Marija DievmateŠajā mēnesī godinām Dievmāti. Viņa ir mūsu zemes sevišķā aizbildne - Māras zemes Karaliene. Taču mūsos var rasties izbrīna - godinām Viņu kā Karalieni, bet Viņa saka: „Lūk, es esmu Kunga kalpone” (Lk 1,38). Tā Viņa sevi sauc brīdī, kad dzirdēja cilvēkam neparastus eņģeļa vārdus: „Esi sveicināta žēlastības pilnā” (Lk 1,28). Eņģeļa sveiciens liek mums redzēt Marijā Jaunavu, kas ir paaugstināta pāri eņģeļiem, bet Marijas atbilde liek redzēt Viņu nometušos ceļos, kalpojot Dievam un cilvēkiem. Tas mūsu sirdi var mierināt - redzot Viņā Kunga Kalponi, mīlot Viņu kā Māti un godinot kā Karalieni.

Pirms savas kalpošanas uzsākšanas, kā liecina tradīcija, Dieva Māte savu bērnību pavadīja svētnīcā, kur Viņa lasīja svētās grāmatas. No tām iegūtās gudrības augļus mēs lasām Magnificat himnā, kuru Viņa izteica Elizabetes mājā. Svētnīcā Marija sagatavoja savu dvēseli visam, ko Dievs no Viņas dzīves laikā sagaidīja. Un mēs zinām, ka no Marijas daudz sagaidīja Tas, kuram vienīgajam bija tiesības uzstādīt jebkādas prasības.

Третью проповедь Великого поста проповедник Папского дома Раньеро Канталамесса озаглавил «Идолопоклонство, антитеза живому Богу».

casovnja

По утрам, когда мы просыпаемся, мы переживаем совершенно уникальный опыт, хотя и почти не обращаем на это внимания. Ночью, пока мы спим, все вещи вокруг нас реальны, они существуют. Но только после пробуждения они начинают существовать для нас, мы осознаем их и замечаем. С описания этого повседневного опыта каждого из нас и применяя его к нашим отношениям с Богом, отец Раньеро Канталамесса начал свою третью проповедь Четыредесятницы, прочитанную в пятницу 29 марта для Римской Курии и Папы.

Бог есть всегда, «Им мы живем, движемся и существуем» (Деян 17,28), но это происходит как бы во сне. Поэтому дух также нуждается в пробуждении, и в Священном Писании часто звучит призыв проснуться: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос "(Еф 5,14); «Наступил уже час пробудиться нам от сна» (Рим 13,11).

EUTuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Latvijas bīskapu konference vēlas atgādināt par katra kristieša līdzatbildību kopējā labumā, kas ir cieši saistīts ar līdzdalību vēlēšanās. Baznīca augstu vērtē demokrātisko iekārtu, jo tā nodrošina pilsoņu piedalīšanos politiskajā izvēlē un garantē tiem iespēju gan ievēlēt un kontrolēt savus vadītājus, gan arī nepieciešamības gadījumā tos nomainīt. Patiesa demokrātija ir iespējama tikai tiesiskā valstī, pamatojoties uz patiesu izpratni par cilvēka cieņu un personas brīvību.

Viens no Baznīcas uzdevumiem ir vienmēr un visur sludināt morālos principus, arī tos, kas attiecas uz sociālo un ekonomisko kārtību. Tāpat tās uzdevums ir izteikt spriedumu par jebkuru cilvēcisko realitāti tik lielā mērā, cik to pieprasa cilvēka pamattiesības un tās integrālais labums valsts attīstības un mūžības perspektīvā.

4 maijsŠo sestdien, 4. maijā, tiks atzīmēta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Šajā dienā notiks tradicionālais ekumenisks dievkalpojums, lai pateiktos par mūsu valsti un tās neatkarību, kā arī lūgtu svētību Latvijas un tās iedzīvotāju nākotnei. Dievkalpojumā piedalīsies un klātesošos uzrunās Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Hanss Martins Jensons, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns un pareizticīgo bīskaps Jānis Sičevskis. Ekumeniskais dievkalpojums norisināsies plkst. 9 Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē.

Ekumēniskais dievkalpojums no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles. TIEŠRAIDE

 

Jaun Marijas godin2Maijs Romas Katoļu baznīcas kalendārā ir Svētās Jaunavas Marijas mēnesis – laiks, kad tai tiek veltīti īpaši dievkalpojumi un lūgšanas. Maija dievkalpojumi ir savdabīgi rituāli Jaunavas Marijas godināšanai, kad cilvēki pulcējas pie krucifiksiem, kas atrodas ceļmalās, ceļu krustojumos, pie senām un ne tik senām lauku mājām, lai dziedātu dziesmas Dievmātes godam, skaitītu Rožukroni, izdziedātu Litāniju Jaunavai Marijai, lūgtu Dieva un Dievmātes svētību, gūtu garīgu stiprinājumu. šī gandrīz 200 gadus senā katoļu tradīcija ir saglabājusies Latgalē.

Maija dievkalpojumus cilvēki sauc par dziedāšanu pie krusta un notur pēc pašu ierosmes, visbiežāk bez garīdznieku klātbūtnes. Dievkalpojumu vadītāji ir no pašu vidus, visbiežāk tās ir gados vecākās sievas, kas labi pārzin rituāla uzbūvi, prot melodijas un zina kā uzsākt nākamo dziesmu.