3333b

Приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «По великой милости Твоей». 31.07.2020 в 17.15 состоится реколлекция «Адам, где ты?» в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

Asīze

Svetvietas AsizeAsīze ir ievērojama ar to, ka tajā ir dzimis franciskāņu ordeņa aizsācējs sv. Francisks, kā arī sv. Klāra. Galvenais pilsētas apskates objekts ir Eņģeļu Sv. Marijas bazilika, kurā atrodas cita maza baznīciņa – Porciunkula, kur meklējami franciskāņu ordeņa pirmsākumi.

Lūgšanas laikā mazajā, pussagruvušajā svētā Damiāna baznīciņā netālu no Asīzes sv. Francisks dzirdēja Kristus balsi sev sakām: „Atjauno Manu namu, kas sabrūk!” Sv. Francisks nekavējoties sāka vākt naudu, lai samaksātu par vecās baznīcas atjaunošanu. Viņš pat pārdeva kādu auduma baķi no sava tēva veikala. Izcēlās strīds tēva un dēla starpā, un Francisks atteicās no sava mantojuma, atdeva drēbes, kas viņam bija mugurā, un par savu dzīves ceļa pavadoni izvēlējās „Nabadzības kundzi”. Viņš ubagoja naudu, lai spētu pabeigt baznīcas atjaunošanas darbus, rūpējās par nabagiem un sprediķoja.

1209. gadā Francisks salika svētsolījumus, kas bija sākums franciskāņu ordenim. Kad Franciskam pievienojās pirmie sekotāji, brāļi apmetās Porciunkulā. Viņi dzīvoja nabadzībā un vienkāršībā, savas pazemības dēļ iemantojot apzīmējumu „mazākie brāļi”.

Sv. Francisks ir viens no tiem nedaudzajiem svētajiem, kurus ar Kristu vienojusi īpaša, pārdabiska saikne, dalība Kunga ciešanās. 1224. gadā viņš saņēma stigmas - Kristus brūču zīmes.

Mūsdienās uz Asīzi dodas miljoniem svētceļnieku.

Apmeklējot uz Asīzi, ir vērts doties arī uz nepilnus 100 km attālo Orvjeto pilsētiņu, kur 1263. gadā notika euharistiskais brīnums. Kāds vācu priesteris, Pēteris no Prāgas, sava svētceļojuma laikā uz Romu bija apstājies Bolsēnas pilī. Lai arī viņš bija ļoti dievbijīgs, tomēr līdz galam nespēja noticēt Euharistijas sakramentam, tāpēc lūdza Kungu dod Viņam kādu zīmi. Svinot Svēto Misi sv. Kristīnes baznīcā un izsakot konsekrācijas vārdus, hostija priestera rokās sāka pārvērsties miesā un no tās sāka pilēt asinis. Sākotnēji priesteris centās hostiju paslēpt korporālā, bet tad, vairs nespējot turpināt Svēto Misi, nekavējoties devās uz tuvējo Orvjeto, kur tajā laikā rezidēja pāvests Urbāns IV. Pēc pāvesta lūguma asiņojošā hostija un korporāls ar svinīgu procesiju tika pārnests uz Orvjeto katedrāli, kur tas apskatāms joprojām. Katru gadu Kunga Miesas un Asins svētkos Orvjeto pulcējas daudzi ticīgie, lai piedalītos svinīgajā procesijā pa Orvjeto pilsētas ielām.

IakimUnAnna

«Родители Пречистой Девы Марии, Матери Божией, чьи имена сохранены древней христианской традицией». В этих нескольких словах из Римского Мартиролога заключено всё, что мы знаем о святых Иоакиме и Анне.

В канонических Евангелиях нет никаких сведений о них, однако традиция их почитания насчитывает почти столько же лет, сколько существует сама Церковь. История преданной взаимной любви родителей Пречистой Девы Марии изложена в апокрифических текстах Протоевангелия Иакова, Евангелия псевдо-Матфея, книге Рождества Марии, а в житийной литературе дополнена множеством подробностей, о которых сегодня никто уже не сможет с уверенностью сказать – являются ли они дошедшими до нас подлинными свидетельствами очевидцев и участников событий двухтысячелетней давности, или плодом поэтического воображения потомков.

 Aglona

Svetcelijums AglonaAglona, kas atrodas 250 km attālumā no Rīgas, ir starptautiska mēroga svētvieta, kurā katru gadu uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem 15. augustā ierodas tūkstošiem svētceļnieku.

Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas bazilika ir vissvarīgākā svētnīca un lielākais svētceļojumu centrs Ziemeļaustrumu Eiropā. Pirmā baznīca Aglonā tika uzbūvēta 1700. gadā. Tā bija koka celtne, kura sadega 1766. gadā. Pašreizējo baznīcu uzcēla dominikāņu mūki – „baltie tēvi” laika posmā no 1768. – 1800. gadam.

Aglonas bazilika celta vēlā baroka stilā, tās priekšdaļā izbūvēti divi 60 m augsti torņi. Dievnama interjers saglabājies pēc pēdējās pārveides no 18. - 19. gs. Baznīcas iekārtas priekšmeti - kancele, ērģeļu prospekts, ērģeles, biktssols, soli darināti 18. gs., sānu altāri - 19. gs. sākumā. Baznīcā glabājas plaša gleznu, skulptūru un mākslas vērtību kolekcija, tajā skaitā slavenā svētbilde "Aglonas Brīnumdarītāja Dievmāte".

jakobs

Иаков Старший или Иаков Заведеев — один из двенадцати апостолов. Он родился в Палестине (точная дата не известна) и умер в Иерусалиме около 44 н.э.

Биографические сведения об Иакове в Евангелиях и в Деяниях апостолов позволяют проследить его жизненный путь лишь фрагментарно. Он был сыном галилейского рыбака Зеведея и братом Иоанна Богослова, очевидно, старшим, поскольку евангелисты, говоря о сыновьях Зеведеевых, чаще всего указывают Иакова первым (например, Мф 4, 21; Мк 1, 19-20). Вместе с отцом и братом он занимался рыболовством (Мф 4, 21; Мк 1, 19).

3333b

Приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «По великой милости Твоей». 03.07.2020 в 17.15 состоится реколлекции «Кто делает грех, тот от дьявола» в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

Uzole 3

Лекция психолога Татьяны Узоле "Человеческий страх и злость у христианина" - 12.07.2020, костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

 

audio ic3- Аудио

 

eksorcism

Согласно исследованию ВЦИОМ, почти половина россиян (45%) не верит в существование дьявола. Католический священник из Испании Хосе Мария Вегас Мольа, который уже более двадцати лет служит в России, об этом очень сожалеет. Будучи официальным экзорцистом Архиепархии Божией Матери в Москве, отец Хосе уверен, что неверие не делает дьявола менее опасным. Вот и Папа Франциск недавно призвал католических священников не стесняться прибегать к услугам экзорцистов, если у них возникают подозрения в одержимости кого-то из прихожан. О том, как дьявол подчиняет себе человеческую волю, чего он боится и как изгоняется, священник рассказал в интервью РИА Новости.

— Отец Хосе, когда, на ваш взгляд, злой дух подчиняет себе человека?

— Влияние злого духа всегда подавляет или ограничивает нашу волю и притупляет нашу совесть. Важно понимать, что дьявол может только искушать нас, но решение преступить заповеди принимаем мы сами.

Недавно в Москве была интересная конференция, на которой один американский священник назвал четыре ситуации, четыре «точки доступа» дьявола в нашу жизнь.

vtorobrachnye

Почему разведенным, вступившим в повторный брак, отказано в милосердии и запрещено причащаться, а молодым людям, вступающим в интимную связь до брака, не отказано в отпущении грехов и в Причастии? Ведь, по сути, и те, и другие нарушают заповедь.

Автор вопроса верно заметил очевидную вещь: и те, и другие нарушают заповедь. Разведенным же второбрачным предлагается пройти путь покаяния и вновь приобщаться Святых Тайн. Но что означает этот путь покаяния?

Милосердный подход к вопросу разведенных второбрачных описан уже в учении Нашего Господа Иисуса Христа, в Евангелии. «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие, - говорит Иисус, - покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1,15). Не может быть истинного обращения, если человек не раскаялся в прошлых грехах. Когда речь идет о милосердии Бога, часто мы забываем об этих существенных словах Иисуса, о Его призыве к покаянию. Покаяние, конечно, не означает раскаяться в прежних грехах, чтобы заранее получить прощение за новые грехи, а в нашем случае – разведенных второбрачных – мы имеем дело именно с такой ситуацией.

Pr. Džons R. P. Rasels (John R.P. Russel)

 

stJēzus zināja, ko rakstu mācītāji domā (Mt 9,4). Viņš zina arī to, ko mēs domājam. Viņš zina visu. Dieva pilnīgajā visa zināšanā nav trūkumu. Tas gan neattiecas uz Viņa radībām - pat ne eņģeļiem: kritušajiem vai nekritušajiem.

Mums, cilvēkiem, piemīt krietni vien mazāk inteliģences, nekā eņģeļiem. Dionīsijs [red.: - Pseidodionīsijs Areopagīts] saka, ka “eņģeļa intelektuālais spēks mirdz skaidrā dievišķo jēdzienu vienkāršībā” (De divinis nominibus [Par dievišķajiem vārdiem], VII). Viņu prāts ir tuvu Dievam. Kamēr mums ir nosliece padarīt lietas netīras, nešķīstas.

Un tomēr, ir lietas, ko pat eņģeļi nezina. Nav nekā tāda, ko Dievs nezinātu. Visa gudrība, visa zinība īstenībā nāk no Dieva. Ja tu zini, pazīsti kādu lietu (kas ir pretēji domāšanai, ka tu zini vai pazīsti kaut ko), tas ir tāpēc, ka Dievs tev to ir devis zināt. Ja Dievs nav devis gudrības dāvanu, tu nezini un nepazīsti to, ko domā, ka zini un pazīsti. Tu tam tikai tici. Taču pārliecība nav zināšana. Katram ir viedoklis. Taču ne katram ir zināšana un pazīšana. Iemesls, kāpēc eņģeļi un cilvēki nezina visu, ir tajā, ka Dievs nav mums devis zināt visu.