Aglona

Liels prieks ka esat nolēmuši šogad klātienē apmeklēt Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku Aglonas sanktuārijā 14. un 15.augustā. Dažas atbildes uz jautājumiem.

1. Kāpēc 15.augusts un kāpēc Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšana?
Katoliskās Baznīcas katehisms, atsaucoties uz 1950.gadā pāvesta Pija XII pasludināto dogmu saka: "Kad bezvainīgā Jaunava, ko Dievs ir pasargājis no visām pirmgrēka sekām, bija piepildījusi savu zemes dzīvi, viņa ar miesu un dvēseli tika uzņemta debesu godībā, un Kungs viņu paaugstināja, darot par pasaules Karalieni, lai viņa vēl pilnīgāk līdzinātos savam Dēlam, kungu Kungam, kas ir uzvarējis grēku un nāvi." Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs ir vienreizēja līdzdalība viņas Dēla augšāmcelšanās noslēpumā un augšāmcelšanās baudīšana pirms citiem kristiešiem." Lai arī šī dogmatiskā patiesība tika oficiāli pasludināta tikai 1950. gadā, tomēr jau kopš pirmajiem gadsimtiem gan Austrumu, gan Rietumu Baznīca godināja Vissvētāko Jaunavu Mariju, kā debess un zemes Karalieni, debesīs uzņemto.

RajicsPāvests Francisks šodien, 6. augustā, par apustulisko nunciju Latvijā un Igaunijā nominēja Sarsenterum diecēzes (Bosnija un Hercegovina) titulāro arhibīskapu Petaru Antunu Rajiču (Petar Antun Rajič). Jūnijā P. Rajiču nominēja par apustulisko nunciju Lietuvā. Kopš 2015. gada jūnija P. Rajičs pildīja apustuliskā nuncija pienākumus Angolā, kā arī Santomē un Prinsipi.

P. Rajičs ir dzimis 1959. gada 12. jūnijā Toronto, Kanādā, horvātu ģimenē, kura bija ieceļojusi no Bosnijas un Hercegovinas.

P. Rajičs Toronto Universitātē ir ieguvis bakalaura grādu mākslās, pēc tam studēja teoloģiju un filozofiju Bosnijā un Hercogovinā, bet 1987. gadā kļuva par priesteri. Savukārt doktorantūras studijas kanoniskajās tiesībās viņš turpināja un pabeidza Romā.

P. Rajičs ir bijis apustuliskais nuncijs Kuveitā, Jemenā, Bahreinā, Katarā, Apvienoto Arābu Emirātos un apustuliskais delegāts Arābu pussalā. Laikā no 1996. līdz 1998. gadam viņš bija Apustuliskās nunciatūras Lietuvā sekretārs.

Arhibīskaps Rajičs runā angļu, horvātu, franču un itāļu valodā, kā arī nedaudz portugāļu valodā.

No 2014. gada martam līdz šī gada pavasarim apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs bija Pedro Lopess Kintana.

 

LRKB IC; Foto: ANGOP

Kas ir svētceļojums?

 

svetcelojumsSvētceļojums jau no seniem laikiem simbolizē cilvēka dziļākos Dieva meklējumus un ilgas pēc atjaunotas dzīves. Svētceļojums ir īpašs gandarījuma veids, kur panesot ceļa grūtības un uz laiku aizmirstot ikdienu tiek dzīvota intensīva lūgšanu un pārdomu garīgā dzīve. Svētceļojums nav pārgājiens vai atpūta, tas ir dažādu pārdzīvojumu, jā, arī piedzīvojumu pilns laiks, kurā cilvēks atklāj sevi no jauna, atrod atbildes uz daudziem jautājumiem un atklāj savas turpmākās dzīves aicinājumu. Svētceļojums, kas iesākas šajā dzīvē simbolizē mūsu ikviena svētceļojumu uz debesu Tēva mājām mūžībā.

Kādi ir svētceļošanas veidi?

Uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem 15.augustā Aglonā var svētceļot dažādos veidos. Visvienkāršākais ir ar automašīnu vai autobusu. Šādu svētceļojuma veidu izvēlas lielākā daļa svētceļnieku, jo ne visi var atļauties veltīt vairākas dienas ceļā. Tomēr ir arī svētceļnieki, kas dodas ar velosipēdiem un vēl daļa, kas iet kājām. No tuvākajām vietām, kā Daugavpils, Rēzekne un citām vietām Latgalē, svētceļnieki iet tikai vienu vai dažas dienas. Ir cilvēki, kas svētceļo pa vienam, divatā vai nelielās grupiņās. Šādus svētceļojumus ir viegli noorganizēt, jo tas neprasa papildus izdevumus un organizēšanu. Cilvēki sarunā naktsmājas pie paziņām vai nakšņo teltīs.
Tomēr no Liepājas, Rīgas un citām Latvijas vietām uz Aglonu ir nepieciešams doties vienu, divas un pat trīs nedēļas (no Liepājas). Tādēļ svētceļnieki pulcējas grupās, kurām ir savs vadītājs, organizatoru grupa, pavadošais transports, pavāri un arī kārtības noteikumi, kuri ir jārespektē.

Kunga parveidosanas

Праздник Преображения Господня – один из важнейших в литургическом календаре, и о нем рассказывают, с некоторыми вариациями, синоптические Евангелия. Но о чем он нам говорит? Христос является в Своей Божественности трем апостолам незадолго до восхождения в Иерусалим, где Ему предстоит пережить дни Страстей и смерти. Апостолы были весьма удручены и, возможно, начали сомневаться, и поэтому они нуждались, как мы сказали бы сегодня, в подзарядке энергией. И Христос спешит им помочь, преображаясь и показывая им Свою божественность. Преображение является четким и недвусмысленным призывом к христианам изменить жизнь, преобразиться, изменить поведение, быть чистыми и признать в Христе истинного и единственного Бога, не бояться открыто исповедовать свою веру. Сегодня все больше и больше христиан являются ими лишь на словах: они холодные, равнодушные, мало убежденные в том, что делают, их присутствие в Церкви и в общине вызвано лишь желанием поддержать свой статус. Но верность Христу выражается не словами, а личным примером, истинно христианской и бескомпромиссной жизнью. Кто следует за Христом, должен четко осознавать: этот путь не приемлет полумер, нельзя быть христианином с 9 до 12, или, скажем, пока находишься на Мессе, а потом забыть об этом до следующего раза. Следование за Христом требует радикальности, полного посвящения себя Его делу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, даже если это стоит жертв или непонимания окружающих.

 

Источник: www.radiovaticana.va

RARZI kateheze Aglona

Šogad Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta katehēzes moto ir “Jaunība nav vienkārši laika posms; tā ir dvēseles stāvoklis”. (Christus Vivit 34). Katehēzes iedvesmas avots ir pāvesta Franciska pēcsinodālā eksortācija “Kristus ir dzīvs” (Christus Vivit) (25.03.2019.), kas veltīta jauniešiem un visai Dieva tautai. Dokumentā pāvests runā par jauniešiem un viņu vietu Baznīcā, kā arī par vecāko paaudzi, kas ir aicināta būt līdzās jaunajiem cilvēkiem, tos iedrošinot pieņemt izaicinājumus, nebaidoties kļūdīties. Valoda, kuru jaunieši saprot, ir valoda, kas izstaro dzīvi un ir par un ar jauniešiem. Tādējādi auglīgas un savstarpējas cieņas caurstrāvotas starppaaudžu attiecības un sadarbība nemitīgi Baznīcu uztur jaunu. Pāvests piebilst, ka plaisa starp paaudzēm nekad nav devusi, un nedos labumu pasaulei. Tāpēc viņš atgādina, cik svarīgi būt attiecībās ar vecāko paaudzi, lai gūtu gudrību un labumu no viņu pieredzes.

V. J. Marijas bazilikas Romā iesvētīšanas gadadiena (5. augusts)

Sv Dieva dzemdetaja

Lūdzoties Dievmātes litāniju, ikreiz atkārtojam: svētā Marija, Labsirdīgā Jaunava, Debesu vārti, Rīta auseklis, Slimnieku veselība, Grēcinieku patvērums… Ar šiem tituliem, kurus svētie un Baznīcas doktori ir veltījuši Marijai, viņi vēlējās pagodināt Viņas izcilumu.

Taču ir viens tituls, vissvarīgākais, kurš iekļauj sevī visus pārējos un ir to pamats: svētā Dieva Dzemdētāja. Marija ir tā no kuras piedzima Jēzus (Mt 1, 16). Svētais Lūkass savā evaņģēlijā ierakstīja eņģeļa vārdus: “Visaugstā spēks tevi apēnos, tāpēc arī Tas, kas dzims, būs svēts un tiks saukts - Dieva Dēls” (Lk 1, 35).

Mēs esam dzirdējuši par mātēm, kuru dēli bija lieli zinātnieki, slaveni karavadoņi, tautu vadoņi, karaļi. Pasaule viņus apbrīnoja un apbrīno līdz pat mūsdienām, savā laikā tautas viņu priekšā drebēja bailēs, vai arī svētīja viņus. Taču pāri visām šīm mātēm paaugstināta ir Marija - Dieva Dēla Māte, Dieva Dzemdētāja.

JohnvianneyJānis Marija Vianejs ir dzimis 1786. gada 8. maijā, Lionas diecēzē trūcīgā, taču dziļi ticīgā zemnieku ģimenē. Reliģijai Francijā tie bija visai grūti laiki. Kulta aktivitātes tobrīd bija aizliegtas, tādēļ pirmo Komūniju Jānis saņēma slepenībā. Pamazām viņa sirdī uzplauka vēlēšanās kļūt par priesteri un, neraugoties uz to, ka lasīja un rakstīja ar pūlēm, viņš tika stādīts priekšā kā kandidāts. Dēļ grūtībām latīņu valodas apguvē Jāni vairākkārtīgi no semināra izslēdza. Abats Ballejs uzņēmās sekot līdzi viņa mācībām un arī pēc1815. gada, kad Jānis Marija tika ordinēts par priesteri, viņš sadarbību ar savu skolotāju turpināja. Kad Abats Ballejs1817. gadā nomira, Jāni nozīmēja par maza – Arsendombes ciematiņa kapelānu. Tanī atradās aptuveni 40 mājas ar 270 iedzīvotājiem. Tur tad arī Jāņa Marijas svētums uzplauka.

Priesteris spēja saskatīt kādā nabadzībā dzīvo draudzes locekļi, un nojauta kādu postu tas var nest. Jāņa acīs liela nozīme bija katras atsevišķas dvēseles bagātībai: vajadzēja vien sirdi atkausēt ar Dieva mīlestību un Arsa atgūtu savu kristīgo seju. Viņa sprediķu pamatā bija lūgšana un grēku nožēla. Jānis Marija izveidoja Providences skolu, kurā uzņēma un apmācīja amatā daudzas meitenes, arī Rožukroņa brālību sievietēm un Vissvētākā Sakramenta Brālību vīriešiem. Tādējādi visi tika iesaistīti kulta un žēlsirdības aktivitātēs.

Pamazām draudzes stāvoklis izmainījās un tās vadītāja slava Arsai piesaistīja neskaitāmus ticīgos.

Kaut Jāņa Marijas pastorālā darbība nesa daudz augļu, pazemīgo prāvestu nomāca pārspīlēta sava vājuma apziņa un nedrošība par paša pestīšanu. Bieži viņš izjuta arī bailes par sātana klātbūtni. Vairākkārtīgi Jānis Marija no Arsas mēģināja bēgt, taču tauta un bīskaps viņu vēlējās redzēt tajā biktskrēslā un tajā kancelē, no kuras priesteris sludināja Dieva mīlestību visiem.

Arsas bīskaps mira 1859. gada 4. augustā. Pāvests Pijs XI 1925. gadā Jāni Mariju Vianeju kanonizēja un pasludināja par prāvestu aizbildni.

italie ruA4 13 liege corpus christi belgium

«Хотя Евхаристия торжественно празднуется каждый день на протяжении года, лишь справедливо то, что в один из дней мы воздаем особую честь Телу Христову. Мы можем, конечно, в любое время обратиться к Господу разумом и духом, но так мы не можем обрести истинное присутствие Христа. Однако в праздновании Евхаристии Иисус Христос действительно является нам в Своей истинной сущности. Воскресший Христос сказал нам перед Вознесением: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28, 20)». Папа Урбан IV: TRANSITURUS DE HOC MUNDO.

Mazā Vatikāna valstiņa ir sākusi samazināt plastmasas izmantošanu un ir paredzēts, ka līdz šī gada beigām tā kļūs pavisam "plastic free" jeb brīva no plastmasas. Jau tagad ir noteikts, ka tiek izbeigta vienreizējo plastmasas maisiņu pārdošana.

plastic free

Kas attiecas uz atkritumu šķirošanu un pārstrādi, tad Vatikāns seko šai ziņā attīstītāko valstu piemēram un smeļas iedvesmu no pāvesta Franciska "zaļās" enciklikas "Laudato sì". Šobrīd pārstrādē nonāk 55% atkritumu, bet ir paredzēts, ka trīs gadu laikā tiks sasniegti 70-75%. Kā norādīja attiecīgā dienesta vadītājs Rafaels Iņasio Tornini, atkritumu šķirošanas situācija ir sarežģītāka Svētā Pētera laukumā, kur ik dienas apgrozās tūkstošiem tūristu. Tomēr zem laukuma kolonādēm ir novietoti arī speciāli plastmasas mešanai paredzēti konteineri un cilvēki tos izmanto. Ik dienas tiek savākti aptuveni 10 kg plastmasas. Vatikānā savāktie bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek izmantoti kompostēšanai Vatikāna dārzos un Kastelgandolfo.

111

CETURTDIENA 1.augustā
07.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise un Sv.Stunda

PIEKTDIENA 2.augustā
07.00 – Sv.Mise par dzīvajiem
19.00 – Sv.Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums

SESTDIENA 3.augustā
07.00 - Sv.Mise
19.00 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību, garīgo kārtu

SVĒTDIENA 4.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XVIII SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - V.E.Bīskapa J.Buļa vizitācija, tiks piešķirts Iestiprināšanas sakraments,
19.00 - Sv.Mise krievu valodā

SVĒTDIENA 11.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XIX SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise 

TREŠDIENA 14.augustā
Sv.Bīskapa Meinarda – Latvijas aizbildņa lieli svētki
07.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise, procesija

CETURDIENA 15.augustā
VISSV.JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVĒTKI, MĀRAS ZEMES KARALIENES UN AIZBILDNES SVĒTKI
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise, procesija, TE DEUM LAUDAMUS, dievkalpojuma beigās tiek svētītas lauku zāles un augļi

SVĒTDIENA 18.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XX SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise 

SVĒTDIENA 25.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXI SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise 

SESTDIENA 31.augustā
07.00 - Sv.Mise,
Pulkst. 11.00 Sv.Mise un svētība pirms skolas bērniem, jauniešiem, skolotājiem un vecākiem. Ikvienam ir izdevība pienākt pie grēkusūdzes un pieņemt Sv.Komuniju, lai Dieva Žēlastības stiprināti varētu iesākt Jauno Mācību Gadu!
19.00 – Sv.Mise par mūsu mirušajiem