Audience Vatikana

Ceturtdien, 6. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē dažādu Eiropas zemju aicinājumu centru rīkotās tikšanās dalībniekus. Uzrunājot atbildīgos par pastorālo darbu aicinājumu jomā, Francisks mudināja ticēt, ka viss, kam pieskaras Kristus, kļūst jauns un piepildās ar dzīvību.

katoli izstade PLAKTS res

Sestdien, 8.06.2019. tika atklāta izstāde "Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtne".

beatifikkanonizac

Распространяется ли безошибочность Папы Римского на канонизацию и беатификацию?
Ольга Сакун - Град Ватикан

Согласно учительству Католической Церкви об авторитетности декретов о беатификации и канонизации, канонизация – то есть причисление к лику святых – представляет собой окончательное и последнее суждение, посредством которого Церковь утверждает, что тот или иной человек прожил святую жизнь и вошёл в Царство Небесное, и предлагает его верующим для почитания как заступника и как пример для подражания. Это торжественное, или формальное, провозглашение человека святым начиная с эпохи Папы Александра III осуществляется Апостольским Престолом.

NometnesDraudze

Tasun RancansMaija beigās Rīgas domes sēdē tika pieņemts lēmums par divu galvaspilsētas ielu nodēvēšanu sabiedrisko darbinieku un valstsvīru, latgaliešu Franča Trasuna un Jezupa Rancāna vārdā. Līdz ar to līdzšinējais Nīcgales ielas posms no Vietalvas un Sesku ielas krustojuma līdz Piedrujas ielai tiks pārdēvēts par F. Trasuna ielu. Savukārt J. Rancāna vārdā tiks nosauka iela, kas izriet no Maskavas ielas un iet gar Ķengaraga dīķi un kurai līdz šim nosaukuma nebija.

Tādā veidā tiks godināti abu valstsvīru nopelni Latvijas valsts veidošanā. Rīgas Austrumu izpilddirekcija izvietos jaunās ielas nosaukuma zīmes trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Savukārt Rīgas pilsētas būvvaldei divu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas ir jāveic adrešu maiņu.

Kas ir ignāciskās klusuma rekolekcijas, un kam tās var būt noderīgas?

 

ReKalendarsPasaulē un arī Latvijā ir pazīstama dažādu rekolekciju pieredze. Viens no to veidiem ir ignāciskās rekolekcijas. To nosaukums veidots no svētā Ignācija no Lojolas – jezuītu ordeņa dibinātāja – vārda. Jau 16. gadsimtā viņš sāka vadīt šāda veida rekolekcijas un to pieredzi apkopoja rokasgrāmatā ”Garīgie vingrinājumi”. Plašākā kontekstā latīņu valodas izcelsmes vārds ”rekolekcijas” nozīmē ”savākt kopā no jauna”. Tas, ko cilvēks vēlas ”savākt kopā no jauna”, ir attiecības ar Dievu, sevi un citiem cilvēkiem.

Piedalīties rekolekcijās nozīmē izrauties no ikdienas darbiem un steigas. Ja jūsu dzīve ir spraiga un saspringta, pilna raizēm un rūpēm, tad, iespējams, jums varētu noderēt klusuma laiks, kas pavadīts lūgšanās un pārdomās. Iespējams, ka pēc šāda laika jūs mājās atgriezīsieties mierīgāks, sirdī un prātā sakārtotāks. Bet varbūt jūs vienkārši jūtat, ka vēlaties veltīt laiku Dievam un sev. Laiku, kurā lūgties un izrunāt savu dzīves stāstu, notikumus, pieredzi ar rekolekciju pavadītāju, kurš atvērti un nenosodoši ir gatavs jūs uzklausīt.

Dodoties uz šādām rekolekcijām, jūs, iespējams, varat apzināties kādas lietas, kuras jūs kavē būt laimīgam, kuras neļauj dzīvot jēgpilnu un piepildītu dzīvi. Bieži šādus jautājumus mēs izvēlamies nerisināt un izslēgt no dzīves, nododoties televizoram, datoram, darbam vai kādām citām lietām (kas pašas par sevi nav sliktas), jo pretējā gadījumā mēs nezinām, ko sagaidīt no sevis, kas var notikt ar mums un ko ar to darīt. Dodoties uz ignāciskajām klusuma rekolekcijām, jūs atstājat visas citas nodarbes uz kādu brīdi malā, ļaujot atklāties vissvarīgākajam.

111

Katru vakaru plkst. 18.30 Jēzus Sirds litānija un Sv.Mise

SESTDIENA 1.jūnijā
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Jēzus Sirds litānija un Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu

SVĒTDIENA 2.jūnijā 
LIELDIENU VII SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
09.30 – Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 – Sv.Mise,
18.30 – Sv.Mise, procesija, relikvijas, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

PIEKTDIENA 7.jūnijā
07.00 - Sv.Mise par dzīvajiem,
18.30 - Jēzus Sirds litānija un Sv.Mise

SVĒTDIENA 9.jūnijā 
SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA - VASARASSVĒTKI
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise

PIRMDIENA 10.jūnijā
II VASARSVĒTKI
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise

OTRDIENA 11.jūnijā
LURDAS DIEVMĀTES atceres diena
09.30 - pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā,
12.00 - Sv.Mise poļu valodā,
19.00 - Sv.Mise poļu valodā

SVĒTDIENA 16.jūnijā 
VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise

TREŠDIENA 19.jūnijā
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, procesija ievadot oktāvu Vissvētākā Sakramenta godam

CETURTDIENA 20.jūnijā
VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA SVĒTKI – KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS
09.30 - Sv.Mise, Jēzus Sirds litānija
12.00 - Sv.Mise, Jēzus Sirds litānija

Plkst.19.00 vakara dievkalpojuma mūsu baznīcā nebūs
plkst.19.00 dievkalpojums tikai Sv. Pētera baznīcā

SVĒTDIENA 23.jūnijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA - POSMA XII SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise, procesija procesija ar 4 Evangelijiem, relikvijas, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

CETURTDIENA 27.jūnijā 
VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA OKTĀVAS noslēgums
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, procesija, TE DEUM LAUDAMUM, tiek dota svētība bērniem, zāļu svētīšana

PIEKTDIENA 28.jūnijā
VISSV. JĒZUS SIRDS SVĒTKI
07.00 - Sv.Mise, 
19.00 - Sv.Mise, pilnas atlaidas par uzupurēšanas aktu Vissv. Jēzus Sirdij

SESTDIENA 29.jūnijā
SVĒTO APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA lieli svētki
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
18.30 - Jēzus Sirds dievkalpojums, Sv.Mise par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 30.jūnijā 
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA - POSMA XIII SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, ar Pateicību Dievam par pavadīto mēnesi Jēzus Sirds godam