Uzmanību! Mūsu bibliotēkā ir jaunas grāmatas! 

 

 BIBLIOTEKA 

Исцеление от чувства обиды.  Юзеф Августин SJ.
Адам, где ты был? Юзеф Августин SJ. 
Дай Мне пить. Юзеф Августин SJ. 
Ранами Его мы исцелились . Юзеф Августин SJ. 
Мы видели Господа . Юзеф Августин SJ.
Нагорная проповедь. Юзеф Августин SJ. 

Spagna ru A4 21 montserrat spain

Евхаристическое чудо в Монсеррат заставляет нас задуматься о реальности чистилища и напоминает, что каждая Месса бесконечно важна, потому что на ней снова и снова воспроизводится у нас на глазах великая жертва Христа на Голгофе. Об этом чудесном знаке рассказано в книге бенедиктинского священника преподобного отца Франсио де Паула Крусельяс «Новая история храма и монастыря Богородицы Монтсеррат».

sludinajums2

2019. gada 31. augustā plkst. 11.00 Sv.Mises laikā notiks svētība pirmsskolas bērniem, jauniešiem, skolotājiem un vecākiem. Ikvienam ir izdevība pienākt pie grēkusūdzes un pieņemt Sv.Komuniju, lai Dieva Žēlastības stiprināti varētu iesākt Jauno Mācību Gadu!


Tāpat atgādinām, ka jauns mācību gads paredzēts arī mūsu draudzes
Svētdienas skolā. Tas sāksies 6.oktobrī un ilgs līdz 31.maijam. Visi, kas vēlas sagatavoties Kristībām, Grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai ir laipni aicināti! Nodarbības notiks katru svētdienu Svētdienas skolā (A.Pumpura iela 11A).

Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa vadītās Krusta ceļa meditācijas 14. augusta vakarā.

Pirmā apstāšanās – nāves spriedums Dieva Dēlam

Krustacels1Mūsdienu cilvēka viens no lielākajiem sapņiem ir būt kaut kam, būt kādam. Kaut uz brīdi parādīt sevi cilvēkiem kā svarīgu, izcilu, košu, interesantu personu. Par to sapņo ne viens vien dziedātājs, aktieris, politiķis, sportists.. varbūt arī garīdzinieks. Un daudzi dara visu, lai tikai viņus ievērotu – uz ielas, skolā, interneta vidē, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Cik gan pusaudžu un jauniešu nav zaudējuši dzīvību tikai tādēļ, ka gribējuši uztaisīt selfiju kādā īpašā, interesantā vietā! Cik gan cilvēku izgudro vai falsificē informāciju, lai gūtu ievērību!

Jēzum nerūpēja zināt, ko par viņu runā, jo cilvēku viedoklis bieži ir virspusējs un pakļauts manipulācijām. Līdzīgi bija arī ar tiem cilvēkiem, kuri sekoja Jēzum – vienus vadīja ziņkāre, citi gribēja tikt dziedināti, vēl citus uzrunāja Jēzus labestība un gudrība, bet daļa sekoja tādēļ, ka reiz tika paēdināti ar maizi. Taču, kad Jēzus sāka mācīt citas vērtības, ne tikai šīs laicīgās, daudzi no viņa attālinājās. Pūlis bija arī tas, kas vēlāk, farizeju un rakstu mācītāju kūdīts, kliedzot prasīja Jēzu sist krustā. Vēlāk cilvēki pulcējās Kolizejā un citās arēnās, lai vienaldzībā vai sadismā vērotu mežonīgiem zvēriem saplosīšanai nodotos kristiešus. Tik daudzu karu, revolūciju, naida līdzdalībnieki bija noteiktu indivīdu vai grupu manipulācijai pakļautu cilvēku pūļi!

Katrs uzbrukums Dieva likumiem atjauno to netaisnīgo spriedumu pirms 2 tūkstošiem gadu, ar kuru Dieva Dēls tika notiesāts uz nāvi. Cikkārt tiek apklusināta patiesība par ģimeni, par laulību, patiesība par cilvēka dzīvības cieņu no pirmās tās esamības brīža līdz dabiskai nāvei, patiesība par cilvēka personas cieņu, tikkārt tiek atjaunots šis netaisnīgais spriedums.

Kungs Jēzu, lūdzam, lai nemazgājam rokas kā Pilāts, bet spējam atzīt savu vainu!

Sludinajums LV

Daugavpils Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas SVĒTDIENAS SKOLA aicina bērnus, jauniešus un pieaugušus sagatavoties Kristības, Grēksūdzes un Svētā Altāra sakramentiem (latviešu un krievu grupa). Mācību laiks – 8 mēneši. Nodarbības notiek katru svētdienu Svētdienas skolā (A.Pumpura iela 11A).

Nodarbību sākums 6.oktobrī 10.30 (latviešu grupa).

Pierakstīties var katru svētdienu no 12.00 līdz 15.00, draudzes bibliotēkā vai 
zvanot pa telefonu (+371) 28201973 (Alla); (+371) 26194777 (Monika).

Воспоминание святой Иоанны-Франциски де Шанталь, мо­нахини (12 августа)

Иоанна-Франциска, или Жанна-Франсуаза де Шанталь (Jeanne-Françoise de Chantal) — сподвижница св. Франциска Сальского, соосновательница ордена визитандинок.

ste jeanne francoiseЖанна родилась в 1572 г. в Дижоне, её отец был президентом парламента (окружно­го суда) Бургундии. Ей было только 2,5 года, когда она потеряла мать, умершую при родах. Тем не менее, Жанна получила образцовое воспитание. В 20 лет, в 1592 г., она вышла замуж за барона де Шанталя, от которого имела четверых детей. Благо­честивая мать служила своим детям примером христианской жизни, и прежде всего, отзывчивости на нужды бедных, которые в большом числе еже­дне­в­но стекались к ней на двор. Бог воз­на­г­ра­дил её щедрое сердце, чудесным образом умножив исся­кавшее зерно в пору голода. В 1601 г. друг на охоте по неосторожности убил её му­жа. Овдовев в 29 лет, она по­с­вя­ти­ла себя воспитанию детей и уг­лу­б­лён­ной духов­ной жизни. Свою утрату она переживала так болезненно, что едва не ли­шилась здо­ро­вья, однако великодушно простила невольному убийце причинённое ей и её де­тям горе.

По смерти мужа она сперва отправилась к отцу в Дижон, а потом переехала к тестю в Монтелон, однако сей последний отнёсся к ней сурово и постоянно давал почув­ствовать, что она ему в тягость. Ещё больше молодая вдова страдала от его все­властной любовницы, однако сносила все тяготы с исключительным терпением.. Её понуждали снова выйти замуж, но она оставалась тверда в своём намерении посвя­тить себя воспитанию детей и службе Богу. В марте 1604 г. она встретилась со св. Франциском Сальским, и с тех пор началась их исключительная и единственная в своём роде духовная дружба. Святой вдохновил её на особый «салезианский» стиль жизни: доброты и отзывчивости ко всем, естественного поведения, напол­нен­ного постоянной памятью о присутствии Божием, и совершения всего ради Бога. Святая оставила свой прежний излишне суровый образ жизни и всё своё свободное время стала посвящать служению больным и бедным. Три года спустя св. Франциск представил баронессе проект общины, практикующей внутреннее умерщвление. В 1610 г. Жанна, обеспечив будущность своих детей по смерти тестя, покинула Дижон и переехала в Аннеси, где заложила первой монастырь новой общины — Сестёр Посещения Пресвятой Девы Марии, или визитандинок (от фр. visitation — «посеще­ние»). Св. Франциск специально дал такое название своему ордену, ибо прежде всего этот орден предназначался для служения бедным. Рим, однако, не дал своего согласия на такое служение. В курии опасались, что будет слишком смелым, беспрецедентным новшеством — позволить монахиням покидать стены монастыря, и что ради дея­тельного служения ближним они подвергнут риску свои собственные души. Св. Ро­берт Беллармин, как и сама Жанна, убеждали Франциска не уступать. Возможно, ему и удалось бы переубедить курию, но он не стал настаивать, опасаясь полного запрета своего начинания.

Francia ru A4 18 augsburg germany part 1

Евхаристическое чудо в Аугсбурге известно в тех краях под названием Wunderbarlichen Gutes. Оно описано в многочисленных книгах и исторических документах, с которыми можно ознакомиться в городской библиотеке Аугсбурга. Украденная Гостия превратилась в кровоточащую Плоть. Все исследования Святой Гостии, которые производились на протяжении столетий, неизменно подтверждали, что речь идет действительно о человеческой Плоти и Крови. В наши дни монастырь Heileg Kreuz, где произошло чудо, принадлежит доминиканцам. Чудо продолжалось: Гостия начала увеличиваться в размерах и становиться толще, и это происходило на глазах у всего народа с пасхального воскресенья до праздника Иоанна Крестителя.

В этом списке — «компьютерный гений», «душа компании» и «мудрое дитя».

Читая о жизни святых, мы иногда бываем обескуражены, не обнаружив среди них никого, кто был бы хоть немного похож на нас. Может показаться, что только пожилые священники да старые монахини могут быть святыми. Как будто святость, это только для тех, кто дожил до седых волос в монастыре!

Однако это не имеет ничего общего с реальностью. Папа очень ясно указывает на это в своём Апостольском послании Gaudete et Exsultate («Радуйтесь и веселитесь»):

«Для того, чтобы стать святым, вовсе не нужно становиться епископом, священником или уходить в монастырь. Мы часто склонны думать, что святость предназначена только для тех, кто может отрешиться от обычных дел, чтобы проводить всё своё время в молитве. Но это совсем не так. Мы призваны быть святыми, проживая жизнь с любовью и свидетельствуя о своей вере, чтобы мы ни делали, и везде, где бы мы ни находились».

Совсем молодые люди могут становиться святыми, хотя мы часто думаем, что как раз для них это и невозможно. А ведь их рвение и энергия, направленные к верной цели, могут изменить мир.

Вот трое подростков, которые показывают, что святость возможна для всех, и что Бог может использовать дары и таланты молодых к Своей вящей славе.

Aglona

11. augusts, svētdiena
SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
10.00   Sv.Mise
11.00   Rožukronis
12.00   Svētdienas sv.Mise, svētība slimniekiem
15.00   Žēlsirdības kronītis
19.00   Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

12. augusts, pirmdiena
ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
07.00   Rīta sv.Mise
11.00   Rožukronis
12.00   Dienas sv.Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00   Žēlsirdības kronītis
19.00   Vakara sv.Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija

13. augusts, otrdiena
07.00   Rīta sv.Mise
11.00   Rožukronis
12.00   Dienas sv.Mise
15.00   Žēlsirdības kronītis
SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS
18.30   Vesperes
19.00   Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai
22.00   Lūgšanu vakars
24.00   Pusnakts sv.Mise, nakts adorācija bazilikā

14. augusts, trešdiena
07.00   Rita sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
09.00   Dienas sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00   Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00   Sv.Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00   Žēlsirdības kronītis
16.00   sv.Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS OBLIGĀTĀS SVINĪBAS
17.30    Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00    Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30    Vesperes
19.00    Vakara sv.Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
22.00    Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00    Pusnakts sv.Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00   Adorācija bazilikā

15. augusts, ceturtdiena
07.00   Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
09.00   Sv.Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana
10.00   Sv.Mise svešvalodā (apakšējā baznīcā)
10.00   Sprediķis krievu valodā
11.00   Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00   Svētku galvenā sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00   Vakara sv.Mise (pie Dievmātes altāra)

 

svetcelojums

Kas jāņem līdzi svētceļojumā?

 • Svētie Raksti;
 • Rožukronis;
 • lūgšanu grāmata;
 • higiēnas piederumi;
 • mitrumu necaurlaidīgas drēbes (ietus mētelis);
 • ērti apavi (ieteicams vairāki pāri);
 • rezerves apģērbs;
 • galvassega;
 • guļammaiss;
 • telts;
 • tūristu paklājiņš (matracis);
 • ēšanas piederumi (bļodiņa, krūzīte, karote);
 • ūdens pudele;
 • plāksteri;
 • personīgie medikamenti;
 • līdzeklis pret odiem, ērcēm;
 • krēms pret saules apdegumiem;
 • kabatas lukturītis;
 • kabatas nauda;
 • divas somas – lielā un mazā līdznešanai;
 • drēbes svētkiem.

Video: Praktiski padomi svētceļnieka somas sagatvošanai

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv