Может ли некатолик исповедоваться католическому священнику и причащаться в католической церкви?

va

В документе, опубликованном Национальным отделом по экуменизму и межрелигиозному диалогу при Итальянской епископской конференции, подробно излагаются принципы и основания пастырского подхода к верующим, принадлежащим к православным Церквам.
Во-первых, подчеркивается, что восточные Церкви, не находящиеся в полном общении с Католической Церковью, обладают действительными Таинствами, обеспеченными апостольской преемственностью. Однако существует тесная связь между церковным единством и таинственным единством, поэтому в целом здесь действует правило: католические священнослужители преподают Таинства законным образом только католикам, а католики, в свою очередь, принимают Таинства законным образом только от католических священнослужителей.

Svētais Pēteris Juliāns Eimards (Pierre-Julien Eymard)
(1811.g. 4. februāris – 1868.g. 1. augusts, La Mure)

EymardSvētais Pēteris Juliāns Eimards (Pierre-Julien Eymard), Vissvētā Sakramenta Priesteru kongregācijas dibinātājs, ir rakstījis: „Es nebūt nerūpējos par ikdienišķo maizi. Lai Karalis rūpējas par saviem kareivjiem. Mūsu vislielākās rūpes ir sniegt Viņam pienācīgu mājvietu, sniegt Viņam tabernākulu, altāri, izdaiļojumus... Viņam lai veltām visu, kas mums pieder: Euharistiskais Karalis ir tā visa cienīgs”. Kas gan ir šis svētais?

Galva pie tabernākula

Kādā 1804. gada dienā, kāds nažu asinātājs sasniedz Grenobles diecēzes (Francijā) La Mure pilsētiņu: viņu sauc Juliāns Eimards. Nāve ir izpostījusi viņa ģimeni no kuras ir izdzīvojuši tikai divi bērni: Antonijs un Marija Anna. Pēdējā ir divpadsmit gadu veca, kad 1811. gada 4. februārī viņa sievai piedzimst Pēteris Juliāns. Eimarda kungs liek nokristīt jaundzimušo jau nākošajā dienā. Pētera Juliāna māte nespēj pavadīt dienu bez aiziešanas uz baznīcu, lai tur uz pāris minūtēm nomestos ceļos. Viņa sev līdzi nes arī mazo Pēteri Juliānu, kas ietīts priekšautā un to velta Jēzum. Līdzko bērniņš sāk staigāt, viņš pavada māti uz baznīcu, taču drīz vien viņš iet viens pats, vairākas reizes dienā. Kādu dienu viņa māsa Marija Anna to pārsteidz aiz altāra, uzkāpušu uz ķeblīša, ar noliektu galvu pret tabernākulu. Pēteris Juliāns skaidro: „Tas ir tāpēc, ka es klausos un no šejienes es dzirdu labāk”. Viņa sirdī sakņojas ārkārtēja dedzība uz Vissvēto Sakramentu. Taču arī viņš nav bez trūkumiem: ir stūrgalvīgs, viegli sadusmojas, ir ziņkārīgs. Tomēr pēc dabas ir godīgs, nespēj dzīvot ar meliem. Pēteris Juliāns ir zinātkārs un viņam piemīt arī izteikta nosliece uz roku darbu. Tā kā apgabalā ir daudz riekstkoku, Juliāns Eimards uzceļ maltuvi, novēlēdams, lai dēls kļūtu par riekstu eļļas ražotāju.

Alfonss Liguri1.augustā Baznīca atzīmē svētā Alfonsa Marijas Liguri dienu. Viņam bija veltīta arī pāvesta katehēze. Tiekoties ar svētceļniekiem trešdienas vispārējā audiencē, Benedikts XVI atgādināja, ka Alfonss Liguri ir viens no Baznīcas doktoriem, Svētā Pestītāja kongregācijas dibinātājs, morālteologu un biktstēvu debesīgais aizbildnis.

Viņš ir viens no iemīļotākajiem XVIII gadsimta svētajiem, kurš savu popularitāti izpelnījās ar vienkāršo dzīvesveidu un ar savu mācību par Grēksūdzes sakramentu. Lielā pacēluma laikā, ko ietekmēja jansenisma kustība, Liguri ieteica biktstēviem administrēt šo sakramentu kā priecīgu apskaušanos ar Dievu Tēvu, kas savā bezgalīgajā žēlsirdībā nepagurst pieņemt ikvienu savu bērnu, kas ir nožēlojis grēkus.

1759.gadā Alfonss Liguri uzrakstīja traktātu „Lūgšanas lielais spēks”, ko viņš pats uzskatīja par vispraktiskāko no saviem rakstiem. Lūgšanu viņš apraksta kā „vajadzīgu un drošu līdzekli, lai saņemtu pestīšanu un visas žēlastības, kuras mums ir nepieciešamas, lai to iegūtu”. Pāvests norādīja, ka šai frāzē sintētiskā veidā izteikta svētā Alfonsa izpratne par lūgšanu. Benedikts XVI paskaidroja: „Sakot, ka lūgšana ir līdzeklis, viņš atgādina par mērķi, kas cilvēkam ir jāsasniedz. Dievs mūs ir radījis mīlestībā, lai varētu dāvāt mums dzīvi pilnībā, taču grēka dēļ šis mērķis ir attālinājies, tāpēc tikai Dieva žēlastība var darīt to pieejamu.”

cq5Sveice gvarde

Jau vairāk nekā 500 gadus pāvestam kalpo Šveices gvarde. Karavīru uzdevums ir rūpēties par Svētā tēva, viņa līdzstrādnieku un Vatikāna ciemiņu drošību, kā arī veikt goda sardzes. Taču ko gvardi dara brīvajā laikā?

Tūristi un svētceļnieki, kuri ierodas Romā, Svētā Pētera laukumā, nevar nepamanīt šos krāšņajos tērpos ģērbušos puišus, kas stāv pie ieejām Vatikānā. Viņi visi ir Šveices pilsoņi, katoļticīgi, beiguši Šveices armijas jaunkareivju skolu. Viņu minimālais dienesta ilgums Vatikānā ir 25 mēneši.

IL
Святой Игнатий Лойола основатель Общества Иисуса (ордена иезуитов).

Детство и юность святого

Дон Иньиго Лопес де Рекардо Лойола родился 23 октября 1491 года в баскской провинции Гипускоа Испания в родовом замке Лойола. Семья Лойола была одной из знатнейших аристократических семей в Испании того времени. Он являлся младшим, тринадцатым ребенком (восьмым сыном) и после смерти его родителей через какое-то время был отправлен на житье и воспитание к крестному в город Аревало. Его крестный отец — Хуан Веласкес был королевским казначеем кастильского двора. Ребенок воспитывался как положено дворянину того времени: научился читать и писать по-кастильски, фехтовать, ездить верхом, сочинять стихи, играть на мандолине. Благодаря знатности семьи и родственным связям, у него были покровители, и в 16 лет, то есть в 1507 году, дон Иньиго стал пажом при дворе королевской четы Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, резиденция двора которых находилась в Барселоне.

DzokovicsJa mums būtu jāsastāda saraksts, kuru sportistu dāsnums nav izmērāms, tad Novaka Džokoviča vārds noteikti tajā būtu.

Trīsdesmit divu gadu vecā serbu tenisa zvaigzne Novaks Džokovičs 14. jūlijā vinnēja savu piekto Vimbldonas tenisa turnīra kausu un sešpadsmito Grand Slam turnīra uzvaru, uzveicot Rodžeru Federeru iespaidīgā mačā - vēl tikai 3 minūtes un mačs būtu ildzis precīzi piecas stundas (ilgākais fināls Vimbldonas vēsturē).

Droši var apgalvot, ka šis vīrs, kurš dominē pasaules tenisa elitē jau tik ilgi, bija spējis atrast nepieciešamo enerģiju savai pēdējai spalvai pie cepures, pateicoties regulārai Bībeles lasīšanai.

“Vispirms esmu ortodoksāls kristietis, un tikai pēc tam sportists.”

Pasaules pirmais tenisists ir kristietis, un viņš nekautrējas to pateikt publiski. Nav nekas neparasts, redzot Novaku Džokoviču piesaucot Kristu kādas tikšanās laikā vai valkājot krustiņu kaklā, tādā veidā liecinot par savu ticību. Pie reliģiskās pārliecības viņš nonāca vēl pirms visiem 68, tai skaitā 12 Grand Slam turnīru, uzvarētāja tituliem, iegūtiem kopš karjeras sākuma.

“Šis ir vissvarīgākais tituls manā dzīvē, tāpēc ka vispirmām kārtām esmu ortodoksāls kristietis un tikai tad – sportists,” viņš sacīja 2011. gada aprīlī, kad saņēma pirmās pakāpes Sv. Savas ordeni no Serbijas Pareizticīgās Baznīcas patriarha Ireneja rokām, un tas viņam tika piešķirts sevišķā kārtā par sniegto finansiālu atbalstu reliģisko ēku renovācijām un remontiem viņa dzimtajā Serbijā.

bazilika1

Šodien jutu, ka ir jāraksta. Jau agrāk, savā blogā, biju rakstījis, ka arī mums, Latvijā, ir jārēķinās, ka ar katru gadu pieaugs spriedze un nepatika pret Katoļu Baznīcu, kas lēnām pāraugs naida runā, slēptā vai publiskā izsmiešanā, zaimošanā un izolācijā. Ļoti ceru, ka līdz fiziskām vajāšanām nenonāksim. Jau šobrīd daudzās "Rietumu valstīs" tiek demolētas, aizdedzinātas un apķēpātas baznīcas, notiek fiziski uzbrukumi garīdzniekiem un klostermāsām.

Laiks, kad varējām runāt par Baznīcu, kura ir triumfējoša, uzvaroša un dažādās tautās klātesoša ir beidzies, vai arī lēnām beidzas. Mums, kristiešiem, katoļiem, nākotnē ir jārēķinās, ka skaitliski kļūsim mazāki, būs aizvien grūtāk publiski apliecināt savu ticību, tiksim diskriminēti un izolēti. Lēnām atgriežas padomju laiki arī Latvijā. Nesenie uzbrukumi no Valsts Ieņēmuma Dienesta puses to tikai apliecina. Pat drūmajos komunistu laikos čekisti neuzdrošinājās iebrukt dievnamā, brutāli likt pārtraukt Svēto Misi, ieslodzīt kardinālu uz dažām stundām istabā, u.t.t. Protams, tas viss tiek darīts, lai mūs iebiedētu un šāda reakcija sekoja pēc tam, kad Latvijas bīskapi, pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, skaidri pauda savu nostāju, saistībā ar morāles, ētikas un tikumības jautājumiem.

imgp9089F0F524F2 C61E 47A6 B04A 29EC392EC27F

2019.gada 04. augustā plkst. 12.00 Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudzē notiks Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāna Buļa vizitācija. Vizitācijas laikā bīskaps Jānis Bulis noturēs Sv. Misi un piešķirs Iestiprināšanas sakramentu.

Aicinam visus Daugavpils ticīgos būt klāt bīskapa vizitācijā, lai saņemtu Dieva žēlastību!

marta2

Марфа (из Вифании) – одна из первых учениц Иисуса Христа, в ее (вместе с братом Лазарем и сестрой Марией) доме любил останавливаться Господь. Имя «Марфа» – арамейского происхождения, означающее «хозяйка», «госпожа».

Maria et Marta 3

Упоминания о Марфе имеются в двух Евангелиях: от Луки и от Иоанна.
В Евангелии от Луки (Лк 10,38-42) Марфа с сестрой Марией проживает в неком неназванном по имени селении и принимает у себя в доме странствующего по дорогам Палестины Иисуса. Марфа хочет встретить гостя с честью и заботится о большом угощении, в то время как ее сестра Мария, сидя у ног Учителя, слушает Его наставления. Такое поведение, вообще говоря, противоречило нормам поведения женщины в иудейском мире, и Марфа просит, чтобы Иисус призвал ее сестру заняться хлопотами по хозяйству. В ответ Иисус заявляет, что Мария «избрала благую часть, которая не отнимется у нее», а суетиться сверх меры не нужно.

24 lpp Rudz bazn 10

Kopā ar Kristību un Euharistiju Iestiprināšanas sakraments veido kristīgās iniciācijas sakramentu vienību. (…) Iestiprināšanas sakramenta saņemšana ir nepieciešama, lai Kristības žēlastība sasniegtu savu pilnību. Kristītie ar Iestiprināšanas sakramentu ir pilnīgāk saistīti ar Baznīcu, viņi tiek bagātināti ar īpašu Svētā Gara spēku, un tādēļ no viņiem, kā no īstiem Kristus lieciniekiem, tiek stingrāk prasīts izplatīt un aizstāvēt savu ticību ar vārdiem un darbiem.

Kā to pauž pati liturģiskā svinēšana, Iestiprināšanas sakramenta rezultāts ir īpaša Svētā Gara dāvāšana, kā tas notika ar apustuļiem Vasarsvētku dienā.