bazilika1

Šodien jutu, ka ir jāraksta. Jau agrāk, savā blogā, biju rakstījis, ka arī mums, Latvijā, ir jārēķinās, ka ar katru gadu pieaugs spriedze un nepatika pret Katoļu Baznīcu, kas lēnām pāraugs naida runā, slēptā vai publiskā izsmiešanā, zaimošanā un izolācijā. Ļoti ceru, ka līdz fiziskām vajāšanām nenonāksim. Jau šobrīd daudzās "Rietumu valstīs" tiek demolētas, aizdedzinātas un apķēpātas baznīcas, notiek fiziski uzbrukumi garīdzniekiem un klostermāsām.

Laiks, kad varējām runāt par Baznīcu, kura ir triumfējoša, uzvaroša un dažādās tautās klātesoša ir beidzies, vai arī lēnām beidzas. Mums, kristiešiem, katoļiem, nākotnē ir jārēķinās, ka skaitliski kļūsim mazāki, būs aizvien grūtāk publiski apliecināt savu ticību, tiksim diskriminēti un izolēti. Lēnām atgriežas padomju laiki arī Latvijā. Nesenie uzbrukumi no Valsts Ieņēmuma Dienesta puses to tikai apliecina. Pat drūmajos komunistu laikos čekisti neuzdrošinājās iebrukt dievnamā, brutāli likt pārtraukt Svēto Misi, ieslodzīt kardinālu uz dažām stundām istabā, u.t.t. Protams, tas viss tiek darīts, lai mūs iebiedētu un šāda reakcija sekoja pēc tam, kad Latvijas bīskapi, pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, skaidri pauda savu nostāju, saistībā ar morāles, ētikas un tikumības jautājumiem.

imgp9089F0F524F2 C61E 47A6 B04A 29EC392EC27F

2019.gada 04. augustā plkst. 12.00 Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudzē notiks Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāna Buļa vizitācija. Vizitācijas laikā bīskaps Jānis Bulis noturēs Sv. Misi un piešķirs Iestiprināšanas sakramentu.

Aicinam visus Daugavpils ticīgos būt klāt bīskapa vizitācijā, lai saņemtu Dieva žēlastību!

24 lpp Rudz bazn 10

Kopā ar Kristību un Euharistiju Iestiprināšanas sakraments veido kristīgās iniciācijas sakramentu vienību. (…) Iestiprināšanas sakramenta saņemšana ir nepieciešama, lai Kristības žēlastība sasniegtu savu pilnību. Kristītie ar Iestiprināšanas sakramentu ir pilnīgāk saistīti ar Baznīcu, viņi tiek bagātināti ar īpašu Svētā Gara spēku, un tādēļ no viņiem, kā no īstiem Kristus lieciniekiem, tiek stingrāk prasīts izplatīt un aizstāvēt savu ticību ar vārdiem un darbiem.

Kā to pauž pati liturģiskā svinēšana, Iestiprināšanas sakramenta rezultāts ir īpaša Svētā Gara dāvāšana, kā tas notika ar apustuļiem Vasarsvētku dienā.

Autres ru A4 15 fiecht austria

Маленькая деревня Св. Георгенберг-Фихт в долине реки Инн знаменита тем, что в 1310 году здесь произошло евхаристическое чудо. Во время Мессы священник усомнился в истинном присутствии Иисуса в Святых Дарах. После освящения Вино превратилось в Кровь, закипело и излилось из чаши. В 1480 году, 170 лет спустя, Святая Кровь, по словам летописца того времени, «все еще оставалась свежей, словно только что вышедшей из раны». Она хранится до сего дня в особом ковчеге, который находится в монастыре св. Георгенберга.

У алтаря в приделе монастырской церкви имеется табличка с такой надписью: «В 1310 году, при аббате Руперте, священник служил Мессу в церкви святого мученика Георга и святого апостола Иакова. После освящения Вина он впал в сомнение, воистину ли Кровь Христова пребывает под видом Вина. Внезапно Вино превратилось в красную Кровь, которая закипела и излилась из чаши. Аббат и монахи из церковного хора, а также многочисленные паломники приблизились к алтарю и засвидетельствовали чудо. Священник, пребывая в ужасе, не мог выпить всю Святую Кровь, и поэтому аббат поместил остатки в сосуд в дарохранительнице главного алтаря, а рядом положил ткань, которой была вытерта чаша. Когда разошлась новость о чудесном событии, стало множиться число паломников, желающих поклониться Святой Крови. Их число было так велико, что в 1472 году епископ Георг фон Бриксен послал Вильтенского аббата Йоханнеса Леша и священников Зигмунда Таура и Каспара Абзама для изучения этого дела. В результате исследования поклонение Святой Крови было одобрено и чудо было объявлено истинным. В числе поклонявшихся чуду были такие духовные лица, как Жан, епископ Тристе; Георг, епископ Бриксена; Руперт, архиепископ Кельна и герцог Баварии; Фредерик, епископ Химзе».

Вторая табличка овествует, как чудесная Кровь помогла сохранить католическую веру во время протестантского раскола: «Когда в 1593 году учение Лютера распространилось в Тироле, монахи св. Георгенберга были призваны для повсеместной проповеди. Аббат Михаэль Гайссер, с большим успехом проповедуя при стечении народа в приходской церкви в Шваце, напомнил о чуде с Кровью в доказательство истинного присутствия Иисуса Христа в Пресвятом Таинстве. Его аргументы были столь убедительны, что оппонентам пришлось удалиться. Эта победа против ложного учения была принята верующими как особая благодать, которую Господь даровал Своим верным, поклоняющимся Святейшей Крови».

 

Источник: www.therealpresence.org

Griva

Iziešana no Grīvas sv. Jaunavas Marijas baznīcas 12. augustā pēc svētceļnieku Svētās Mises, kura sāksies plkst. 7.30. Ieiešana Aglonā 13. augustā.

Maršruts: Grīva – Višķi (30 km) – Aglona (20 km).

Svētceļojuma tēma “Cerība”.

Grupas sapulce 4. augustā plkst. 12.20 pēc Svētās Mises.

Informācija : 28794594 (Vladimirs)

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv

Jēkaba gliemežvāks – svētceļnieku zīme

Jekaba gliemezvaksPēdējos 30 gados pārsteidzošu renesansi Eiropā piedzīvo svētceļnieku kustība. Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijā Turaida Rīgas arhibīskapijas sastāvā 13.–16. gs. apskatāmas vairākas arheoloģiskas senlietas, kas saista mūsu zemi ar šo gadu simtiem ilgo tradīciju. Jēkaba gliemežvāks atgādina par ceļu, kura galamērķis ir Svētā Jēkaba katedrāle Santjago de Kompostelā Spānijā, bet svētceļnieka krusts ar Santo Volto (Svētā Vaiga) simbolu ir liecība no Lukas katedrāles Itālijā.

Jēkaba ceļa gājēji

Svētceļojums cilvēkam dod garīgu stiprinājumu un padara dzīvi vieglāku. To izjūt tūkstošiem cilvēku, kas, reliģisku vai filozofisku motīvu vadīti, apmeklē svētās vietas un mēro simtiem kilometru pa īpašiem ceļiem. Jēkaba ceļa vēsture Galīcijā iesniedzas senā pagātnē, bet mūsdienu ceļš atjaunots, sākot ar 20. gadsimta 80. gadiem, uzsverot tā kultūrvēsturisko vērtību. To atbalsta Eiropas Komisija, kura līdz ar Vācu Jēkaba biedrību, Itālijas Kompanellas studiju centru, Šveices vēsturisko ceļu pētniekiem un daudzām citām organizācijām veicina informācijas un kultūras apmaiņu, zinātniskas diskusijas par svētceļojumiem un Jēkaba kultu, sekmē palīdzību ceļotājiem. Pēc svētceļnieku kustības uzplaukuma vēsturiski pamatotais kultūras ceļš Spānijā (1993) un četri svētceļnieku ceļi Francijā (1998) ir iekļauti UNESCO pasaules kultūras mantojumā. Vēsturiskie ceļi tiek iezīmēti arī citviet Eiropā – Vācijā, Šveicē, Austrijā, Dānijā, Čehijā, Polijā. Tā kā 1985. gadā spāņu Galīcijas Jēkaba ceļa nosaukums tika patentēts, citviet svētceļnieku maršruti drīkst saukties Jēkaba svētceļnieku ceļi.

SITNIEKS

Ar skumjām paziņojam, ka šī gada 19. jūlijā Daugavpilī agri no rīta devies mūžībā tēvs Jāzeps Sitnieks MIC, mariāņu kongregācijas loceklis un Daugavpils Jēzus Sirds draudzes priesteris.

Tēvs Jāzeps Sitnieks dzimis 1937.g. 11 februārī Rimšānos, Krāslavas novadā. Pēc skolas beigšanas dienēja armijā, vēlāk studēja Mākslas akadēmijā un strādāja par māksliniecisko redaktoru Rīgas kinostudijā un izdevniecībā „Zvaigzne”.

Iepazinies ar tēvu Viktoru Pentjušu MIC, jau brieduma gados atklāja sevī aicinājumu uz priesterību un klostera dzīvi. Pirmos klostera svētsolījumus salika 1988. gadā, bet mūža solījumus deva 1991.gadā. Tajā pat laikā beidza studijas Rīgas Garīgajā seminārā un tika ordinēts par priesteri 1993.g. 13. jūnijā.

Kā prāvests kalpoja Jūrmalas draudzēs un Viļānu draudzē, pildīja klostera priekšnieka un mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieka pienākumus. Svarīgs kalpojums bija 2010.-2013. gadā, kad viņš tika nominēts par Rīgas Garīgā semināra garīgo tēvu. Pēdējus gadus kalpoja Daugavpils Jēzus Sirds draudzē, līdz pēdējai dienai pildot priestera pienākumus.

Atvadīšanas no tēva Jāzepa Sitnieka MIC notiks Viļānu katoļu baznīcā pirmdien, 22.jūlijā, plkst. 11.00, pēc Svētās Mises viņa miesas tiks guldītas tēvu mariāņu kapos pie baznīcas.

Mūžīgo mieru dod viņam, Kungs.

 

Parpublicēts no www.katolis.lv

Plakats 3

Lai kandidāti uz priesterību saņemtu nepieciešamo priesterisko formāciju, ir nepieciešami Garīgie semināri, kas uz formācijas laiku kļūst ne tikai par fizisku vietu, bet drīzāk par garīgu telpu, dzīves ceļu un vidi, kas veicina un kurā tiek nodrošināts formācijas process, lai jaunais cilvēks, kuru Dievs aicina uz priesterību, varētu kļūt par Jēzus Kristus, kurš ir Baznīcas Galva un Gans, dzīvo attēlu.

Lai iestātos Garīgajā seminārā, ir nepieciešami sekojoši dokumenti:
1) iesniegums semināra rektoram un motivācijas vēstule - kādēļ grib kļūt par priesteri (rokrakstā);
2) CV;
3) draudzes prāvesta ieteikums - raksturojums;
4) skolas vai darbavietas raksturojums;
5) kristības un iestiprināšanas apliecības;
6) noraksts no apliecības par izglītību;
7) sertifikāts par centralizēto eksāmenu nokārtošanu;
8) medicīnas izziņa par veselības stāvokli;
9) četras fotogrāfijas (3 X 4cm);
10) pases kopija

 

A4 medzu horizLV

Izbraukšana ar autobusu no Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas 27.07.2019. plkst. 8.30, atgriešanās ap plkst. 21.00. Sīkāku informāciju skat.plakātā.

Maksa par autobusu abos virzienos 10 eiro. Obligāta pieteikšanās līdz 25.07.2019. pie katehētes Monikas mob. (+371)26194777.

 

111

CETURTDIENA 4.jūlijā
07.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise un Sv.Stunda

PIEKTDIENA 5.jūlijā
07.00 – Sv.Mise par dzīvajiem
19.00 – Sv.Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums

SESTDIENA 6.jūlijā
07.00 - Sv.Mise
19.00 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību, garīgo kārtu

SVĒTDIENA 7.jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XIV SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise procesija, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

CETURTDIENA 11.jūlijā
Sv.Benedikta abata Eiropas Aizbildņa svētki, Lurdas Dievmātes piemiņas diena
09.30 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā
12.00 - Sv.Mise poļu valodā,
19.00 – Sv.Mise poļu valodā

SVĒTDIENA 14.jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XV SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise

SVĒTDIENA 21.jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XVI SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise

SESTDIENA 27.jūlijā
07.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 28.jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XVII SVĒTDIENA Rīgas Metropolijas Dievnamu Iesvētīšanas gadadiena
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
plkst. 15.00 Kapu svētki Daugavpils pilsētas Katoļu kapos
plkst.19.00 Sv.Mise krievu valodā