Katolislv maketi 080x1080 px 04 1 1024x677

Otrdien, 13. oktobrī, notika Krīzes vadības padomes sēde, pēc kuras Ministru kabinets pieņēma virkni jaunu ierobežojumu. Saistībā ar jauno situāciju Bīskapu konference informē priesterus un ticīgos, kā rīkoties, piedaloties dievkalpojumos.

Baznīcas telpā:

   - piedaloties kārtējā dievkalpojumā, jāievēro 2 m distance, jādezinficē rokas un jālieto mutes un deguna aizsegs.

   - Svētās Mises laikā miera sveicienu sniegt nevis sarokojoties, bet viegli paklanoties.

   - Svētās Mises laikā, ejot pie dievgalda (sv. Komūnijas), arī jāievēro 2 m distance.

   - bēru, kristību un laulību pasākumā nedrīkst piedalīties vairāk par 30 cilvēkiem. Ja pasākumā (piem., bērēs) piedalās vairāk nekā 30 cilvēki, tad  pasākumam jānotiek ārtelpās.

Draudzes pasākumos un svētdienas skolas nodarbībās iespēju robežās jāievēro 2 m distance un jāveic roku dezinfekcija. Svētdienas skolas nodarbības jāorganizē individuāli.

Mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat to var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi jeb arī tā slimo ar astmu.

Priesteri, kuri vada dievkalpojumus, un kalpojošais personāls mutes un deguna aizsegus var nelietot dievkalpojuma laikā, bet viņiem ir jādezinficē rokas pirms un pēc dievkalpojuma, kā arī pirms un pēc sv. Komūnijas dalīšanas.

Priesteri tiek aicināti biktskrēslu lodziņus iespēju robežās aizklāt ar caurspīdīgu plēvi, tos regulāri dezinficēt vai organizēt grēksūdzes atsevišķās telpās, ievērojot higiēnas prasības.

Aicinām priesterus, ievērojot visus higiēnas noteikumus (lietojot mutes un deguna aizsegus), neatteikt sakramentālo aprūpi slimniekiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Šie noteikumi ir spēkā no šī gada 17. oktobra līdz 6. novembrim.

 

Avots: www.katedrale.lv
Foto: www.katolis.lv

52157084

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas ārkārtas konkursa ietvaros tika piešķirts finansējums arī divām vēsturiskajām Romas katoļu baznīcām Daugavpilī. Daugavpils Dievmātes draudze saņēma 10000 EUR dievnama loga virs galvenās ieejas restaurācijai, bet Svētā Pētera ķēdēs draudze - 9000 EUR baznīcas ēkas jumta restaurācijas projekta izstrādei.

Visi darbi ir jāpabeidz un finansējuma izlietojuma atskaite Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei ir jāiesniedz līdz š.g. 31. decembrim.

Avots: www.petrus.mozello.lv

 

proschenie

Мать Анжелика, итальянская монахиня, однажды сказала: «Если бы не люди, мы все могли бы быть святыми». И это правда. Кто из нас хотя бы раз не думал, что путь к святости был бы намного проще, если бы не тот или иной человек, который является настоящей занозой для нас?

Отношения могут быть беспорядочными, чреватыми недоразумениями, а иногда и нередко — реальным источником беспокойства. Люди могут возмущать нас своей грубостью и быть совершенно нечувствительными к нашим потребностям. Они могут раздражать нас своим ершистым характером или расстраивать нас своим упрямством и отсутствием гибкости. Могут возникать обиды. Могут вспыхивать эмоции и звучать горячие слова.

Tieslietu Min"Atskatoties uz 2020.gadu un tā notikumiem, esmu gandarīts par jūsu veiksmīgo sadarbību gan ar veselības nozares pārstāvjiem, gan tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, kā arī ar sabiedriskajiem medijiem, nodrošinot nepieciešamo pasākumu realizēšanā, nodrošinot Covid-19 pārvaldību," vēstulē, kuru saņēma arī katoļu bīskapi, raksta Jānis Bordāns.

Ministrs vērš uzmanību uz to, ka šis gads un ārkārtējā situācija prasīja ātru lēmumu pieņemšanu un saskaņotu to realizāciju. Pielāgojoties ārējiem apstākļiem, ir nācies mainīt ierasto komunikācijas veidu - no klātienes sanāksmēm uz komunikāciju tiešsaistē, kas ļāvis operatīvi vienoties par labākajiem risinājumiem nestandarta situācijās. Pateicoties šai komunikācijai, ministrs ir spējis valdībai skaidrot reliģisko organizāciju situācijas un darbības īpatnības Covid-19 krīzes laikā.

Vēstulē J. Bordāns raksta: "Pateicos, ka esat spējuši saglabāt savā darbā pašu svarīgāko pienākumu - rūpes par Latvijas iedzīvotāju garīgo stāvokli, kas tieši šogad bija nepieciešams daudz vairāk nekā iepriekš, tādējādi nodrošinot ikviena ticīgā iekšējo mieru. Ciešās sadarbības rezultātā, pateicoties jūsu gatavībai un spējai pielāgot garīgās jomas intereses laicīgās varas noteiktajiem ierobežojumiem, ir izdevies sasniegt panākumus Covid - 19 pārvaldībā. Mūsu kopīgais darbs ir vainagojies ar panākumiem, jo izvērtējot gan vajadzības, gan iespējas, pateicoties tieši jūsu ierosinājumiem un gatavībai sadarboties, ir izdevies nodrošināt pabalsta izmaksas garīgajam un kalpojošajam personālam."

Ministrs šo sadarbību raksturo kā lielisku un uzsver kā tā var kalpot pašiem un visiem pārējiem par piemēru arī nākotnes darbā. Tādēļ viņš aicina reliģiskās organizācijas arī turpmāk nepieciešamības gadījumā vērsties Tieslietu ministrijā ar priekšlikumiem vēl veiksmīgākas un efektīvākas līdzdarbošanās nodrošināšanai reliģijas lietu pārvaldībā Latvijā.

 

Pārpublicēts no www.katedrāle.lv
Foto: Tieslietu ministrija

 

3333b

ЦЕРКОВНОЕ ОБЪЕДИНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АНИМАТОРОВ приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «Исцеление от чувства обиды». 16.10.2020 в 17.15 состоится реколлекции «Отче Наш, Сущий на Небесах» в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

Duhovnye vstrechi

18 октября (воскресенье) –  ДУХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ в приходе Непорочного Зачатия Девы Марии (по адресу А. Пумпура 11 а):

  • в 16.00 – св.Месса на русском языке в намерении семей
  • в 17.00 – встреча с отцом Родионом Доля
    Тема: «Единство Ветхого и Нового Заветов».

Контакное лицо: Виктор, м.т. (+371) 29532316.

padre pio

Мы должны презирать свои недостатки, но, если мы начинаем слишком тревожиться из-за них, надо менять курс.

Я люблю выходить с исповеди. Я даже люблю приходить на исповедь. Но предшествующее исповеди испытание совести даётся мне с таким трудом, что я ищу предлогов, чтобы увильнуть от принятия таинства. Я склонна к скрупулёзности, и воспоминание о недавно совершённых грехах открывает шлюзы для целых потоков вины и упрёков самой себе. Это подавляет.

sargengeli Mums visiem dzīvē ir bijis tāds gadījums, kad par mata tiesu esam izsprukuši no iekļūšanas nelaimes gadījumā vai noslēpumainā, mums nesaprotamā veidā esam izglābušies kādās nopietnās briesmās. Ir reizes, kad prātā ienāk sen neredzēts un nesatikts draugs – kāds, kurš, kā vēlāk noskaidrojies, tieši tobrīd ir piedzīvojis sarežģījumus savā dzīvē. Tie visi ir atgadījumi, ko, šķiet, nevaram izskaidrot. Vai tas ir mūsu apsargātājs, kurš mūs paglābis no šīm briesmām vai mēģinājis pievērst mūsu uzmanību cilvēkam, kuram ļoti nepieciešama mūsu palīdzība un lūgšanas?

Sargeņģeļu loma mūsu dzīvē

Katoliskās Baznīcas katehisms apraksta to, kādu loma mūsu dzīvē ir eņģeļiem. Tajā teikts, ka “cilvēka dzīve no šūpuļa līdz kapam noris viņu aizsardzībā un aizbildnībā. “Neviens nenoliegs, ka ikvienam ticīgajam līdzās ir eņģelis, kas kā audzinātājs un gans viņu vada uz dzīvi.” Jau šeit, virs zemes, kristietis caur ticību ir līdzdalīgs eņģeļu un cilvēku, kas vienoti Dievā, svētlaimīgajā sadraudzībā.” (KBK, 336)

HOW I STARTED A WORKPLACE PRAYER

Sarunā ar kardinālu Jozefu Racingeru Peters Sivalds vaicāja, kāds ir pats nopietnākais šķērslis, lai cilvēki šodien ieticētu Kristum? Kāda ir galvenā Baznīcas evaņģelizācijas problēma? Kardināls Racingers atbildēja: "Vienotības trūkums Jēzus mācekļu vidū. Pasaule neticēs, ja mēs nebūsim vienoti mīlestībā." (Grāmata "Zemes sāls")

Ir viegli meklēt vainu citos un domāt, ka evaņģelizācijas problēma ir neticīgā pasaule, masoni, dažādas liberālās ideoloģijas, kristiešu apspiešana, vajāšana, kristofobija, utt. Taču patiesībā galvenais šķērslis ir mūsos – Baznīcas iekšienē. Laika gaitā Baznīcai visvairāk ir kaitējuši nevis tās pretinieki, bet gan remdenie kristieši. Tā vietā, lai citiem rādītu ceļu pie Dieva, viņi kļūst par šķērsli un ieļaunojumu. Mūsu draudzēs un kopienās sastopamies ar dažādām nepilnībām, kuru vidū minēšu piecas vispārējas tendences, kas grauj vienotību.