pazinjojums uz 03.11. 1

Ak, kaut tu zinātu, cik ļoti cieš šīs dvēseles šķīstīšanas ugunī, tad tu nemitīgi upurētu par viņām kaut kādu nabaga dāvanu...
ņem no Baznīcas dārgumu krātuves visas atlaidas un upurē tās par dvēselēm šķīstīšanas ugunī...
Jēzus vārdi māsai Faustīnei

O, gdybyś znała mękę dusz czyśćcowych, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha...
Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie...
Pan Jezus do Siostry Faustyny

О, если бы ты знала страдания душ из чистилища, ты бы неустанно жертвовала за них смирение духа...
Бери из сокровищницы Моей Церкви любые индульгенции и жертвуй за них...
Обращение Иисуса к Сестре Фаустине

Ja Visu svēto dienā esam aicināti priecāties par tām dvēselēm, kas jau nokļuvušas Debesīs, tad Visu dvēseļu dienā, kura seko Visu svēto dienai un kuru katoļu Baznīca atzīmē 2. novembrī, esam aicināti lūgties par tām dvēselēm, kas vēl atrodas šķīstītavā.

2novembris Visu dvēseļu dienas vēsture

Kristietības iesākumos mirušo vārdi tika izvietoti baznīcā, lai draudze varētu tos pieminēt savās lūgšanās. 6. gs. benediktīniešu klosteros nedēļā, kas sekoja pēc Vasarsvētkiem, tika ieviesta tradīcija noturēt svinīgu aizlūgumu par mirušajiem biedriem. 7. gs. svētais Izidors Spānijā atsaucas uz mirušo pieminēšanu sestdienā, kas iekrīt pirms otrās svētdienas pirms Lieldienu gavēņa. Savukārt 10. gs. liecībās no Vācijas lasām, ka mirušie tika pieminēti īpašā ceremonijā 1. oktobrī.

Visu dvēseļu dienu jeb Mirušo piemiņas dienu 2. novembrī ieviesa Klinī abats Odilo 998. gadā, vēloties par kristīgiem padarīt tā laika tautā ieviesušos pagānu rituālus un tradīcijas. Viņš noteica, ka 2. novembrī dziedamas īpašas lūgšanas par visām tām dvēselēm, kas atrodas šķīstītavā. Benediktīnieši un kartūzieši pārņēma šo tradīciju, un drīz vien 2. novembris visā Baznīcā tika pasludināts par Visu dvēseļu dienu.

PrBernards resized

Jau kādu laiku no Latvijas ticīgo un priesteru puses tika aktualizēts jautājums par to, kā jārīkojas ticīgajiem dažos Svētās Mises brīžos. Tie dažādās draudzēs bija atšķirīgi un izraisīja zināmu nesaprašanos. Šis jautājums ir gana būtisks, kaut arī kādam varbūt šķiet – kāda starpība, kurā draudzē kā liturģija tiek piedzīvota. Kādēļ tas ir būtisks nevis otršķirīgs jautājums?

priests damien kopiya1

Об этом человеке написано более 300 книг, его жизнь и подвиг вдохновляли кинорежиссеров. В 1999 году о нем был снят фильм «Молокаи» режиссера Пола Кокса. Бельгийский священник Дамиан де Вестер, монах из ордена Святейших Сердец Иисуса и Марии, был причислен к лику святых Папой Бенедиктом XVI 11 октября 2009 года.

С 1850 года проказа начала стремительно и устрашающе распространяться по островам Гавайского архипелага. Тогда практически ничего не было известно о способах заражения болезнью – возбуждающая ее бацилла была открыта лишь в 1873-м. Недуг считался неизлечимым, не существовало вакцин, поэтому единственным способом борьбы с эпидемией была полная изоляция больных. Подробное описание такого способа мы находим еще в Ветхом Завете: лепра считалась проклятьем Божьим, и относились к ней именно как к проклятью.

„Svētums nav greznība, tas ir pienākums”

visisveti Laikā, kad visa pasaule svin Helovīna svētkus, esam aicināti pārdomāt šo svētku kristīgo nozīmi. Proti, Helovīns cēlies no vārdiem “All Hallows’ Eve” jeb “Visu svēto dienas priekšvakars”, un svētdien, 1. novembrī, katoļu Baznīca svinēs Visu svēto dienu. Šajā dienā tiek godināti visi Baznīcā zināmie svētie, kā arī tie, kuriem Baznīcas kalendārā nav veltīta īpaša piemiņas diena un par kuriem neviens nezina, bet kuri ir pildījuši Dieva gribu, vairojot Viņa godu un cilvēku labumu.

Šiem svētkiem ir sena tradīcija, kas balstīta uz Baznīcas mocekļu pieminēšanu viņu nāves dienā. Kad mocekļu skaits pieauga, vietējās diecēzes ieviesa vienotu svētku dienu visiem mocekļiem, zināmiem un nezināmiem. 373. gadā šos svētkus savā sprediķī min sv. Efraims Sīrietis. Pirmajos gadsimtos bija tradīcija tos svinēt Lieldienu laikā. Šī tradīcija joprojām tiek turpināta Austrumu Baznīcā. Svētku dienu 1. novembrī ieviesa pāvests Gregors III, konsekrējot kapelu Sv. Pētera bazilikā un veltot to visiem svētajiem. Pāvests Gregors IV 834. gadā šos svētkus pasludināja par svinamiem visā katoļu Baznīcā.

Bērniņa Jēzus māsa karmelīte - Dr.Theol. māsa Sofija aicina visus uz iekšējās lūgšanas skolu ar Svētajiem Rakstiem.

75594579 2527135617379894 6264628457448144896 n

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA NOVEMBRĪ


 

1. novembris, piektdiena                    VISU SVĒTO DIENA, lieli svētki
09.30 sv. Mise poliski
12.00 sv. Mise latviski
18.00 sv. Mise: par dzīvajiem latviski


1. novembrī atļauts lietot gaļas ēdienus.
Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem. Laikā no 1. – 8.novembrim
(ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem (kaut vai tikai domās),
visu ticīgo mirušo piemiņas dienā apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs Tēvs Mūsu… un Es ticu


2. novembris, sestdiena                     Visu ticīgo mirušo piemiņas diena

     07.00 sv. Mise latviski
     09.30 sv. Mise latviski
     18.00 sv. Mise, aizlūguma procesija par mirušajiem: poliski
                 I un III stacija  – poliski
                 II un IV stacija – latviski
     Pulkst.15.00 Sv.Mise katoļu kapos


Mirušo piemiņas dienas oktāvas laikā no 2. – 8.novembrim ieskaitot, katru dienu pēc vakara sv. Mises,
aizlūguma procesija par mirušajiem.


3. novembris, svētdiena                     Parastā liturģiskā laika XXXI svētdiena
     09.30 sv. Mise latviski
     12.00 sv. Mise, Euharistiskā procesija poliski
     16.00 sv. Mise krieviski
     18.00 sv. Mise, aizlūguma procesija par mirušajiem: poliski
                 I un III stacija  – poliski
                 II un IV stacija – latviski

10. novembris, svētdiena                   Parastā liturģiskā laika XXXII svētdiena
     09.30 sv. Mise poliski
     12.00 sv. Mise latviski
     16.00 sv. Mise krieviski
     18.00 sv. Mise latviski

11. novembris, pirmdiena                  Lurdas Dievmātes piemiņas diena
     09.30 sv. Mise poliski
     12.00 sv. Mise latviski
     18.00 sv. Mise poliski

17. novembris, svētdiena                   Parastā liturģiskā laika XXXIII svētdiena
     09.30 sv. Mise latviski
     12.00 sv. Mise poliski
     16.00 sv. Mise krieviski
     18.00 sv. Mise poliski

24. novembris, svētdiena
MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS – VISPASAULES KARALIS, lieli svētki
Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai
Vissvētākā Sakramenta adorācija,
pilnas atlaidas par aktu cilvēces veltīšana Jēzum Kristum Karalim
     09.30 sv. Mise poliski
     12.00 sv. Mise latviski
     16.00 sv. Mise krieviski
     18.00 sv. Mise latviski

30. novembris, sestdiena                  sv. Ap. Andrejs, svētki
     07.00 sv. Mise latviski
     18.00 sv. Mise: par mirušajiem latviski

 

GSU Daugavpils

IoannPavelI

Понтификат Иоанна Павла II, длившийся почти 27 лет, стал третьим по продолжительности в истории Церкви. Первый Папа-поляк во многом был первым, например в количестве совершенных поездок. Он возглавил Великий Юбилей 2000 года и ввел традицию проведения Всемирных Дней Молодежи, которые каждые 2 года собирают миллионы молодых людей в одном из городов мира.

 • Kāpēc mums būtu jāzina par svēto Nikolaju?

  6. decembris ir svētā Nikolaja diena. Daudzās Eiropas tautu tradīcijās, īpaši Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, kā…

  05.12.2019

 • Dievkalpojumu kārtība decembrī

      DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA DECEMBRĪ      1.decembris, svētdiena  Adventa laika I…

  04.12.2019

 • Oblātes

  Sākot ar 8.decembri varēs saņemt oblātes, ar kurām ģimenes lokā dalīsimies Kristus Dzimšanas svētku Vigīlijas…

  03.12.2019

 • Lūgšanu tikšanās Aglonā

   Piektdien, 27. decembrī, Aglonas bazilikā notiks lūgšanu tikšanās. Tās tēma - “Kā slavēt Dievu?”. Lūgšanu…

  02.12.2019

 • 10 заповедей цифровой эпохи

  Церковь Англии недавно опубликовала хартию о социальных сетях, которая призывает христиан к ответственному использованию соцсетей.…

  30.11.2019