Sakarā ar Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas ikgadējiem svētkiem Aglonā, tiks nodrošināti no 2020.gada 12.augusta plkst.17.00 līdz 2020.gada 15.augusta plkst. 18.00 īslaicīgi satiksmes ierobežojumi:

Satiksmes organizācijas shēmas

 

Aglonas Bazilikas sakrālā laukuma shēma

bazilikas sakralais laukums

 

Aglonas Bazilikas autostāvvietu evakuācijas plāns

Autostavvietu shema Aglona

 

Pārpublicēts no www.aglonasbazilika.lv

 

Aglonas svētku programma 2020

Par drošības pasākumiem Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos

 

Aglonas bazilika

No 2020. gada 11. līdz 15. augustam Aglonā norisināsies Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Ņemot vērā Covid-19 izplatību, Tieslietu ministrija un atbildīgo institūciju pārstāvji informē par nepieciešamo rīcību svētku laikā un drošības pasākumiem.

Dalība svētku dievkalpojumos 14. augustā plkst. 19.00 un 15. augustā plkst. 12.00 ir tikai ar ielūgumiem. Maksimālais cilvēku skaits Aglonas bazilikas teritorijā:

  • no 11. līdz 13. augustam - 400 personas;
  • 14. augustā no 7.00 līdz plkst. 13.30 un 15. augustā no plkst. 7.00 līdz plkst. 10.00 - 500 personas;
  • 14. augustā no plkst. 19.00 un 15. augustā no plkst. 12.00 - 3000 personas.

    Sasniedzot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu - svētvietas teritorija vairs nebūs pieejama.

Aglona

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
(11.augusts – otrdiena)

12.00 - Dienas Sv. Mise. Celebrē b. Jānis Bulis, dzied Stirnienes draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)
19.00 - Vakara Svētā Mise. Celebrē pr. R.Stankevičs, MIC, dzied Aglonas bazilikas draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)

ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
(12.augusts – trešdiena)

12.00 - Dienas Svētā Mise. Celebrē b. Jānis Bulis, dzied koris "Versija" (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)
19.00 - Vakara Sv. Mise. Celebrē pr. A.Ševels, MIC, dzied Līvānu draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)

13.augusts – ceturtdiena

12.00 - Dienas Sv. Mise. Celebrē pr. H. Broks, dzied Aglonas bazilikas draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)

SVĒTĀ MEINARDA LIELIE SVĒTKI

19.00 - Vakara Sv. Mise. Celebrē b. Viktors Stulpins, dzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)

 

14.augusts – piektdiena

09.00 - Sv. Mise. Celebrē paulīniešu tēvi, dzied Aglonas bazilikas draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)
12.00 - Dienas Sv. Mise. Celebrē b. A.Kravalis, bīskapi koncelebrē, dzied Preiļu draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)

VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS LIELIE SVĒTKI

19.00 - Vakara Svētā Mise. Celebrē arhibīskaps Z.Stankevičs, dzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris (pie pāvesta altāra, maksimālais cilvēku skaits - 3000)
22.00 - Tautas Krustaceļš. Vada b. J.Bulis, b. E.Pavlovskis, dzied apvienotais koris, diriģē I.Lazdāne (sakrālajā laukumā, maksimālais cilvēku skaits - 3000)
23.10 - Sv. Mise. Pr. M.Klušs, dzied Balvu draudzes koris (pie pāvesta altāra, maksimālais cilvēku skaits - 3000)
24.00 - laukums tiek atbrīvots, un vārti slēgti

15.augusts – sestdiena

07.00 - Svētā Mise latīņu valodā (bazilikas kriptā 20 cilvēkiem)
08.00 - Rīta Sv. Mise. Celebrē b. E.Pavlovskis, dzied koris I.Sajevskas vadībā (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 500)
12.00 - Svētku galvenā Svētā Mise. Celebrē pāvesta sūtnis Baltijas valstīs V.E. arhibīskaps Petar Antun Rajič, bīskapi koncelebrē, dzied apvienotais koris, diriģē I.Lazdāne (pie pāvesta altāra, maksimālais cilvēku skaits - 3000)
14.00 - Svētku noslēgums (pie pāvesta altāra, maksimālais cilvēku skaits - 3000)

 

Precīzāka informācija par dievkalpojumiem un pieteikšanās iespējām sekos drīzumā.
Atgādinām, ka mainoties epidemioloģiskajai situācijai var tikt pieņemti citi lēmumi.

Pārpublicēts no www.katedrale.lv

2003. gada 9. augusta vēstījums

Klara1. Svētā Klāra no Asīzes bija sekotāja sv. Franciskam un dibināja nabadzīgo māsu vai klarišu ordeni, kuram pašlaik dažādajos atzarojumos visā pasaulē ir ap 900 klosteru. Sv. Klāra mudina visus daudz dziļāk izprast savu aicinājumu, kas ir Dieva dota dāvana augļu nešanai. Par to viņa rakstīja savā Testamentā: "Starp citām dāvanām, kuras esam saņēmušas un ikdienas saņemam no mūsu Labvēļa, žēlsirdības Tēva, un par kurām mums visdziļāk jāpateicas Viņam, atrodas mūsu aicinājums. Viņam pienākas mūsu pateicība vēl jo vairāk tāpēc, ka šis aicinājums pilnīgāks un izcilāks. Tāpēc apustulis piekodina: "Iepazīsti savu aicinājumu’ " (2 - 4).

2. Dzimusi Asīzē 1193. - 1194. gados dižciltīgā ģimenē Di Favarone no Offreduccio, sv. Klāra saņēma, īpaši no mātes Ortolānas, lielisku kristīgu audzināšanu. Dieva žēlastības apgaismota, viņa ļāvās tuvināties tam jaunajam evaņģēliskās dzīves veidam, kuru ieviesa sv. Francisks un viņa biedri, un savukārt pati nolēma uzsākt vēl radikālāku sekošanu Kristum. Viņa atstāja tēva namu naktī starp Palmu svētdienu un Lielās Nedēļas pirmdienu 1211. (vai 1212.) gadā, un, sekojot paša svētā padomam, devās uz Porciunkulas baznīciņu, šo franciskāņu pieredzes šūpuli, kur vissv. Jaunavas Marijas altāra priekšā atsacījās no visām bagātībām, lai ietērptos nabadzīgā gandares habitā, kam bija krusta veids.

Edith SteinSvētā Terēze Benedikta no Krusta (Edīte Šteina)
Jaunava un mocekle, Eiropas līdzaizbildne

Edīte Šteina piedzimst 1892. gada 12. oktobrī Vācijas ebreju ģimenē, kurā valda spēcīgas judaisma tradīcijas. Ar lieliskām sekmēm viņa studē filozofiju un nododas patiesības meklējumiem. Edīti Šteinu ļoti iespaido svētās Terēzes no Avilas dzīves apraksts, kuru izlasot, viņa pieņem Jēzu Kristu kā vienīgo patiesību. 1933. gada 14. oktobrī, svētās Terēzes svētkos, Edīte Šteina iestājas Ķelnes karmela klosterī, saņemot māsas Terēzes Benediktas no Krusta vārdu. 1942. gadā viņa tiek nogalināta Aušvicas koncentrācijas nometnes gāzes kamerā. Terēze Benedikta no Krusta ir kanonizēta 1998. gada 11. oktobrī. Pāvests Jānis Pāvils II viņu ir pasludinājis par Eiropas līdzaizbildni.

Saint Dominic Detail from The Mocking of Christ

Святой Доминик де Гусман, основатель Ордена доминиканцев, родился около 1170 года в Калеруэга (Кастилия) в семье дворян Феликса Гусмана и Иоанны из Азы. В 1184 году он поступил в школу в Паленсии, где изучал «свободные искусства» и богословие. С юности Доминик прославился необыкновенной добротой (известно, что он продал свои книги, чтобы выкупить пленников-христиан у мавров). В 1196 году он был рукоположен в священники и стал членом (с 1201 г. — заместителем настоятеля) капитула регулярных каноников в Осме (Кастилия).

В 1203 Альфонс IX, король Кастилии, послал епископа Диего де Осеведо (в свиту которого входил Доминик) в Данию. Проезжая через Южную Францию, епископ и его спутники стали свидетелями распространения на этой территории ереси альбигойцев. Епископ и Доминик приняли решение особым образом посвятить себя проповеди Евангелия и евангельской бедности.

Berruguete ordealРабота Педро Берругете XV в. иллюстрирует легенду о св. Доминике и альбигойцах, в которой сочинения Доминика и катаров по очереди бросали в огонь. Пламя пощадило только тексты Доминика.
Изображение: Wikimedia

В 1206 Доминик при содействии епископа Диего основал женскую монашескую общину в Пруе, состоявшую из дочерей дворян-католиков, а также женщин, обращенных из альбигойской ереси. С 1209 по 1213 он проповедовал во время крестового похода против альбигойцев, возглавленного графом Симоном де Монфором. В 1214 к Доминику присоединилась группа единомышленников, которая стала ядром будущего Ордена проповедников (Ordo Praedicatorum), позже по имени основателя называвшегося также Орденом доминиканцев.

В 1215 году Доминик принял участие в работе IV Латеранского собора, на котором отмечал значение проповеди при борьбе с ересями. В том же году он обратился к Папе Иннокентию III с просьбой утвердить Орден доминиканцев, но Папа предложил вначале решить вопрос об уставе. Вскоре орден принял устав св. Августина, и 22 декабря 1216 года была обнародована булла Папы Гонория III Religiosam vitam, которая de facto утвердила новый орден, главной задачей которого стало изучение наук и проповедь Евангелия.

 

c16d72 b543a08292 600x600Герб Ордена Проповедников

В 1217 году Доминик прибыл в Рим, а в 1218-19 гг. совершил первую визитацию доминиканских монастырей во Франции, Испании и Италии. На двух генеральных капитулах доминиканцев в Болонье (1220 и 1221) Доминик определил структуру ордена, в которой было выделено несколько монашеских провинций; в 1221 основал доминиканский монастырь при римской церкви Св. Сабины.

Традиция, развитию которой послужили сочинения доминиканского богослова Алана из Роша (XV в.), связывает с именем Доминика возникновение молитвы розария. По легенде в 1214 году ему явилась Пресвятая Дева Мария и дала ему четки со словами: «Знай, что в битве против зла самое сильное оружие – это Моя Псалтирь. Поэтому, если ты желаешь обращения грешников к Богу, то проповедуй Мою Псалтирь». Богородица пожелала, чтобы во время чтения этой молитвы, Доминик созерцал Тайны Спасения, а потом шел к альбигойцам и делился с ними плодами этого созерцания. Только так он мог обратить еретиков.

dominik ros 

Доминик умер 6 августа 1221 года в Болонье (Италия) и уже в 1234 году был причислен к лику святых Папой Григорием IX. Его мощи покоятся в доминиканском монастыре в Болонье. Память Доминика в Католической Церкви — 8 августа.

И. Лупандин, И. Баранов

 

Источник: www.рускатолик.рф
Фото: wwww.ordemterceiradocarmose.com.br

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA AUGUSTĀ

 

   
2. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVIII svētdiena
Tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra atbalstam
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija latviski
  15.00 Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
6. augusts, ceturtdiena Kunga pārveidošanās, svētki 
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise latviski
 
9. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIX svētdiena 
  08.30 sv. Mise par tautu, Uzstādīšana latviski
   09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
10. augusts, pirmdiena Sv.Laurencijs, diakons un moceklis, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
11. augusts, otrdiena Lurdas Dievmāte un Sv.Klāra, piemiņas diena 
   09.30 Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
  12.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
14. augusts, piektdiena  
SV.BĪSKAPA MEINARDA – LATVIJAS AIZBILDŅA LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
15. augusts, sestdiena  
VISSV.JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANAS DEBESĪS, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise                                                                                latviski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Misepar tautu, lauku zāļu un augļu svētīšana                                                                                poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, lauku zāļu un augļu svētīšana                                                                                poliski
 
16. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XX svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
23. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
24. augusts, pirmdiena Sv. Apustuļa Bartolomeja, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
30. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise – I svētā Komunija poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski

 

Kunga parveidosanas

Праздник Преображения Господня – один из важнейших в литургическом календаре, и о нем рассказывают, с некоторыми вариациями, синоптические Евангелия. Но о чем он нам говорит? Христос является в Своей Божественности трем апостолам незадолго до восхождения в Иерусалим, где Ему предстоит пережить дни Страстей и смерти. Апостолы были весьма удручены и, возможно, начали сомневаться, и поэтому они нуждались, как мы сказали бы сегодня, в подзарядке энергией. И Христос спешит им помочь, преображаясь и показывая им Свою божественность. Преображение является четким и недвусмысленным призывом к христианам изменить жизнь, преобразиться, изменить поведение, быть чистыми и признать в Христе истинного и единственного Бога, не бояться открыто исповедовать свою веру. Сегодня все больше и больше христиан являются ими лишь на словах: они холодные, равнодушные, мало убежденные в том, что делают, их присутствие в Церкви и в общине вызвано лишь желанием поддержать свой статус. Но верность Христу выражается не словами, а личным примером, истинно христианской и бескомпромиссной жизнью. Кто следует за Христом, должен четко осознавать: этот путь не приемлет полумер, нельзя быть христианином с 9 до 12, или, скажем, пока находишься на Мессе, а потом забыть об этом до следующего раза. Следование за Христом требует радикальности, полного посвящения себя Его делу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, даже если это стоит жертв или непонимания окружающих.

 

Источник: www.radiovaticana.va

3333b

Aicina Tevi piedalīties garīgajās rekolekcijās "Tavas lielas žēlastības dēļ.", kas notiks Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu draudzē, Baznīcas ielā 28.
07.08.2020.g. 17.15 notiks rekolekcija krievu valodā - "Mans upuris – ir satrieks gars".

Kontaktpersona:
Pr.Vjačeslavs, m.t.226310861;
Viktors, m.t.29532316

V. J. Marijas bazilikas Romā iesvētīšanas gadadiena (5. augusts)

Sv Dieva dzemdetaja

Lūdzoties Dievmātes litāniju, ikreiz atkārtojam: svētā Marija, Labsirdīgā Jaunava, Debesu vārti, Rīta auseklis, Slimnieku veselība, Grēcinieku patvērums… Ar šiem tituliem, kurus svētie un Baznīcas doktori ir veltījuši Marijai, viņi vēlējās pagodināt Viņas izcilumu.

Taču ir viens tituls, vissvarīgākais, kurš iekļauj sevī visus pārējos un ir to pamats: svētā Dieva Dzemdētāja. Marija ir tā no kuras piedzima Jēzus (Mt 1, 16). Svētais Lūkass savā evaņģēlijā ierakstīja eņģeļa vārdus: “Visaugstā spēks tevi apēnos, tāpēc arī Tas, kas dzims, būs svēts un tiks saukts - Dieva Dēls” (Lk 1, 35).

Mēs esam dzirdējuši par mātēm, kuru dēli bija lieli zinātnieki, slaveni karavadoņi, tautu vadoņi, karaļi. Pasaule viņus apbrīnoja un apbrīno līdz pat mūsdienām, savā laikā tautas viņu priekšā drebēja bailēs, vai arī svētīja viņus. Taču pāri visām šīm mātēm paaugstināta ir Marija - Dieva Dēla Māte, Dieva Dzemdētāja.