, pateicoties jūsu gatavībai un spējai pielāgot garīgās jomas intereses laicīgās varas noteiktajiem ierobežojumiem, ir izdevies sasniegt panākumus Covid - 19 pārvaldībā. Mūsu kopīgais darbs ir vainagojies ar panākumiem, jo izvērtējot gan vajadzības, gan iespējas, pateicoties tieši jūsu ierosinājumiem un gatavībai sadarboties, ir izdevies nodrošināt pabalsta izmaksas garīgajam un kalpojošajam personālam."

Ministrs šo sadarbību raksturo kā lielisku un uzsver kā tā var kalpot pašiem un visiem pārējiem par piemēru arī nākotnes darbā. Tādēļ viņš aicina reliģiskās organizācijas arī turpmāk nepieciešamības gadījumā vērsties Tieslietu ministrijā ar priekšlikumiem vēl veiksmīgākas un efektīvākas līdzdarbošanās nodrošināšanai reliģijas lietu pārvaldībā Latvijā.

 

Pārpublicēts no www.katedrāle.lv
Foto: Tieslietu ministrija

 

3333b

ЦЕРКОВНОЕ ОБЪЕДИНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АНИМАТОРОВ приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «Исцеление от чувства обиды». 16.10.2020 в 17.15 состоится реколлекции «Отче Наш, Сущий на Небесах» в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316