ddmd

Otrdien, 1. decembrī, pēc valdības sēdes ir pieņemti jauni ierobežojumi, kas attiecas arī uz Baznīcām.

Spēkā paliek 2 m distance, roku dezinfekcija, mutes un degunu aizsegi, saskaņā ar jaunajiem ierobežojumiem tie ir jālieto arī garīdzniekiem un kalpotājiem visu dievkalpojuma laiku.

Kārtējā dievkalpojumā tiek nodrošināts, ka tajā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra (vairākas ieejas un izejas no telpām, labierīcības); vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas.

Apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā.

Ņemot vērā epidemiologu veiktās izpētes, klātienē nav atļauti grupveida koru mēģinājumi un svētdienas skolas, bet tikai individuāli.

Izmaiņas skar pulcēšanos uz privātiem pasākumiem: kristībām un bērēm. Bērēs var notikt tikai ārpus telpām, piedaloties ne vairāk kā 10 cilvēkiem, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām vienlaikus, lietojot mutes un deguna aizsegu. Līdzīgi arī kristībās atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, lietojot mutes un deguna aizsegu. Abos gadījumos neskaitot personas, kas tieši saistītas ar attiecīgās norises nodrošināšanu.

Laulību svētīšana var notikt tikai klātesot tiem, kuri laulājas un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, lietojot mutes un deguna aizsegu.

Saskaņā ar valdības pieņemtajiem lēmumiem no 7. decembra brīvdienās un svētku dienās nedrīkst darboties draudžu grāmatu galdi.

Atgādinām, ka reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu var uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 20.00.

Šie ierobežojumi ir saistoši līdz ārkārtējās situācijas beigām.

 

Latvijas Bīskapu konference

 

SvNikolajs2 6. decembris ir svētā Nikolaja diena. Daudzās Eiropas tautu tradīcijās, īpaši Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, kā arī citās Centrāleiropas valstīs, svētais Nikolajs ir bērnu aizbildnis un pazīstams kā slepens dāvanu nesējs nabadzīgiem bērniem. Leģendas, kas apvij viņa būtību, mums arvien stāsta par neaprakstāmo labsirdību, kas plūdusi no šī cilvēka.

Mūsdienās svētā Nikolaja un Ziemassvētku vecīša, kas tiek saukts arī par Santa Klausu, tēls ir saplūdis vai arī Nikolaja vietā tiek piesaukts tikai Ziemassvētku vecītis, kurš bērnus apciemo un apdāvina Ziemassvētku laikā, nevis 6. decembrī, svētā Nikolaja dienā. Lai veicinātu izpratni par svēto Nikolaju, Vācijas katoļu organizācija “Bonifatiuswerk” 2002. gadā uzsāka akciju “No Ziemassvētku vecīša brīva zona”. Akcijas ietvaros tiek uzsvērts, ka svētais Nikolajs bija reāli dzīvojusi personība, kas palīdzējusi nabagiem, īpaši nabadzīgiem bērniem. Savukārt Ziemassvētku vecītis ir 20. gs. pirmajā pusē radīts tēls, kas saistīts ar patērētājsabiedrības ideāliem. Svētais Nikolajs ir tas, kurš iedvesmo arī šodien darīt labus darbus. Ņemot vērā, ka viņš ir bērnu aizbildnis, akcijas ietvaros tiek piedāvātas dažādas preces ar svētā Nikolaja simboliku, bet iegūtie līdzekļi tiek ziedoti iestādēm, kurās aug bez vecākiem palikuši bērni.

Daudziem brīnumiem, Dieva žēlastībām un leģendām apvītais svētā Nikolaja mūžs ir aizsācies 3. gs. Pataras pilsētā, Mazāzijā, mūsdienu Turcijas teritorijā. Nikolaja vecāki bijuši ļoti ievērojami un bagāti, bet vienlaikus arī dievbijīgi cilvēki, kas pēc ilgām lūgšanām, žēlsirdības darbiem un gavēņiem ir sagaidījuši pēcnācēju – svēto Nikolaju. Jau agrā bērnībā ar šo puisēnu notika neparastas lietas - trešdienās un piektdienās viņš pieņēma barību tikai vienu reizi – vakarā, un savā lūgšanā mēdza pateikties Dievam par savu radīšanu. Šos paradumus viņš saglabāja visu mūžu.

rorate resizeНаступает время Адвента, где каждый день является еще одним шагом, приближающим праздник Рождества. И мы часто обращаемся в молитвах к Пресвятой Деве Марии, чтобы Ее заступничество помогло нам подготовиться должным образом.

По традиции в этот период служатся Мессы Пресвятой Богородице, которые называются «Рораты». Название этих Месс связано с Песней на вход (интроитом), которая начинается словами «Rorate coeli desuper…» — «Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастет вместе правда. Я, Господь, творю это» (Ис 45,8).

Чаще всего «роратние» Мессы совершаются на восходе солнца, ведь ожидание восхода небесного светила символизирует ожидание пришествия Христа, Солнца Истины, рассеявшего тьму. Именно поэтому Рораты часто предваряет процессия со свечами, во главе которой идут дети с самодельными фонариками. Богослужение начинается в полутьме и лишь во время гимна «Слава в вышних Богу» в церкви включают свет.

Еще одной из отличительных черт роратних Месс является особая свеча, стоящая у алтаря и символизирующая Пресвятую Деву Марию, которая как утренняя заря возвестила восход Солнца Правды — Иисуса Христа.

Некогда Адвент был временем активной деятельности различных церковных братств. При храмах существовали братства роратистов, которые украшали литургию пением и музыкой, таким образом привлекая людей в храмы и способствуя распространению обычая служения Роратних Месс. Также братства роратистов в XIX веке продавали специальные свечи, собирая деньги на помощь бедным.

В Даугавпилсском католическом приходе Божьей Матери Месса «Рорате» будет совершаеться каждую субботу в 7 часов утра, начиная с первой субботы Адвента (5 декабря) и до Рождества. 

 

gimenesČetrdesmit nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji ir piesaistījušas ekspertus un apvienojušies kopīgā domnīcā, lai sagatavotu priekšlikumu pilsoņu parakstu vākšanai un tautas nobalsošanai (referendumam) par ģimenes institūta stiprināšanu likumos.

“Satversmes tiesas spriedums par viendzimuma pāra kopdzīves atzīšanu par ģimeni nozīmē to, ka mums visiem ir pienācis laiks apvienoties un kopīgiem spēkiem vērsties pie Latvijas tautas ar jautājumu: “Kādas ir mūsu pamatvērtības? Ko mēs uzskatām par ģimeni un par bērna vecākiem? Vai mēs kopā piekrītam tam, ka vairs nav starpības starp māti un tēvu un ir pilnīgi vienalga, pie kāda dzimuma katrs no viņiem pieder?”” uzsver uzņēmēja un juriste, fonda “Moral Revolution” pārstāve Natālija Magazeina.

“Mēs gatavojam iniciatīvas saturu un konsultējamies ar vairāku jomu speciālistiem, lai kopīgiem spēkiem likumos nostiprinātu ģimenes institūtu. Mēs zinām, ka Latvijas iedzīvotāju vairākums ir šokēti par šo pēdējā laika uzbrukumu Satversmei, dabiskajām tiesībām un veselajam saprātam, un noteikti vēlas paust savu gribu šajā jautājumā. Mēs vāksim parakstus, un lai tauta izmanto savas Satversmes 2.pantā paredzētās konstitucionālās tiesības uz suverēnās varas īstenošanu. Mēs nosargāsim to, kas mums ir dārgs,” atzīst finanšu un biznesa vadības konsultants, biedrības “Asociācija Ģimene” pārstāvis Edvīns Ločmelis.

TieslietuMinMinistru kabinets, ņemot vērā joprojām pieaugošo Covid-19 saslimšanas gadījumu tendenci, augsto pozitīvo Covid-19 testu īpatsvaru, kas pārsniedz kritisko 4% robežu, straujo slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaita pieaugumu, nāves gadījumu skaita pieaugumu, kā arī apzinoties to, ka tiek reģistrēts uzliesmojumu skaita pieaugums augsta riska objektos – ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās, kā arī apzinoties to, ka ar katru nedēļu pieaug to gadījumu skaits, kuriem nav noskaidrojams inficēšanās cēlonis, ar 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus pulcēšanās un citus ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī uz reliģiskajām organizācijām. Lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu stājas spēkā 9.novembrī.

PPioSvētā Gara dāvanas ļauj uzplaukt kristieša garīgajai dzīvei. Tās kļūst kā daudzkrāsaini ziedi, kas atklāj kristīgās garīgās dzīves bagātību. Tomēr ziedi nav mērķis paši sev, bet pēc savas dabas tiecas izdot pastāvīgus augļus. Augļi vainago augu dzīves ciklu.

Gara augļi ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, augstsirdība, lēnprātība, uzticība, pieklājība, atturība, šķīstība. Gal 5, 22–23

Līdzīgi ir arī ar garīgo dzīvi. Tā to apraksta sv. apustulis Pāvils vēstulē galatiešiem (5,22–23). Viņš runā par Gara augļiem, kuri ir pretstatā "miesas" darbiem (Gal 5,19–21). Tie, kas dara miesas iekāres darbus, kā saka sv. Pāvils, "Dieva valstību neiemantos" (Gal 5,21). Tie, kas pieder Kristum, tie "savu miesu krustā piesituši līdz ar kaislībām un kārībām" (Gal 5,24). Tādēļ sv. Pāvils pamudina: "Ja mēs garā dzīvojam, garā arī jādarbojas." (Gal 5,25) Kas tad ir un kādi ir pieminētie Svētā Gara augļi?

italie ruA4 10 st clare of assisi italy2

«Сказание о святой Кларе, деве» повествует о многих чудесах, совершенных св. Кларой. В нем есть рассказ об умножении хлебов и бутылей с маслом, когда в монастыре закончилась пища. Но самое известное свое чудо Клара совершила в сентябре 1240 года, в пятницу, когда в монастырскую обитель ворвались сарацины и Клара отразила атаку, явив врагам освященную Гостию.

visage d elisabeth de la trinite

(1880-1906)

Блаженная Елизавета Святой ТроицыРассказывать о жизни святых значит также описывать их время, анализировать общество, в котором они жили и действовали, следовать за ними в их земном странствии среди людей, городов, стран, рассказывать о самых настоящих приключениях, порою героических.

Тем не менее, бывают случаи, когда эти моменты как бы отсутствуют: короткая жизнь, лишенная громких эпизодов, прожитая почти на обочине истории, а приключения, если они и есть, связаны лишь с внутренней жизнью.

Многие святые ходили бесконечными тропами, спускались в немыслимые бездны и возносились на недосягаемые высоты, но все это - в постранстве души. Впрочем, мы, христиане, хорошо знаем, как беспредельна человеческая жизнь, если в ней присутствует Бог и Его тайна.

thumb 1920 111980

1. Dieva Atklāsme

Apustulis Pāvils 1 vēstulē Timotejam uzsver: Dievs "grib, lai visi cilvēki būtu atpestīti un nonāktu līdz patiesības pazīšanai." ( 1 Tim 2, 4) Tādēļ jau kopš neatminamiem laikiem praktiski visas pasaules tautas mēģināja, ar dažādu reliģisku aktu palīdzību nonākt kontaktā ar Dievu vai dievībām. Katoliskā Baznīca, īpaši pēc Vatikāna II koncila māca, ka nav nevienas reliģijas, kurās kaut nepilnīgā veidā nebūtu klātesoša Dieva Atklāsme. Dievs Sevi jau atklāj radīšanas brīdī un caur radību, bet turpināja un turpina Sevi atklāt caur dažādām reliģijām visā pasaulē. Tur kur ir reliģija, tur ir attiecības ar Dievu, kaut arī šajās reliģijās Dieva izdejas, vai izpratnes līmenis ir nepilnīgs un izkropļots. Jau apustulis Pāvils vēstulē Romiešiem raksta: „Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos... (Rom 1,20). Nav reliģijas, kurās nebūtu klātesoša dievišķa darbība, kaut nepilnīgā veidā. Dievs, noslēpumaini darbojās ikvienā cilvēkā, tautā, reliģiskā sistēmā jau kopš pasaules radīšanas, tādējādi sagatavojot savu unikālo, neatkārtojamo Atklāsmi Jēzus Kristus Personā. Tieši tādēļ Dievs izvēlējās konkrētus cilvēkus – Ābrahāmu, Īzaku, Jēkabu, Mozu, visu Izraēļa tautu, lai atklātu Sevi caur monoteisku reliģiju – jūdaismu. Dieva Atklāsme konkretizējās un realizējās vēsturē un caur vēsturi. Savu pilnību šī Atklāseme par Dievu sasniedza Jēzus Kristus – Vienpiedzimušā Dieva Dēla Personā, kurš iemiesojās, pieņemdams cilvēka veidu, kļūdams patiess Dievs un patiess Cilvēks.

sv Mise par mirusajiem