Angel

Тема ангелов весьма интересна. Достаточно хотя бы ввести слово «ангелы» в любой поисковик сети Интернет – и очень много материалов найдётся на эту тему. Только, к сожалению, зачастую найденные материалы ничего общего не имеют с христианским вероучением. Мир ангелов, можно сказать, это другая цивилизация, которая находится рядом с людьми, это мир чистых духов, о которых мы в действительности немногое знаем. Но Господь приглашает нас узнать этот мир настолько, насколько мы способны его принять и понять.

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA OKTOBRĪ

 

Katru vakaru 17.30 – kopīga Rožukroņa lūgšana
Draudzes 40 stundu atlaidas
Oktobra mēnesī pēc sv. Mises vai citā piemērotā laikā jānoskaita Rožukroņa vienu daļu (Ench. Ind., n. 48).
Par Rožukroņa lūgšanu oktobra mēnesī pilnas atlaidas (skat. Ench. Indulg., 17. n. 1§ 1° un 2°, 62. lpp).
 
1. oktobrī, ceturtdiena Sv. Terēzes no Bērna Jēzus un Vissvētākā Vaiga,
jaunavas un Baznīcas doktore, piemiņas diena
  09.30 Sv. Mise latviski
  12.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Euharistiskā procesija latviski
 
2. oktobrī, piektdiena Draudzes atlaidu diena
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise poliski
 
3. oktobrī, sestdiena Draudzes atlaidu diena
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise poliski
 
4. oktobrī, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXVII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11. oktobrī, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXVIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
18. oktobrī, svētdiena Svētais evaņģēlists Lūkass, svētki
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
25. oktobrī, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXX svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
28. oktobrī, trešdiena Svētie apustuļi Sīmanis un Jūda, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 

 

PPio

"Даю вам единственный ориентир: святую любовь. Любите Бога! Любите людей! Для того, кто любит, небо и земля становятся единым целым!"


Падре Пио

 

 

2888 420Turpinot pārdomāt teologālos tikumus, pievērsīsimies cerības tikumam. Kas tad ir cerība kā tikums?
To var definēt šādi: cerība ir pārdabisks, ieliets tikums, kas cilvēkam dāvā spēju gaidīt Dieva apsolījumu, mūžīgo svētlaimi un droši paļauties uz līdzekļiem, kurus Dievs dāvā mūžīgās svētlaimes iegūšanai. “Būsim nelokāmi, apliecinādami savu cerību, jo apsolījumu devējs ir uzticīgs”. (Ebr 10,23) Cerība ir gribas akts. Tas pastāv paļāvīgā gaidīšanā, ir vienots ar noteiktu drošību, ka cerētais labums tiks sasniegts.

Pirmais cerības objekts ir Dievs, Viņa bezgalīgais labums. Dieva labumi – svētlaime un viss, kas svētlaimi piepilda, vieta debesīs, miesas un dvēseles pilnveidojums, eņģeļu un svēto sabiedrība. Otrais cerības objekts ir līdzekļi Dieva sasniegšanai: grēku piedošana, svētdarītāja žēlastība, palīga žēlastība un visi pārējie ārējie un iekšējie līdzekļi, kas veicina tuvināšanos Dievam. “Šī ir uzticība cerībā, kāda mums ir uz Viņu, ka Viņš visā mūs uzklausīs, ko vien mēs lūdzam saskaņā ar Viņa gribu.” (1Jņ 5,14)

Svētais Staņislavs Kostka
Mūks

Sv Stanislavs Kostka Staņislavs Kostka (XVI gs.) nāk no Rostovas pie Pšasnišas (Polijā). Viņš mācās jezuītu vadītā ģimnāzijā. Audzinātāji agri pamana zēna īpašās spējas mācībās un intensīvo garīgo dzīvi. 1565. gadā Staņislavs smagi saslimst un saņem brīnumainu dziedināšanu. Viņš redz Dieva Māti ar Bērnu, kas tam atgriež veselību ar nosacījumu, ka viņš iestāsies jezuītu ordenī. Staņislavs kļūst par jezuītu mūku 1567. gadā Romā. Viņu raksturo garīgs briedums un dziļš lūgšanas gars. Tomēr neilgi pēc tam viņš saslimst ar malāriju un mirst.

Kad divus gadus pēc nāves tiek atvērts Staņislava Kostkas zārks, atklājas, ka viņa miesu nav skārusi satrūdēšana. 1726. gadā pāvests Benedikts XIII Staņislavu Kostku kanonizē. Polijā viņu godina kā bērnu un jauniešu aizbildni. 1962. gadā pāvests Jānis XXIII pasludina svēto Staņislavu Kostku par Polijas aizbildni.

Pārpublicēts no www.katolis.lv

 

santi cornelio e cipriano2 kopiya

Святые Корнелий и Киприан – иерархи Церкви середины III столетия, когда трагические события, связанные с гонением на христиан, породили важные богословские проблемы, в разрешении которых эти мученики приняли прямое участие.

Систематическое преследование исповедников Христа предпринял император Деций, правивший с 249 по 251 год. В январе 250 г. вышел эдикт, предписывавший всем христианам под страхом смерти принять участие в языческих жертвоприношениях в присутствии представителей власти. Многие члены Церкви отказались выполнить это распоряжение и стали мучениками (включая и Папу Римского Фабиана), но другие выполнили приказ, желая спасти свою жизнь.

Duhovnye vstrechi

20 сентября (воскресенье) –  ДУХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ в приходе Непорочного Зачатия Девы Марии (по адресу А. Пумпура 11 а):

  • в 16.00 – св.Месса на русском языке в намерении семей
  • в 17.00 – встреча с настоятелем о.Бернардом
    Тема: «Открытие духовных встреч . Интересующие темы и вопросы».

Контакное лицо: Виктор, м.т. (+371) 29532316.

altar Kostka

Litanija Svātam Stanislavam Kostka

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison!
Kristus klausi myus, Kristus izklausi myus!

Dīvs Svātais Gors, apsažāloj par mums.
Dīvs Tavs nu dabasim, apsažāloj par mums.
Dīvs Dāls pasauļa Pesteitojs, apsažāloj par mums.
Svāto Trejadeiba vīns Dīvs, apsažāloj par mums.
Svāto Marija, izzinēju Kēnenīne, lyudz Dīvu par mums.

Sv. Stanislavs, vysod ar korstu Dīva mīlesteibu dagušs, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, korstais pīlyudzejs Vyssv.Oltora Sakramenta, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, nūmiļōtais Vys. Jaunovas Marijas dāls, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, Svātos Borbolas uzticeigais kolps, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, mērstušim centeigais aizstõvis, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, Jezus Vīneibas izlaseitajs krõšņums, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, styprais pats sevis uzvarātõjs, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, spēceigs elles goru uzvarātõjs, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, dižsirdeigs ļauna pasauļa smodātõjs, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, spūžais padīvejbas spūguļs, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, pilneigajs paklauseibas paraugs, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, navainejbas un svātuma moceitõjs, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, ceistejbas skaistais zīdeņš, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, dedzeigs Dīva paaicynošonas pildeitõjs, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, sovu kārdynojumu uzvāratõjs, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, kurš kristeibā imontotu nevaineibu leidz nõvei uzglobõji, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, kuru dabasu enģeli ar Vyss. Dīva Mīsu pabaroja, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, kuram Marija Jezus Bārnu uz rūkom salyka, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, kurš dvēseles īnaidnīku ar krysta zeimi atmeta, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, kurš sovas nõves stundi īprīkš nūteica, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, kura svātuma slave zynoma vysā pasaulē, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, navainejgõs jaunotnes aizbildnis, lyudz Dīvu par mums.
Sv. Stanislavs, myusu Patrons un aizstõvis, lyudz Dīvu par mums.
      Lai mēs Tovim tykumim sekotu, izlyudz mums no Dīva.
      Lai mēs bez Sv. Sakramentu nū šos pasaules naaizītu, izlyudz mums no Dīva.
      Lai mēs ar Dīva īdvāsmu leidzstrõdõtu, izlyudz mums no Dīva.
      Lai mēs valna, pasauļa un mīsas kardynõšonas uzvarātu, izlyudz mums no Dīva.
      Lai mēs vīnmār dīvbijeigi dzeivõtu, izlyudz mums no Dīva.
      Lai mēs myužeigu dzeivi īmontõtu, izlyudz mums no Dīva.
Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs.
Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, izklausi myus, Kungs un Dīvs.
Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, Apsažāloj par mums!

      Kristus klausi myus, Kristus izklausi myus!
      Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison!

Tavs myusu… Sveicynõta Marija… Gūds….

Lyudzis par mums, Svātais Stanislavs,
Lai mes Kristus apsūlējumu toptu cīneigi.

Lyugsimēs: Dīvs, kurš storp citiem Tovas gūdreibas breinumim Sv.Stanislava breinišķūs godūs esi parūdeisveiriškas svēteibas žēlesteibu, dūd mums kuri Tevi lyudzam, lai pēc sv. Stanislava pīmāra ryupeigi izmontõdami laiku varātu iīt myužeigā dzeivē caur Jezu Kristu myusu Kungu. Amen.

 

Men 7

В этом году 9 сентября 30ая годовщина гибели замечательного священника Александра Меня. За прошедшие годы количество его учеников постоянно возрастает. Переиздаются его книги, многие из них переведены на иностранные языки. В память о протоиерее А.Мени публикуем его проповедь "Заповеди блаженства"

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA SEPTEMBRĪ

 

   
6. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija latviski
  15.00 Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
8. septembris, otrdiena Vissv. Jaunavas Marijas dzimšana, svētki 
  09.30 Sv. Mise latviski
  12.00   latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise, Euharistiskā procesija poliski
 
10. septembris, ceturdiena  
novennas SV. STAŅISLAVA KOSTKAS godam sākums
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise, Euharistiskā procesija latviski
 
11. septembris, piektiena Lurdas Dievmāte, piemiņas diena 
   09.30 Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
  12.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
12. septembris, sestdiena Vissv. Jaunavas Marijas vārda diena, piemiņas diena 
  07.00 Sv. Mise latviski
  12.00 dievkalpojums Daugavpils pilsētas katoļu kapos  
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
13. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXIV svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
18. septembris, piektdiena Sv. Staņislavs Kostka, mūks,
piemiņas diena un novennas noslēgums
  09.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Euharistiskā procesija poliski
 
20. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXV svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
21. septembris, pirmdiena Sv. Apustulis un evaņģēlists Matejs, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
27. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXVI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski

 

Oktobra mēnesī Rožukronis plkst.17.30 un Sv.Mise – 18.00.
Pilnas atlaidas par Rožukroņa lūgšanu oktobra mēnesī.