Duhovnye vstrechi

18 октября (воскресенье) –  ДУХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ в приходе Непорочного Зачатия Девы Марии (по адресу А. Пумпура 11 а):

  • в 16.00 – св.Месса на русском языке в намерении семей
  • в 17.00 – встреча с отцом Родионом Доля
    Тема: «Единство Ветхого и Нового Заветов».

Контакное лицо: Виктор, м.т. (+371) 29532316.

padre pio

Мы должны презирать свои недостатки, но, если мы начинаем слишком тревожиться из-за них, надо менять курс.

Я люблю выходить с исповеди. Я даже люблю приходить на исповедь. Но предшествующее исповеди испытание совести даётся мне с таким трудом, что я ищу предлогов, чтобы увильнуть от принятия таинства. Я склонна к скрупулёзности, и воспоминание о недавно совершённых грехах открывает шлюзы для целых потоков вины и упрёков самой себе. Это подавляет.

sargengeli Mums visiem dzīvē ir bijis tāds gadījums, kad par mata tiesu esam izsprukuši no iekļūšanas nelaimes gadījumā vai noslēpumainā, mums nesaprotamā veidā esam izglābušies kādās nopietnās briesmās. Ir reizes, kad prātā ienāk sen neredzēts un nesatikts draugs – kāds, kurš, kā vēlāk noskaidrojies, tieši tobrīd ir piedzīvojis sarežģījumus savā dzīvē. Tie visi ir atgadījumi, ko, šķiet, nevaram izskaidrot. Vai tas ir mūsu apsargātājs, kurš mūs paglābis no šīm briesmām vai mēģinājis pievērst mūsu uzmanību cilvēkam, kuram ļoti nepieciešama mūsu palīdzība un lūgšanas?

Sargeņģeļu loma mūsu dzīvē

Katoliskās Baznīcas katehisms apraksta to, kādu loma mūsu dzīvē ir eņģeļiem. Tajā teikts, ka “cilvēka dzīve no šūpuļa līdz kapam noris viņu aizsardzībā un aizbildnībā. “Neviens nenoliegs, ka ikvienam ticīgajam līdzās ir eņģelis, kas kā audzinātājs un gans viņu vada uz dzīvi.” Jau šeit, virs zemes, kristietis caur ticību ir līdzdalīgs eņģeļu un cilvēku, kas vienoti Dievā, svētlaimīgajā sadraudzībā.” (KBK, 336)

HOW I STARTED A WORKPLACE PRAYER

Sarunā ar kardinālu Jozefu Racingeru Peters Sivalds vaicāja, kāds ir pats nopietnākais šķērslis, lai cilvēki šodien ieticētu Kristum? Kāda ir galvenā Baznīcas evaņģelizācijas problēma? Kardināls Racingers atbildēja: "Vienotības trūkums Jēzus mācekļu vidū. Pasaule neticēs, ja mēs nebūsim vienoti mīlestībā." (Grāmata "Zemes sāls")

Ir viegli meklēt vainu citos un domāt, ka evaņģelizācijas problēma ir neticīgā pasaule, masoni, dažādas liberālās ideoloģijas, kristiešu apspiešana, vajāšana, kristofobija, utt. Taču patiesībā galvenais šķērslis ir mūsos – Baznīcas iekšienē. Laika gaitā Baznīcai visvairāk ir kaitējuši nevis tās pretinieki, bet gan remdenie kristieši. Tā vietā, lai citiem rādītu ceļu pie Dieva, viņi kļūst par šķērsli un ieļaunojumu. Mūsu draudzēs un kopienās sastopamies ar dažādām nepilnībām, kuru vidū minēšu piecas vispārējas tendences, kas grauj vienotību.

Angel

Тема ангелов весьма интересна. Достаточно хотя бы ввести слово «ангелы» в любой поисковик сети Интернет – и очень много материалов найдётся на эту тему. Только, к сожалению, зачастую найденные материалы ничего общего не имеют с христианским вероучением. Мир ангелов, можно сказать, это другая цивилизация, которая находится рядом с людьми, это мир чистых духов, о которых мы в действительности немногое знаем. Но Господь приглашает нас узнать этот мир настолько, насколько мы способны его принять и понять.

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA OKTOBRĪ

 

Katru vakaru 17.30 – kopīga Rožukroņa lūgšana
Draudzes 40 stundu atlaidas
Oktobra mēnesī pēc sv. Mises vai citā piemērotā laikā jānoskaita Rožukroņa vienu daļu (Ench. Ind., n. 48).
Par Rožukroņa lūgšanu oktobra mēnesī pilnas atlaidas (skat. Ench. Indulg., 17. n. 1§ 1° un 2°, 62. lpp).
 
1. oktobrī, ceturtdiena Sv. Terēzes no Bērna Jēzus un Vissvētākā Vaiga,
jaunavas un Baznīcas doktore, piemiņas diena
  09.30 Sv. Mise latviski
  12.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Euharistiskā procesija latviski
 
2. oktobrī, piektdiena Draudzes atlaidu diena
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise poliski
 
3. oktobrī, sestdiena Draudzes atlaidu diena
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise poliski
 
4. oktobrī, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXVII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11. oktobrī, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXVIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
18. oktobrī, svētdiena Svētais evaņģēlists Lūkass, svētki
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
25. oktobrī, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXX svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
28. oktobrī, trešdiena Svētie apustuļi Sīmanis un Jūda, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 

 

PPio

"Даю вам единственный ориентир: святую любовь. Любите Бога! Любите людей! Для того, кто любит, небо и земля становятся единым целым!"


Падре Пио

 

 

2888 420Turpinot pārdomāt teologālos tikumus, pievērsīsimies cerības tikumam. Kas tad ir cerība kā tikums?
To var definēt šādi: cerība ir pārdabisks, ieliets tikums, kas cilvēkam dāvā spēju gaidīt Dieva apsolījumu, mūžīgo svētlaimi un droši paļauties uz līdzekļiem, kurus Dievs dāvā mūžīgās svētlaimes iegūšanai. “Būsim nelokāmi, apliecinādami savu cerību, jo apsolījumu devējs ir uzticīgs”. (Ebr 10,23) Cerība ir gribas akts. Tas pastāv paļāvīgā gaidīšanā, ir vienots ar noteiktu drošību, ka cerētais labums tiks sasniegts.

Pirmais cerības objekts ir Dievs, Viņa bezgalīgais labums. Dieva labumi – svētlaime un viss, kas svētlaimi piepilda, vieta debesīs, miesas un dvēseles pilnveidojums, eņģeļu un svēto sabiedrība. Otrais cerības objekts ir līdzekļi Dieva sasniegšanai: grēku piedošana, svētdarītāja žēlastība, palīga žēlastība un visi pārējie ārējie un iekšējie līdzekļi, kas veicina tuvināšanos Dievam. “Šī ir uzticība cerībā, kāda mums ir uz Viņu, ka Viņš visā mūs uzklausīs, ko vien mēs lūdzam saskaņā ar Viņa gribu.” (1Jņ 5,14)

Svētais Staņislavs Kostka
Mūks

Sv Stanislavs Kostka Staņislavs Kostka (XVI gs.) nāk no Rostovas pie Pšasnišas (Polijā). Viņš mācās jezuītu vadītā ģimnāzijā. Audzinātāji agri pamana zēna īpašās spējas mācībās un intensīvo garīgo dzīvi. 1565. gadā Staņislavs smagi saslimst un saņem brīnumainu dziedināšanu. Viņš redz Dieva Māti ar Bērnu, kas tam atgriež veselību ar nosacījumu, ka viņš iestāsies jezuītu ordenī. Staņislavs kļūst par jezuītu mūku 1567. gadā Romā. Viņu raksturo garīgs briedums un dziļš lūgšanas gars. Tomēr neilgi pēc tam viņš saslimst ar malāriju un mirst.

Kad divus gadus pēc nāves tiek atvērts Staņislava Kostkas zārks, atklājas, ka viņa miesu nav skārusi satrūdēšana. 1726. gadā pāvests Benedikts XIII Staņislavu Kostku kanonizē. Polijā viņu godina kā bērnu un jauniešu aizbildni. 1962. gadā pāvests Jānis XXIII pasludina svēto Staņislavu Kostku par Polijas aizbildni.

Pārpublicēts no www.katolis.lv